Zelfstandigenaftrek zit proef met ZZP-pensioen in de weg

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) sluit zelfstandigen met een laag inkomen uit van de proef die het volgend jaar wil starten met een nieuw pensioenproduct voor ZZP’ers, schrijft het FD. Het ministerie van Financiën zou hebben gewezen op de nadelige effecten van zo’n product voor deze groep.

PFZW en het pensioenfonds voor de bouw willen volgend jaar een nieuw pensioenproduct gaan aanbieden voor ZZP’ers, onder meer in de cultuursector. Daarmee willen ze het grote aantal zelfstandigen dat geen pensioen opbouwt, terugdringen. ZZP’ers gaan 3% van de omzet betalen als pensioenpremie en opdrachtgevers dragen hetzelfde percentage bij.

Later alsnog belasting betalen

Maar wie weinig omzet maakt, kan daar financieel slechter van worden. In de cultuursector ligt de omzet gemiddeld een stuk lager dan € 30.000. Door onder meer de zelfstandigenaftrek belanden zij op een inkomen waarover geen belasting betaald hoeft te worden. Voor een ZZP’er ligt de grens rond de € 28.000, volgens berekeningen van EY. Wie daaronder zit, zou nu belastingvrij inkomen opzij zetten, maar na pensionering alsnog moeten afrekenen met de fiscus. De Kunstenbond vindt dat de overheid maatregelen moet nemen: als de kleinverdieners worden uitgesloten, groeit de prikkel om de tarieven in de cultuursector laag te houden, vreest de bond. Het ministerie van Sociale Zaken beoordeelt dit jaar welke plannen om de pensioenopbouw voor ZZP’ers vorm te geven uitvoerbaar zijn.

Pensioenbeleggen duur voor ZZP’er

ZZP’ers en pensioen vormen ook op beleggingsgebied een ongelukkige combinatie. Wie aanvullen belegt voor de oudedag, betaalt veel meer kosten dan iemand die pensioen opbouwt via de werkgever, blijkt uit onderzoek door adviesbureaus Deal Consultancy en AF Advisors. Zeker als er weinig vermogen wordt ingelegd. Voor het onderzoek zijn 70 aanbieders van beleggingsdiensten vergeleken.
Gemiddeld is een werknemer 0,48% van het belegd vermogen per jaar kwijt voor een collectieve pensioenregeling. De kosten van aanvullend pensioensparen komen gemiddeld op 0,67%, uitgaande van het inleggen ineens van € 100.000. Wie een minder groot vermogen ter beschikking heeft, betaalt veel meer. Een inleg van € 10.000 levert een rekening op van 1,21% per jaar. De onderlinge verschillen zijn wel groot: de ene aanbieder rekent iets meer dan 0,5%, anderen kosten tot 2,5% per jaar.

Zelf beleggen is niet veel goedkoper: gemiddeld 1,02% per jaar. Een standaard vermogensbeheerproduct van een grootbank is eveneens prijzig: tussen de 1,5% en ruim 2% van het beheerd vermogen. Daar heeft de omvang van de inleg een veel kleiner effect op de kosten.

Bron: FD

DEEL DIT BERICHT

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email