Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Uitstel belastingbetaling verlengd tot 1 januari

Het kabinet heeft besloten dat ondernemers nog tot 1 januari 2021 een beroep kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden. Dat melden de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën in een Kamerbrief. Met de verlenging komt het kabinet tegemoet aan een motie van de fractie Otten die op 3 november door een meerderheid van de Eerste Kamer is aangenomen.

Ondernemers hard geraakt

“Veel ondernemers zijn economisch en financieel (opnieuw) hard geraakt door de tweede golf van het coronavirus”, lichten de bewindslieden het besluit toe in de brief. “Ook de komende periode brengt weer veel onzekerheid voor hen mee. Voor sommigen geldt dat zij tot nu toe hebben kunnen overleven door bijvoorbeeld hun reserves aan te spreken, maar hier niet op kunnen blijven teren. Wij willen hen in de gelegenheid stellen alsnog een beroep te kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden.”

Verlenging uitstelbeleid

De motie Otten c.s. vraagt het kabinet om het versoepelde uitstelbeleid te verlengen tot 1 januari 2021, met dien verstande dat uitstel voor nieuw opkomende verplichtingen uiterlijk tot 1 januari 2021 wordt verleend, zodat er één uitstelregime met één einddatum voor alle ondernemers is. “In lijn met de motie van de fractie Otten c.s. hebben wij daarom besloten dat ondernemers die niet eerder om uitstel hebben verzocht, of dat nogmaals willen doen, nog tot 1 januari 2021 een beroep kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid”, schrijven Vijlbrief en Van Huffelen. “Als zij aan de voorwaarden voldoen van het beleidsbesluit, komen zij daarnaast in aanmerking voor de aflossingsregeling van 36 maanden voor hun opgebouwde belastingschuld.”

Behandeling uitstelverzoeken

De Belastingdienst zal het digitale uitstelportaal woensdag 4 november heropenen om het indienen van een verzoek om uitstel voor deze ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken. Uitstelverzoeken die sinds 1 oktober 2020 op een andere manier bij de Belastingdienst binnen zijn gekomen, worden ook conform het versoepelde uitstelbeleid behandeld.

https://www.rijksoverheid.nl

Belastingdienst

DEEL DIT BERICHT