De arboloog

Samenwerking De Hooge Waerder en de Arboloog

De Hooge Waerder is altijd op zoek voor haar klanten om de full service dienstverlening te vergroten. Een belangrijk onderdeel voor de ondernemer is dat de personeelszaken goed worden verzorgd. In dat verband is het nu ook mogelijk om via De Hooge Waerder het ziekteverzuim  van uw personeel te managen. Wij werken daarvoor samen met de Arboloog.

De Arboloog in Alkmaar is een ziekteverzuim-adviesbureau met jarenlange ervaring. De medewerkers van de Arboloog  hebben zich vanaf het afschaffen van de Ziektewet in 1996 bezig gehouden met vraagstukken op het vlak van verzuimbegeleiding en re-integratie.  Er is tot heden een trouwe klantenkring ontstaan van meer dan 300 MKB-ondernemingen, voornamelijk boven het Noordzeekanaal.

Sinds 1 januari 2011 bestaat de Arboloog in haar huidige rechtsvorm en staat bekend als een actieve speler op het complexe gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie, die rekening houdt met de belangen van werkgever én werknemer. Door de korte interne lijnen en de  kennis van de regionale arbeidsomstandigheden en mentaliteit van de Noord-Hollandse ondernemers  heeft de Arboloog de reputatie gekregen dat zij verzuimkosten snel weet te reduceren. De Arboloog zorgt in korte tijd voor inzicht in het reilen en zeilen binnen een bedrijf en het takenpakket van de medewerkers.

Op het moment van de ziekmelding weten de medewerkers dat zij op een zorgvuldige manier begeleid worden en dat de verzuimbegeleider of bedrijfsarts op de hoogte is van de aard van hun werkzaamheden.

De Arboloog heeft bij meerdere gelegenheden kennis gemaakt met De Hooge Waerder. De raakvlakken tussen onze beide bedrijven zijn divers maar het voornaamste idee achter de samenwerking voor de bestaande klanten van de Hooge Waerder is :

  • klaar met “één druk op de knop” bij ziekmelding van uw personeel;
  • de zekerheid van een adequate begeleiding vanaf de 1e ziektedag;
  • heldere terugkoppeling van advies bedrijfsarts voor werkgever en uw werknemer; en
  • toegang voor u tot een netwerk voor snelle arbeidsinterventie bij eigen providers.

Daarnaast kan van meerwaarde zijn:

  • de backoffice van de Arboloog is  bij de ziekmelding uw spin in het web;
  • u heeft een vraagbaak op het vlak van arbeidsomstandigheden in 1 abonnement;
  • automatische koppeling van verzuimregistratie met uw eventuele verzekeraar(s);
  • automatische koppeling van verzuimregistratie bij UWV in voorkomende gevallen; en
  • opstarten van terug halen (regres) van loonschade na ongeval door een schuldige derden.

In een persoonlijk gesprek licht de Arboloog de mogelijkheden voor uw kantoor graag toe.