Zonnepanelen en de KOR 2020

Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door de omzet gerelateerde kleineondernemersregeling (nieuwe KOR). Is de onderneming in Nederland gevestigd en heeft deze een omzet van minder dan € 20.000 per jaar dan kan de nieuwe KOR worden toegepast.
Zonnepaneeleigenaren die opteren voor de nieuwe KOR of automatisch onder de nieuwe KOR vallen kunnen te maken krijgen met herziening van de eerder in aftrek gebrachte voorbelasting.
Dit komt door het volgende:
Onder de huidige KOR is omzet gegenereerd uit zonnepanelen belast met BTW maar geldt onder bepaalde voorwaarde een administratieve lastenverplichting. Vanaf 1 januari 2020 wordt onder de nieuwe KOR de omzet vrijgesteld van omzetbelasting en komt de administratieve lastenverlichting zoals we die kennen te vervallen. Deze nieuwe kwalificatie is de oorzaak van eventuele nadelige gevolgen voor zonnepaneeleigenaren, namelijk:
Een ondernemer die btw in rekening gebracht krijgt, moet de mate van aftrek bepalen overeenkomstig de bestemming van de goederen en diensten. Een btw ondernemer heeft slechts recht op aftrek indien en voor zover hij ingekochte goederen en diensten bestemd voor belast gebruik. Bij toepassing van de nieuwe KOR worden de zonnepanelen echter voortaan voor vrijgestelde prestaties gebruikt.
Indien in het jaar van aanschaf of in het jaar van ingebruikname blijkt dat het werkelijk gebruik afwijkt van het voorgenomen gebruik, wordt de mate van aftrek in de btw herzien. Met andere woorden de btw die toeziet op het vrijgestelde gebruik dient naar rato te worden terugbetaald. Voor geïntegreerde zonnepanelen geldt een herzieningstermijn van 10 jaren en voor niet geïntegreerde zonnepanelen een termijn van 5 jaren.

Herziening blijft echter achterwege wanneer het terug te betalen bedrag per jaar minder dan € 500 bedraagt en aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • een herziening wegens sfeerovergang
 • na het jaar van eerste gebruik
 • in het kader van een aanmelding voor de nieuwe KOR
  De staatssecretaris verwacht met deze drempel, dat weinig particulieren tegen de herziening aan zullen lopen. Bij een herzieningstermijn van 5 jaar speelt het probleem namelijk alleen wanneer meer dan € 2.500 btw in aftrek is gebracht (5 x 500). Echter met de komst van de warmtepomp en de elektrische auto komt het steeds vaker voor dat particulieren boven dit bedrag uitkomen.
  Voorbeeld:
  U heeft in 2018 niet-geïntegreerde zonnepanelen aangeschaft, deze zijn tevens in 2018 in gebruik genomen. In 2018 heeft u de btw op de aanschaf op aangifte teruggevraagd en valt u onder de KOR. De aanschafprijs is hoger dan gemiddeld omdat u de zonnepanelen ook aanwendt voor uw warmtepomp.
  Aanschafprijs exclusief btw € 12.000
  BTW € 2.520
  ———–
  Totaal € 14.520

In 2020 valt u in principe onder de nieuwe KOR tenzij u verzoekt de vrijstelling te beëindigen.
In 2020 t/m 2022 bedraagt de herzienings-BTW 20% x € 2.520 = € 504 per jaar.
Omdat dit bedrag hoger is dan € 500,–, dient u in 2020 t/m 2022 € 504 herzienings-btw aan te geven.

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat de nieuwe KOR niet alleen effect heeft op de btw positie van toekomstige zonnepaneeleigenaren maar op die van huidige eigenaren van zonnepanelen. Het is daarom voor u als zonnepaneeleigenaar belangrijk tijdig na te gaan of toepassing van de nieuwe KOR voor u voordelig is.

Wilt u mogelijke negatieve BTW effecten voorkomen of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met één van de adviseurs van de Hooge Waerder.

Brigitte van Iperen
Belastingadviseur De Hooge Waerder

DEEL DIT BERICHT

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email