Zoek

Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Zoek

Brengt de zaak verder

Persbericht Spaarne-DHW

De Hooge Waerder Accountants-Belastingadviseurs-Juristen en Spaarne Accountants & Belastingadviseurs hebben de intentie om per 1 januari 2024 te gaan fuseren

Spaarne en De Hooge Waerder hebben een intentieovereenkomst getekend en in de komende maanden zullen beide organisaties in onderling overleg de kaders en voorwaarden scheppen om per 1 januari 2024 te fuseren tot één organisatie. De fusiecombinatie zal vanaf dat moment verder gaan onder de naam van De Hooge Waerder.

Resultaat van de beoogde fusie is dat klanten van Spaarne toegang krijgen tot de uitgebreide dienstverlening van De Hooge Waerder. Door de fusie met Spaarne wordt de marktpositie van De Hooge Waerder in de regio, maar met name in Haarlem, versterkt. De beoogde fusie heeft daarnaast een versterkend effect op de controlepraktijk van beide organisaties, waarmee de kansen in dit marktsegment beter benut kunnen worden.

Na de fusie ontstaat een organisatie met een omzet van circa € 21 miljoen en ruim 190 medewerkers, verdeeld over vijf vestigingen in Amsterdam, Alkmaar, Beverwijk, Haarlem en Heerhugowaard.

De medewerkers van beide organisaties zijn geïnformeerd over de voorgenomen plannen en zij zien de gezamenlijke toekomst met veel vertrouwen tegemoet. De partners van Spaarne zullen toetreden tot de partnergroep van De Hooge Waerder.

Volgens Pieter van Stempvoort, bestuursvoorzitter van De Hooge Waerder, zijn ‘De Hooge Waerder en Spaarne beiden organisaties met een sterke regionale binding wat ons onderscheidt en onze klanten en personeelsleden waarderen’. Joost Beers, partner van Spaarne, ziet de voorgenomen fusie als een ‘grote meerwaarde voor onze klanten en een mooie kans voor het behouden en werven van nieuwe collega’s’.

Voor meer informatie over de beoogde fusie kunt u contact opnemen met:

  • De Hooge Waerder: Pieter van Stempvoort, 06-46266601
  • Spaarne: Joost Beers, 06-54970377

DEEL DIT BERICHT