De Hooge Waerder Audit

Voor bedrijven die onder de wettelijke controleplicht vallen, heeft De Hooge Waerder een goed geoutilleerd team accountants in huis. Drs. Maurice Karel RA en Linda Leers AA vormen de spil van dit team.

Wat onze klanten zo goed bevalt aan ons controleteam, is de no-nonsense mentaliteit. De controle voldoet aan alle wettelijke eisen, maar wij verliezen de praktische kant nooit uit het oog. Onze klanten zijn telkens weer verheugd door de pro-actieve aanpak en de tips die voortvloeien uit de controlewerkzaamheden. Ons team kent daarbij al jaren een vaste samenstelling, wat in de praktijk efficiency betekent.

Ook voor een subsidie en EDP Audit

Naast controle van de jaarrekening kunt u bij ons ook terecht voor een subsidie audit.  Subsidiecontroles worden steeds formeler en de autoriteiten worden de laatste jaren steeds strenger. Daarmee wordt het belangrijker om ook de subsidie audit te laten doen door een kantoor met een goede reputatie. Tenslotte kunt u De Hooge Waerder inschakelen voor een EDP audit, die zich op uw IT processen richt. Is uw bedrijf controleplichtig en wilt u uw jaarrekening laten controleren door een team van vaste gezichten met een praktische en no-nonsense aanpak? Neem dan contact met ons op 072 5180000.

En als u controle van de jaarrekening overweegt, terwijl uw bedrijf nog niet  onder de wettelijke controleplicht valt, dan lichten wij u graag voor over hoe één en ander werkt.

Het Audit team

Linda Leers-Wesselingh AA

Linda Leers-Wesselingh AA

Divisieleider
Maurice Karel

Maurice Karel

Partner at De Hooge Waerder Registeraccountants