Personeel & Organisatie

Waar werk flexibiliseert en sociale wetgeving voortdurend verandert, is een perfect georganiseerde personeelsadministratie onmisbaar. Wij zijn thuis in alle administratieve, juridische en financiële aspecten die samenhangen met uw salarisadministratie. Maar ook voor werving & selectie en slimme verzuimoplossingen bent u bij ons aan het juiste adres. Onze HRM adviseur ondersteunt u graag bij  alle voorkomende werkzaamheden. Onze juristen adviseren u bij ontslagzaken. Voor elke personeelsaangelegenheid biedt De Hooge Waerder alles onder één dak.

Alert op de wet

Vooral bij wetswijzigingen bewijst een goed opgezette personeelsadministratie zich. Veranderingen in berekening en verwerking van emolumenten, verzekeringen, sociale premies worden tijdig in onze systematiek aangepast. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

ESS, de portal en digitaal personeelsbeheer

Via een beveiligde online verbinding kunt u een digitaal personeelsdossier en -archief bijhouden. Salarisstroken en loonjournaalposten zijn direct digitaal beschikbaar en worden automatisch opgeslagen in het digitale archief. Via ESS (Employee Self Service) kunnen we het proces nog meer voor u vereenvoudigen. Uw medewerkers ontvangen dan een login en zij kunnen zelf salarisstroken en jaaropgaven bekijken. Dit betekent dat u de stroken voortaan niet meer hoeft te printen, wat u een behoorlijke besparing kan opleveren. Met De Hooge Waerder Online voert u uw gehele personeelsadministratie digitaal. Optimaal gemak en door de digitalisering helemaal van deze tijd.

Digitaal gemak en alles onder één dak

De Hooge Waerder verzorgt de salarisstroken voor uw medewerkers, maar wij helpen u ook bij het toepassen en verwerken van employee benefits, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en – reglementen en het doorvertalen van CAO-bepalingen. Via internet is er een directe verbinding met de Belastingdienst en met verzekerings maatschappijen. Dat maakt de verwerking van personeelmutaties en de aanmelding bij de diverse instanties zeer efficiënt. Ook hanteren we duidelijke formulieren voor mutaties en boeken we de loonjournaalpost automatisch door naar uw financiële administratie.

Meer weten, minder uitgeven

“Met onze aanpak bouwen we het fundament voor uw eigen personeelsinformatiesysteem. Hiermee kunt u naar eigen wens overzichten creëren, zoals kostprijsberekeningen, ziekteverzuim, verlofkaarten, employee benefits, sociale afdrachten, private verzekeringen, et cetera. Meer inzicht,  lagere uitgaven en informatie die vanaf elke denkbare plaats te benaderen is. Daar komt u verder mee!”

Jan Wagenaar | Accountant