Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Producentenvertrouwen neemt verder toe in juli

In juli waren industriële ondernemers opnieuw minder negatief. Het producentenvertrouwen ging van -15,1 in juni naar -8,7 in juli. Het oordeel over de verwachte bedrijvigheid verbeterde weer en was voor het eerst na februari 2020 ook weer positief.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,5. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7). Vanaf april 2020 hebben negatief gestemde ondernemers de overhand.

Oordeel over verwachte bedrijvigheid licht positief

In juli verbeterde het oordeel over de verwachte bedrijvigheid opnieuw aanzienlijk, en was voor het eerst na februari weer positief. De ongekende verslechtering in april is in drie maanden tijd volledig teniet gedaan. Daarnaast was het oordeel over de orderportefeuille minder negatief. Het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product bleef onverminderd negatief.

Het oordeel over de verwachte bedrijvigheid is de enige deelindicator van het producentenvertrouwen die positief is. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. De andere twee deelindicatoren zijn negatief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie klein vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille groot acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

In alle branches van de industrie neemt vertrouwen toe

In alle branches van de industrie was het producentenvertrouwen minder negatief dan in juni. In de hout- en bouwmaterialenindustrie is het vertrouwenscijfer inmiddels weer positief. Verder nam vooral in de textiel- en kledingindustrie het vertrouwen sterk toe. Het meest negatief waren de ondernemers in de metaalindustrie. Het vertrouwen van ondernemers in de elektronische en machine-industrie verbeterde nauwelijks.

Bezettingsgraad licht gestegen

De benutting van machines en installaties in de industrie lag bij aanvang van het derde kwartaal van 2020 op 76,9 procent. Dat was iets hoger dan de 74,2 procent in het tweede kwartaal, maar nog wel de op een na laagste bezettingsgraad in ruim 7 jaar.

Productie industrie 12,5 procent lager dan in mei

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 12,5 procent lager dan in mei 2019. Dat was de grootste daling in ruim 11 jaar.

Ook vertrouwen Duitse industrie verbetert voor de derde maand op rij

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) was in juli voor de derde maand op rij minder negatief dan in de voorgaande maand. Zowel de stemming over de huidige bedrijvigheid als de verwachting over de komende maanden verbeterde. In Duitsland nam de bezettingsgraad ook toe, van 70,4 naar 74,9 procent. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in mei met bijna 24 procent in vergelijking met een jaar eerder.

bron: cbs.nl

Groeifases

DEEL DIT BERICHT