Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Special Miljoenennota 2022

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de Miljoenennota 2022 en dus ook het Belastingplan 2022.  

In de kabinetsplannen voor het komende jaar valt op dat geen ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld en dat het Klimaatakkoord grote invloed heeft op de besluiten van het kabinet.  

Deze special bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2022 in werking, tenzij anders is vermeld.  

Inhoudsopgave

  1. Tarieven
  2. Werkgever
  3. Verduurzaming
  4. Woningmarkt
  5. Ondernemingen
  6. Internationaal
  7. Overige, eerder aangekondigde en te verwachten voorstellen

Prinsjesdag

DEEL DIT BERICHT

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email