Brengt de zaak verder

Digitaal ondertekenen

Digitaal ondertekenen

De Hooge Waerder maakt gebruik van het digitaal ondertekenen van documenten middels de ondertekendienst van SignHost, een cloudoplossing waarmee gebruikers documenten eenvoudig digitaal kunnen ondertekenen.

Het zetten van de digitale handtekening gebeurt in de vorm van een tijdstempel; een certificaat welke over het gehele document wordt gezet. Deze tijdstempel laat de volgende gegevens zien;

  • naam van de betreffende ondertekenaar
  • e-mailadres van de ondertekenaar
  • tijdstip van ondertekening
  • uniek ondertekenaar ID
  • IP adres

Bovenstaande gegevens bevestigen dat het document juridisch rechtsgeldig is ondertekend en dat het document onveranderd is gebleven. Deze tijdstempel kan worden vergeleken met de natte handtekening op een document.
Deze tijdstempel kan op verschillende manieren worden aangevuld ten behoeve van de identiteit van de ondertekenaar:

  • Krabbel
  • Verificatie (SMS, DigiD, iDEAL of iDIN)

Digitale bewijslast

Elk document wordt digitaal getekend met een tijdstempel en PKI-encryptie. In elke PDF-reader is de handtekening eenvoudig te verifiëren en kan deze niet aangepast worden. Een geldige handtekening toont in PDF-reader een groene vink. Met de ondertekendienst van Signhost creëren we bij elk getekend document een transactiebewijs. In het transactiebewijs staat het hele bewijs van het ondertekenproces, zoals de digitale handtekening, eventuele aanvullende verificatiebewijzen en wie welk document heeft ondertekend, op welk tijdstip en via welk IP-adres. Na het ondertekenproces is Signhost geen partij meer tijdens een mogelijk dispuut. U beschikt over de getekende documenten en het transactiebewijs voor de juiste bewijslast. Na het ondertekenproces worden de documenten verwijderd van de servers van Signhost. Signhost voldoet aan de vereisten voor de geavanceerde elektronische handtekening, conform artikel 3:15a BW en de Europese EC/1999/93 richtlijn voor digitale handtekeningen (ETSI 102 042 – geavanceerde digitale handtekening).

Handleiding ondertekenaar

Houd mij op de hoogte