Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

‘Vijlbrief helpt vangnet zelfstandigen om zeep’

Zelfstandigenorganisaties hebben weinig op met de plannen voor een herziening van het belastingstelsel die staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) vorige week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. ‘Rampzalig’, vinden ze. ‘Vijlbrief maakt het ZZP’ers vrijwel onmogelijk straks nog de financiële buffer op te bouwen die zij bitter hard nodig hebben.’

De verenigingen van zelfstandigen in de bouw, de zorg en de kunstensector hebben gezamenlijk op het 169-puntenplan gereageerd. ‘Vijlbrief schrapt de zelfstandigenaftrek, hij schrapt de MKB-winstsvrijstelling. Hij zet een streep door alle fiscale tegemoetkomingen. En die stellen ZZP’ers juist in staat een reserve op te bouwen voor mindere tijden, een arbeidsongeschiktheidsverzekering te betalen en een pensioentje te regelen’, zegt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. ‘Een financiële buffer is voor een zzp’er bittere noodzaak. De huidige coronacrisis bewijst dat nog eens.’

‘Ook ZZP’ers werken’

Een vermogens- of algemene investeringsaftrek voor ondernemingen, die de fiscale regelingen moet vervangen, biedt geen soelaas, zegt Henk Hofstra van de beroepsorganisatie voor kunstenaars.’Daar reserveert Vijlbrief geen cent voor. Hij moet daar dan wel het bedrag dat nu wordt aangewend voor de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling voor reserveren.’ Dat Financiën een oplossing wil voor de hogere lastendruk op arbeid moet niet alleen gelden voor werknemers, maar ook voor ZZP’ers, vinden de organisaties. ‘Ook dat zijn werkenden.’

Het FD heeft nog eens door de plannen van de ambtenaren gespit en concluderen dat vergroening daarin voorop staat. ‘Ambtenaren zien ruimschoots mogelijkheden voor heffingen die de staatskas blijven vullen én tegelijkertijd een prikkel vormen voor milieuvriendelijk gedrag.’ Er zijn 43 maatregelen voor fiscale vergroening. Daaronder zijn de verdubbeling van de vliegtaks en een belasting op vuurwerk.

bron: accountancyvanmorgen.nl

DEEL DIT BERICHT