Brengt de zaak verder

Zoekresultaten

Ondernemers: fiscale eenheid behouden

De fiscale eenheid moet behouden blijven, nu er geen betere alternatieven op tafel zijn gekomen in een eerste consultatie voor een nieuwe groepsregeling. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op een consultatie door het ministerie van Financiën. Van de vier door Financiën voorgelegde opties kiezen de ondernemers voor

Lees verder »

Als de CEO van huis is…

Nederland – Het schadebedrag door CEO-fraude heeft in 2018 wereldwijd de 1,25 miljard dollar gepasseerd, zo stelt de FBI. CEO-fraude komt ook in Nederland steeds vaker voor; steeds meer bedrijven of organisaties worden slachtoffer van zogenoemde ‘business email compromise’, waaronder ook CEO-fraude valt. CEO-fraude start meestal met een valse e-mail,

Lees verder »

Omzet van bv afsnoepen is onbehoorlijk bestuur

Bestuurders van bv’s die betalingen van afnemers van die bv overmaken naar hun eigen privérekeningen, plegen daarmee onbehoorlijk bestuur. In zo’n situatie mag de ontvanger van de belastingen de bestuurder aansprakelijk stellen als de bv door dit onbehoorlijke bestuur haar fiscale verplichtingen niet kan voldoen. De Belastingdienst stelt een bestuurder

Lees verder »

Via vooroverleg zekerheid over waarde vastgoed

Belastingplichtigen die vóór het indienen van een belastingaangifte zekerheid willen krijgen over de waarde van vastgoed, kunnen sinds 15 juli 2019 gebruikmaken van een vooroverleg. Om gebruik te kunnen maken van een vooroverleg moet een verzoek worden ingediend. In dit verzoek moet een duidelijke omschrijving van de casus worden opgenomen,

Lees verder »

Dalende trend cashbetalingen zet verder door

In 2018 betaalden consumenten in Nederland 37% van hun aankopen met contant geld en 63% met hun pinpas, terwijl zij in 2017 41% van hun aankopen contant afrekenden. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank. Hoewel consumenten voor onderlinge betalingen overwegend contant geld gebruiken, is

Lees verder »

Beschikking tegemoetkomingen Wtl 2018 komt eraan

Voor 1 augustus stuurt de Belastingdienst aan werkgevers die recht hebben op één of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) een beschikking . In de beschikking staat het bedrag van de tegemoetkomingen, dat de belastingdienst binnen zes weken uitbetaalt. Het bedrag van de beschikking is gebaseerd op de

Lees verder »

WKR: inspecteur moet ongebruikelijkheid aantonen

De Hoge Raad is van oordeel dat de inspecteur zijn standpunt dat aanwijzing van een beloning als eindheffingsbestanddeel ongebruikelijk is, met feiten en omstandigheden moet onderbouwen. Een bv heeft volgens haar aandelenplan in 2012 en 2013 aan haar groepsraadsleden aandelen toegekend. De bv wenst deze toegekende aandelen aan te merken

Lees verder »

Banken mogen betaalgegevens niet zomaar gebruiken voor reclame

Banken mogen hun klanten niet zomaar gepersonaliseerde aanbiedingen sturen op basis van hun betaalgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept alle banken daarom op om goed te kijken naar hun beleid rond direct marketing. Veel zorgen De afgelopen weken hebben veel mensen gebeld en gemaild naar de AP. Zij maken zich

Lees verder »

Politie: Waarschuwing bij onbetrouwbare link

Nederland – Wie op het punt staat om via Marktplaats iets te kopen, maar daarvoor wordt doorgelinkt naar een onofficiële betaalomgeving, krijgt daarvan nu een waarschuwing. Dat is het resultaat van samenwerking tussen de politie, banken en Marktplaats. Het is één van de manieren waarop de verschillende partijen ‘phishing’ proberen

Lees verder »

Nieuwe regeling voor sanering bedrijfsschulden

Een bedrijf dat door een zware schuldenlast failliet dreigt te gaan maar nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten heeft, kan in de toekomst een onderhands akkoord sluiten met schuldeisers en aandeelhouders om schulden te saneren. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft ingediend bij de Tweede Kamer. De

