Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Verruiming GO in verband met corona-crisis

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u krediet nodig? In verband met de corona-maatregelen biedt de verruimde regeling Garantie Ondernemingsfinanciering extra mogelijkheden.

De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering is een antwoord van de overheid op de moeilijkheden die de ondernemingen nu ondervinden bij het aantrekken van bankleningen. De bank krijgt een 50% staatsgarantie en loopt zo minder risico. Hierdoor hebben ondernemingen meer kans van slagen bij het aantrekken van nieuwe bankleningen.

Wat houdt de verruiming in?

Allereerst verhoogt het ministerie de hoogte van de lening waarvoor de overheid garant staat van € 50.000.000 naar € 150.000.000. Omdat leningen voor de helft gegarandeerd worden, is hiermee het maximale garantiebedrag van de GO verhoogd van € 25.000.000 naar

€ 75.000.000. Ook is het subsidieplafond verhoogd van € 200.000.000 naar € 1.500.000.000. Hiermee komt de overheid tegemoet aan de toenemende vraag van de (mogelijke) gebruikers van de GO. De vraag van de gebruikers van de GO is vanwege de Coronacrisis namelijk toegenomen. Naar verwachting neemt deze vraag nog verder toe.

Voor wie?

De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en voor ondernemers in het Caribisch gebied. Als financier kunnen kredietinstellingen deelnemen die het bedrijf van bank mogen uitoefenen in een lidstaat van de Europese Unie.

Waar kunt u terecht? Ondernemers kunnen terecht bij een van de financiers aangesloten bij de GO-regeling. De financier vraagt de GO aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

GO-financiering voldoet aan de volgende kenmerken:

  • Bankleningen, wel of niet achtergesteld, met een maximale looptijd van 8 jaar; de bank is leidend bij het vastleggen van zekerheden.
  • Zowel leningen met een vaste rente als leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor-tarieven komen voor de GO-regeling in aanmerking.
  • Bankgarantiefaciliteit voor het stellen van bankgaranties met een minimale looptijd van 6 maanden en tenminste € 250.000. De maximale looptijd van de gestelde garanties is 8 jaar na het afsluiten van de bankgarantiefaciliteit waar de bankgarantie onder valt.
  • Per onderneming is de ondergrens € 1,5 miljoen voor zowel bankleningen als de bankgarantiefaciliteit onder de GO-financiering.
  • Per onderneming is het totaal aan bankleningen en bankgaranties die onder de GO-financiering kan worden gegeven, € 50 miljoen (garantie Staat maximaal € 25 miljoen).

Bron: https://www.rvo.nl/

Hulp nodig bij het aanvragen van een lening of (tijdelijk) krediet? Neem telefonisch contact op met één van de adviseurs van De Hooge Waerder Corporate Finance of mail naar corona@dehoogewaerder.nl.

Canva - Banknotes and Coins

DEEL DIT BERICHT