Over De Hooge Waerder

De Hooge Waerder is een accountantskantoor met klantenbelang hoog in het vaandel. Wij ondersteunen u bij alle werkzaamheden en beslissingen op financieel-economisch gebied: administratief, ict, fiscaal, juridisch en corporate finance. Door de optelsom van expertises kunt u vertrouwen op een brede, professionele dienstverlening.

Onze aanpak

Onze accountants en adviseurs verdiepen zich niet alleen in hun vakgebied, maar ook in de ontwikkelingen in uw bedrijf. In uw aanpak, uw plannen en doelstellingen, in uw markt en in de veranderende wet- en regelgeving die van invloed is op uw zaken. Zo krijgt u advies dat perfect aansluit bij uw dagelijkse praktijk en bij uw toekomst-plannen.

Onze missie

“De missie van De Hooge Waerder is dat wij een prominente rol willen spelen als een full service advieskantoor waarbij wij proactief inspelen op de behoefte van onze cliënten. De Hooge Waerder brengt de zaak verder.”

Onze visie

“De visie van de Hooge Waerder is om deskundige persoonlijke aandacht te combineren met een efficiënte backoffice. Een relatiemanager welke wordt ondersteund vanuit een brede basis met deskundigen zorgt voor een optimale begeleiding van niet alleen de onderneming maar ook de ondernemer in privé. Een uitgebalanceerde mix van automatisering en medewerkers draagt zorg voor de administratieve ondersteuning.”

Onze gedragscode

Onze medewerkers handelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en goede smaak. Dit vertaalt zich in taalgebruik, wijze van kleden en onderlinge omgangsvormen. Tijdens de uitoefening van hun functie treden zij op eerlijke en zorgvuldige wijze op in overeenstemming met de vereisten van de wet en de verordeningen en voorschriften van de beroepsorganisaties.

De Hooge Waerder heeft een klokkenluidersregeling omdat wij het van groot belang achten dat onze medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid binnen onze organisatie.

De Hooge Waerder heeft een klachtenregeling voor het in behandeling nemen en oplossen van klachten over de accountancy- en adviesdienstverlening. Klachten die gaan over de controle-, beoordeling- of samenstelling van de jaarrekening, de fiscale aangiften of betreffende adviesopdrachten kunnen hierna kenbaar gemaakt worden.