Lees verder »

Geen gefaciliteerde afkoop door geringe overschrijding

Het is onder voorwaarden mogelijk bij arbeidsongeschiktheid een lijfrentepolis geheel of gedeeltelijk af te kopen zonder dat hierdoor revisierente verschuldigd wordt. De uitkering uit de polis mag dan een bepaald maximumbedrag niet overtreffen. Overschrijding van dit bedrag leidt tot revisierente, hoe gering die overschrijding ook is. In 2015 koopt een

Lees verder »

Nieuwe bewijsregels voor ontvangst boetebeschikking

Per 1 augustus 2019 gelden nieuwe bewijsregels voor de ontvangst van een boetebeschikking. Dit is het gevolg van een recente uitspraak van de Hoge Raad. In deze zaak had een bv onder andere bezwaar gemaakt tegen de ontvangst van een boetebeschikking. Volgens de inspecteur was dit bezwaar niet-ontvankelijk vanwege een

Lees verder »

Online boekhouden

Online boekhouden Online boekhouden Online boekhouden heeft veel voordelen. Zo is bijvoorbeeld de uitwisseling van administratieve gegevens met de accountant optimaal geregeld. Daardoor kan de vaste adviseur van De Hooge Waerder beter en gerichter adviseren en begeleiden. De klant zelf werkt online met een vertrouwd rekeningschema en een volledig ingericht

Lees verder »

Bedankt

Bedankt Bedankt!! Bedankt voor uw medewerking. Zodra alle partijen het document hebben ondertekend, ontvangt u per e-mail het getekende document en separaat het bijbehorende transactiedocument. Digitale bewijslast Elk document wordt digitaal getekend met een tijdstempel en PKI-encryptie. In elke PDF-reader is de handtekening eenvoudig te verifiëren en kan deze niet aangepast

Lees verder »

Digitaal ondertekenen

Digitaal ondertekenen Digitaal ondertekenen De Hooge Waerder maakt gebruik van het digitaal ondertekenen van documenten middels de ondertekendienst van SignHost, een cloudoplossing waarmee gebruikers documenten eenvoudig digitaal kunnen ondertekenen. Het zetten van de digitale handtekening gebeurt in de vorm van een tijdstempel; een certificaat welke over het gehele document wordt gezet. Deze tijdstempel

Lees verder »

MVO

MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) “Een betere wereld voor ons allen begint bij jezelf” Duurzaam ondernemen is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maatschappelijk ondernemen hebben wij binnen onze organisatie hoog in het vaandel staan. Middels de vergaande digitalisering binnen ons bedrijf hebben we het gebruik van papier met meer dan 60% kunnen

Lees verder »

Intern

Intern Alkmaar Inloggen Beverwijk, Haarlem, Heerhugowaard, Q. Inloggen Beverwijk, Haarlem, Heerhugowaard, Q. (meerdere schermen als één scherm, oude optie) Inloggen RA/MLE Inloggen Loners Inloggen ICT/Reserve Inloggen Office 365 (mail) Inloggen Onze vestigingen Vanuit meerdere vestigingen in Noord Holland (Alkmaar, Beverwijk, Haarlem, Heerhugowaard en Amsterdam) wordt door ruim 140 gemotiveerde medewerkers

Lees verder »

Disclaimer

Disclaimer Onze disclaimer INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Het auteursrecht en het databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) alsmede het beeld, de vormgeving, de domeinnamen en de programmatuur van deze website berust bij en wordt voorbehouden aan De

Lees verder »

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Onze algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN TERZAKE VAN LEVERING VAN DIENSTEN EN ADVIEZEN DOOR DE HOOGE WAERDER ALKMAAR B.V. H.O.D.N. DE HOOGE WAERDER ACCOUNTANTS BELASTINGADVISEURS JURISTEN A.     ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de op­dracht heeft gegeven tot

Lees verder »

Houd mij op de hoogte