Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

De overheid wil met deze regeling voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen. Aanvragen voor BMKB kun je bij je financier indienen.

Wat houdt de regeling concreet in?

• De overheid staat borg voor 90% van het geleende bedrag. 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB worden gefinancierd.
• De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
• Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
• Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
• De maximale looptijd van het BMKB krediet is 8 kwartalen.
• De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
o Lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode.
o Ineens, aan het einde van de looptijd.
• De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB niet aan de orde.

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van RVO. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van RVO afhandelen.

Hulp nodig bij het aanvragen van een lening of (tijdelijk) krediet? Neem telefonisch contact op met één van de adviseurs van De Hooge Waerder Corporate Finance of mail naar corona@dehoogewaerder.nl.

Ministerie van Economische Zaken

DEEL DIT BERICHT