De Hooge Waerder Corporate Finance

Sommige beslissingen wegen wel heel zwaar. Als u voor een fusie of overname staat bijvoorbeeld, als u nieuwe afzetmarkten wilt ontginnen of een financiële herstructurering van uw bedrijf overweegt. Bij dergelijke zaken is het prettig als u een partner heeft die u verder helpt: De Hooge Waerder Corporate Finance. Onze corporate finance adviseurs beheersen alle personeel- en organisatievraagstukken en alle bedrijfseconomische, commerciële en financiële aspecten die meespelen bij het nemen van belangrijke beslissingen op dit gebied.

Meer informatie kunt u terugvinden op de website van de Corporate Finance

Corporate denken

Bij de aan- of verkoop, fusie of overname van een onderneming komt veel kijken. De Hooge Waerder is aangesloten bij het NIRV (Nederlands Instituut voor Register Valuators), alsmede de BOBB (Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht). Maar ook de afweging en afstemming van juridische, fiscale en financiële aspecten zijn belangrijk. Onze ervaren corporate finance adviseurs halen voor u het beste resultaat uit de onderhandelingen. Indien nodig betrekken zij accountants, juristen en belastingadviseurs in het overnameproces.

U heeft een financiering nodig

Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden? Kiest u een externe investeerder of financiert u – deels – uit eigen middelen? Wat is de kortste looptijd en waar vindt u de laagste tarieven? Wat is het effect op termijn? Waar vindt u een solide bank of investeerder? Onze corporate finance adviseurs helpen u goede beslissingen te nemen.

U ziet kansen voor uw bedrijfsactiviteiten

Maar hoe reëel zijn de verwachtingen? Onze adviseurs brengen het helder in beeld met een gerichte analyse van de marktontwikkelingen, afnemers en concurrenten. Ook brengen zij de competenties van uw
onderneming in kaart middels een sterkte/zwakte analyse en meerjarenprognoses. Door dit haalbaarheidsonderzoek krijgt u een goede indicatie of uw plannen te realiseren zijn. Het is meteen een ijkpunt voor bijsturing en het meten van toekomstige resultaten.

De Hooge Waerder is lid van:

Dit geeft een belangrijk oordeel over de kwaliteit van onze adviezen