Wij houden u graag Op De Hoogte

Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk

Op 7 juni 2019 is de subsidieregeling Eerlijk, Gezond en Veilig…

Gemiddelde cao-loonstijging in mei bijna 3%

In mei bedroeg de gemiddelde afgesproken loonstijging 2,96%.…

Bij voltooiing vereffening toetsen op staking onderneming

Bij liquidatie van een onderneming moet de Belastingdienst op…

Loonafspraken in nieuwe cao’s weer hoger

In februari zijn 16 cao-akkoorden gesloten. De nieuwe loonafspraken bedroegen deze maand gemiddeld 2,78 procent, het hoogste maandgemiddelde sinds de financiële crisis van ruim 10 jaar geleden. Dit is een voortzetting van de opwaartse trend bij loonafspraken, aldus werkgeversvereniging AWVN. In 2019 lopen in totaal 415 cao’s af voor 3 miljoen werknemers. Omdat in 2018 … Read more

Emigratie zeer relevant bij verstrekken lening aan bv

Als een ab-houder een lening verstrekt aan zijn bv en vervolgens emigreert, is een eventueel afwaarderingsverlies uitsluitend aftrekbaar van de Nederlandse belasting voor zover de waardedaling gedurende de Nederlandse binnenlandse belastingplicht is ontstaan, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld. In deze zaak had een man een aanmerkelijk belang in een bv, die op haar beurt … Read more

Werkgevers vragen aandacht voor Wet Arbeidsmarkt in Balans

Met een manifest vroegen werkgevers aandacht in de Eerste Kamer voor mogelijke, negatieve effecten van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in balans. Volgens de ondernemers leidt de wet tot hogere kosten en veel meer administratieve rompslomp bij de inzet van tijdelijk werk, zoals seizoenswerk. De negen organisaties achter de campagne vragen daarom dringend om aanpassing van … Read more

Aangaan VOF voor willekeurige afschrijving niet pleitbaar

Is vooraf duidelijk dat de economische activiteiten van een VOF in de tijd beperkt zullen zijn tot de duur van de willekeurige afschrijving en de VOF binnen die periode nooit een positief resultaat zal behalen? Dan bestaat geen objectieve voordeelsverwachting en bovendien is dan geen sprake van een pleitbaar standpunt. Een dga heeft aandelen in … Read more

Zzp’er meer kans op armoede

Zzp’ers lopen vaker dan werknemers risico op een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Bij 9 van de 10 werkenden met risico op armoede gaat het om deeltijders. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Van de werkenden in de leeftijd van 15 tot 75 jaar maakte 2,5% deel uit van een huishouden met een inkomen onder … Read more

Schadevergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag was belast

In de situatie waarin een werknemer in 2013 is ontslagen en vervolgens een schadeloosstelling heeft ontvangen, kan de schadeloosstelling op grond van de stamrechtvrijstelling onbelast blijven, maar dan moet wel aan de voorwaarden zijn voldaan. In deze zaak werd een werknemer in 2013 ontslagen. Hierbij ontving hij een ontslagvergoeding. Na goedkeuring door de Belastingdienst werd … Read more

Conceptbesluit overgangsrecht bij no deal Brexit

Bij een no deal wordt het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019 een derde land. Deze wijziging kan in de loop van het belastingjaar dan wel het boekjaar fiscale gevolgen hebben voor burgers en bedrijven. Eerder kondigde staatssecretaris Snel al aan met een besluit te komen met fiscaal overgangsrecht. Publicatie van het besluit is voorzien … Read more

Verdubbeling budget voor persoonlijke ontwikkeling

Nederlandse werknemers hebben dit jaar zeker € 1,6 miljard beschikbaar voor hun persoonlijke ontwikkeling. Het via cao’s beschikbare budget loopbaanoriëntatie is sinds 2013 verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar financiële afspraken over duurzame inzetbaarheid in cao’s. Het aantal werknemers met een budget groeide van 1 miljoen naar 2,3 miljoen. Het gemiddelde budget … Read more

Bijtelling privégebruik auto is geen verboden importbelemmering

Een werknemer heeft in een beroepsprocedure voor Hof Den Bosch gesteld dat de bijtelling vanwege het privégebruik van de auto een verboden belemmering van de import van auto’s vormt. Maar het hof gaat hierin niet mee. Een man krijgt van zijn werkgever eerst een Volkswagen Golf ter beschikking en na zeven tijdvakken een Volkswagen Tiguan. … Read more

Reisdag is een buitenlandse werkdag

Heeft een werknemer ook in het buitenland gewerkt en moet de Belastingdienst hierdoor een vermindering toepassen op de over het loon verschuldigde belasting, dan telt een reisdag als een in het buitenland gewerkte dag. In deze zaak was een Nederlander in loondienst werkzaam voor een Nederlandse bv. De man werkte in de jaren 2011 tot … Read more