Wij houden u graag Op De Hoogte

Arbeidsovereenkomst én cao van toepassing bij Deliveroo

In twee uitspraken heeft vakbond FNV een succes behaald bij…

HIR naar rato bij niet volledig dezelfde economische functie

Als een onderneming een gebouw verkoopt en uit de boekwinst…

Zonder aangifte moet dga zakelijkheid lening aannemelijk maken

Als een dga de vereiste aangifte niet heeft gedaan, komt…

Bovengemiddelde loonafspraken in september

Bij de cao’s die in september zijn afgesloten bedroeg de gemiddelde loonafspraak gemiddeld 2,5%. Dat is boven het gemiddelde van alle loonafspraken in 2018; dat cijfer staat nu op 2,3%. Met maart en april 2018 scoort september het hoogste maandgemiddelde sinds de crisis van tien jaar geleden. Volgens AWVN zijn de bovengemiddelde loonafspraken in september […]

Uitkeringen aan erfgenamen MH17-slachtoffer belast

De nabestaanden van een vrouw die omkwam bij de ramp met de MH17 in 2014 moeten loonbelasting betalen over een ontvangen verzekeringsuitkering. Rechtbank Gelderland oordeelde dat uit de systematiek van de omkeerregeling volgt dat de polisuitkeringen zijn belast bij de erfgenamen. De overledene was tijdens de MH17-ramp op zakenreis. De Amerikaanse moedermaatschappij van haar werkgever […]

CNV zeer kritisch over UWV vanwege uitkeringsfraude

Vakbond CNV heeft zich zeer kritisch uitgelaten over het UWV na berichten dat de uitkeringsinstantie niet of nauwelijks controleert op uitkeringsfraude door buitenlandse werknemers. Ook uit het CNV kritiek op de Europese regelgeving, die volgens de vakbond wanpraktijken in de hand werkt. Meerdere insiders gaven in de afgelopen weken aan dat UWV regelmatig WW-uitkeringen verstrekt […]

Dividendbelasting blijft, kabinet besteedt opbrengst aan bedrijfsleven

Het kabinet heeft definitief besloten om de dividendbelasting niet af te schaffen. Dit besluit levert vanaf 2020 jaarlijks € 1,9 miljard op. Het kabinet wil dit geld besteden aan het Nederlandse bedrijfsleven, onder meer door de vennootschapsbelastingtarieven verder te verlagen. Het vennootschapsbelastingtarief voor winsten vanaf € 200.000 wordt in de aangepaste kabinetsplannen verlaagd van 22,25% naar 20,5% […]

UWV en Randstad gaan samen werkzoekenden opleiden

UWV en uitzendorganisatie Randstad gaan samenwerken om werkzoekenden op te leiden c.q. om te scholen naar kansrijke functies in sectoren waar personeelstekorten zijn. Tijdens dit traject behouden de werkzoekenden hun uitkering en na afloop krijgen ze een baangarantie van één tot twee jaar. De achterliggende gedachte van het project is dat er nog altijd honderdduizenden […]

Lagere vergrijpboete vanwege belastingschuld

Als een belastingplichtige een slechte financiële positie heeft, kan dit een reden zijn om een verzuim- of vergrijpboete te matigen. Hierbij moet de inspecteur ook rekening houden met de belastingschulden van de belastingplichtige, zo blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. In deze zaak had een bv vanwege liquiditeitsproblemen haar facturen bewust later geboekt, […]

Volledige transitievergoeding voor bijna-AOW’er

Een werknemer die kort voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wordt ontslagen, heeft toch recht op een volledige transitievergoeding, zo blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. De arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer is na toestemming van het UWV opgezegd. De werknemer ontving een IVA-uitkering en zou binnen twee jaar de AOW-gerechtigde […]

Geldlening mag mondeling worden aangegaan

Als een geldlening tussen een dga en zijn vennootschap mondeling wordt aangegaan en pas veel later schriftelijk wordt bekrachtigd, wil dit niet zeggen dat er sprake is van een schijnlening, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland. Een echtpaar heeft een Limited (Ltd.) opgericht. Zij zijn beiden directeur en houden ieder de helft van […]

Zzp’ers vinden hun werk gevarieerder dan werknemers

Zelfstandigen zonder personeel vinden vaker dan werknemers dat zij gevarieerd werk hebben. Dit blijkt uit nieuwe analyses van TNO en het CBS op basis van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Ook blijkt dat mensen die gevarieerd werk doen, tevredener zijn over hun werk. Ruim 80% van de zelfstandigen zonder […]

Vrijwillige inkeer niet mogelijk na media-aandacht

Als in de media berichten verschijnen over concrete acties van de Belastingdienst ten opzichte van verzwegen bankrekeningen in het buitenland en een belastingplichtige vervolgens een beroep doet op de inkeerregeling, is hij te laat. In deze zaak hield een man een bankrekening aan bij de Zwitserse UBS-bank. In zijn aangiften inkomstenbelasting had hij echter geen […]