Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

TOGS

TOGS

Op basis van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) kan uw onderneming onder voorwaarden een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes). SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers.

 • Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.
 • Tijdens de aanvraag moet u de SBI-code van uw hoofdactiviteit selecteren. Via KVK kunt u uw SBI-code hoofdactiviteit opvragen, of gebruik onze zoektool SBI-codes onderaan deze pagina:
 • De SBI-code van uw hoofdactiviteit staat in het Uittreksel Handelsregister van uw KVK-inschrijving. Heeft u meerdere (neven)activiteiten? De hoofdactiviteit is altijd de bovenste code.
 • Als eenmanszaak kunt u uw gegevens gratis bekijken op de website van KVK.
 • Als gebruiker van de KVK HR app krijgt u 30 gratis inzagen per jaar.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes. Uitgezonderd zijn agrarische recreatieondernemingen. Daar kijken we naast de hoofdactiviteit ook naar de nevenactiviteit.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • U verklaart ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres. Of u verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten en binnenvaart zoals passagiersvaart- en veerdiensten). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat. Heeft u deze niet? Dan mag u ook uw privé-rekeningnummer doorgeven, waar uw zakelijke transacties uit uw onderneming op plaatsvinden.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

HOE GAAT DE AANVRAAG

U kunt alleen online aanvragen. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Deze moet u controleren. Verzamel vooraf alle benodigde gegevens.

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

 • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD.
 • het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming.
 • het bankrekeningnummer van uw onderneming.
 • het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming.
 • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Per SBI-code kan (achteraf) gevraagd worden om aanvullende informatie of documenten te verstrekken. Denk hierbij aan een huur- of koopovereenkomst van het pand waarin de onderneming gevestigd is.

Maakt u gebruik van een intermediair om de aanvraag in te dienen? Dan heeft u hiervoor een machtiging nodig. De machtiging hoeft u niet mee te sturen met de aanvraag. Wij kunnen deze wel opvragen bij controles. Het Machtigingsformulier Tegemoetkoming schade COVID-19:

Machtigingsformulier TOGS

Download formulier

 1. Regel uw aanvraag online.
 2. Log in met DigiD of eHerkenning niveau 1 (of hoger).
 3. Nieuw? Maak eerst een profiel aan.
 4. In het formulier staat een aantal KVK-gegevens automatisch ingevuld. Controleer deze.
 5. Heeft u het formulier juist en volledig ingevuld? Dan klikt u op ‘Naar verzenden’.
 6. Onderteken de verklaringen met een vinkje en klik op ‘Ondertekenen en verzenden’.
 7. U ontvangt een e-mail ter bevestiging.

AFWIKKELING AANVRAAG

 

Het RVO probeert binnen 3 weken een besluit te nemen. Na een positief besluit betalen zij binnen een paar werkdagen uit. Lukt het hen niet binnen 3 weken een besluit te nemen, dan ontvangt u hierover op tijd bericht.

EENVOUDIGE TOETS VOORAF

Het RVO toetst met KVK of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling gaan zij uit van de gegevens in het Handelsregister op 15 maart 2020. Via de KVK voeren zij een faillissementscontrole uit.

LET OP: CONTROLE ACHTERAF

Het RVO controleert de aanvragen achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. Constateren zij bij de controle dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt? Dan herzien zij het uitbetaalde bedrag of vorderen het terug. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.

Ministerie van Economische Zaken

DEEL DIT BERICHT

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email