Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Zoek

Brengt de zaak verder

Special Lonen 2022

De Special Lonen 2022 is een handig naslagwerk voor u als werkgever of als hr-medewerker. Deze special bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga.

Tevens bevat deze editie informatie over bijvoorbeeld de auto van de zaak, de thuiswerkvergoeding, de WKR en de transitievergoeding. De hoofdstukken 7 tot en
met 10 in deze special gaan in op diverse corona gerelateerde maatregelen.

Special Lonen 2022

DEEL DIT BERICHT