Wij houden u graag Op De Hoogte

Vacature: Junior Accountant (controlepraktijk)

Daar sta je dan. Afgestudeerd en op zoek naar een baan in de…

Einde aan automatische inning overheidsvorderingen

Het kabinet wil dat nog dit jaar een einde komt aan de mogelijkheid…

Flexibele schil in Nederland enorm toegenomen

Het aantal flexibele werknemers is de afgelopen vijftien…

Grote regionale verschillen in ontwikkeling waterschapsheffing

De ontwikkeling van de waterschapsheffing verschilt sterk per waterschap. Dat concludeert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. COELO onderzocht de ontwikkeling van de belastingtarieven van waterschappen in de afgelopen bestuursperiode (2015 -2019) met het oog op de naderende verkiezingen voor de waterschapsbesturen op 20 maart. […]

Effectieve box 3-heffing van 75% hoeft niet buitensporig te zijn

Een effectieve belastingdruk van 75% over het box 3-vermogen is voor een vermogende particulier niet buitensporig, zo heeft Hof ’s-Hertogenbosch geoordeeld. In deze zaak had een vrouw een box 3-vermogen van een kleine € 200.000. Zij moest over 2015 € 1.714 aan vermogensrendementsheffing betalen. Dit was ongeveer 75% van haar werkelijke nominale rendement. Het hof […]

Overgangsregeling voor Britten na brexit

Nederland loopt vooruit op een harde brexit met een overgangsregeling voor Britse onderdanen die in Nederland verblijven. Britten en hun familieleden die vóór de brexit op 29 maart rechtmatig in Nederland verblijven, mogen in het geval van een no deal in ieder geval nog 15 maanden in Nederland blijven wonen, werken en studeren. De overgangsregeling […]

Ook vrijstelling schenkbelasting voor eerdere onderhoudsuitgaven

Als iemand uitgaven doet voor onderhoud aan zijn woning en pas daarna een schenking ontvangt, kan hij de tijdelijke verruimde vrijstelling schenking eigen woning toepassen, mits beide betalingen kunnen worden aangetoond. Dat de schenking pas na de betaling van de kosten plaatsvindt, is niet relevant, zo oordeelde Rechtbank Gelderland. Een vrouw had onderhoud laten uitvoeren […]

Innovatiemoeheid remt innovatie

Het overgrote deel van de Nederlandse managers vindt innoveren van levensbelang voor het voortbestaan van hun organisatie. Maar veelal gaat innovatie niet zonder slag of stoot. Een uitdaging volgens hen is de innovatiemoeheid van medewerkers, waar een derde van de Nederlandse organisaties mee te kampen heeft. In opdracht van ilionx en QNH Consulting is het […]

Groene obligaties geen groene belegging

De overheid heeft groene overheidsobligaties aangekondigd, maar die vallen niet onder de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3. In antwoord op Kamervragen heeft minister Hoekstra aangegeven vrijstelling alleen van toepassing is voor zover het gaat om aandelen in, winstbewijzen van of schuldvorderingen op aangewezen groene fondsen. Alleen banken en beleggingsinstellingen als bedoeld in art. 1:1 […]

Eenmalige verruiming vergunningen voor Aziatische koks

Horecaondernemers kunnen tijdelijk meer gespecialiseerde koks aantrekken uit Azië. Dit jaar zijn er vijfhonderd extra vergunningen beschikbaar voor koks in onder andere Chinese, Indiase, Japanse, Thaise en Vietnamese restaurants. Op dit moment mogen er per jaar duizend koks uit Azië in Nederland aan de slag. Met deze eenmalige verruiming van vijfhonderd extra vergunningen kunnen er […]

De Hooge Waerder wint de prestigieuze Bronzen Waaier 2018

Na twee keer eerder genomineerd te zijn geweest, hebben wij 28 januari tijdens een feestelijk diner De Bronzen Waaier 2018 in ontvangst mogen nemen. Daarmee zijn we door 200 bedrijven vanuit de regio Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk als meest maatschappelijk betrokken ondernemer van 2018 gekozen. Sedert 2008 zijn wij lid van Stichting De Waaier, het […]

Arbeidsovereenkomst én cao van toepassing bij Deliveroo

In twee uitspraken heeft vakbond FNV een succes behaald bij Deliveroo: de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar bezorgers moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst, én de werkzaamheden vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer. Sinds begin 2018 werkt Deliveroo niet meer met arbeidsovereenkomsten, maar gaat ze met haar maaltijdbezorgers overeenkomsten van opdracht aan. Vorig […]

HIR naar rato bij niet volledig dezelfde economische functie

Als een onderneming een gebouw verkoopt en uit de boekwinst een herinvesteringsreserve (HIR) wil vormen, mag dit slechts voor zover de voorgenomen investering betrekking heeft op een gebouw dat dezelfde economische functie vervult. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. In de betreffende zaak verkocht een bv een pand, nadat zij eerder al […]