Wij houden u graag Op De Hoogte

Kosten advocaat vanwege ontslagprocedure niet aftrekbaar

Werknemers kunnen hun kosten van rechtsbijstand voor een ontslagprocedure…

Langzittende CEO’s scoren het laagst

Hoe beter de manager, hoe hoger de arbeidsproductiviteit. Wel…

Preventie belangrijker dan handhaving bij arbo

In Nederland komen jaarlijks zo’n 4.000 werknemers om door…

Fors minder pensioen voor vrouwen

Mannen bouwen veel meer pensioen op dan vrouwen. Aan het begin van hun werkzame leven bouwen mannen en vrouwen ongeveer evenveel pensioen op, maar bij oudere leeftijdsgroepen blijken mannen steeds hogere aanspraken op te hebben gebouwd dan vrouwen. Dit hangt samen met verschil in arbeidsparticipatie en verschil in mate waarin in deeltijd wordt gewerkt. Mannen […]

Twee vergrijpboeten voor één passiefpost omzetbelasting

Als na het opstellen van de jaarrekening blijkt dat er nog omzetbelasting is verschuldigd, kan de inspecteur hiervoor twee vergrijpboeten opleggen. Een vergrijpboete als de ondernemer niet uit eigen beweging heeft gesuppleerd en een tweede vergrijpboete voor het niet tijdig betalen van de verschuldigde omzetbelasting. Door de ingediende aangifte vennootschapsbelasting is de inspecteur omzetbelasting erachter […]

Informatieovervloed steeds groter probleem voor werknemers

In 2018 kreeg 28% van alle werknemers (ruim 2,1 miljoen mensen) op een werkdag zoveel informatie dat zij vaak of altijd moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60 duizend werknemers van 15 tot […]

Bestuurder aansprakelijk bij grove schuld vennootschap

Als een vennootschap te weinig omzetbelasting heeft betaald en er sprake is van grove schuld, kan de bestuurder zich niet op de gedane melding van betalingsonmacht beroepen en is er een wettelijk vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur, zo oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Een bestuurder diende in 2011 namens zijn vennootschap uitsluitend nihilaangiften omzetbelasting in. In juni […]

Gemeente kan tijd nemen voor uitspraak WOZ-bezwaar

Naast het feit dat voor de gemeente een afwijkende termijn geldt om te beslissen op een WOZ-bezwaarschrift, kan zij eventueel ook haar uitspraak verdagen voor maximaal zes weken. Een man dient op 19 februari 2015 een bezwaarschrift in tegen zijn WOZ-beschikking over 2015. Normaal gesproken moet een bestuursorgaan binnen zes weken na het verstrijken van […]

Vacature: ACCOUNTANT (AA)

Ik, Bart (AA-Accountant), werk nu al 17 jaar met veel plezier bij De Hooge Waerder en vertel je graag hoe het werken bij ons is. Wij zoeken namelijk een collega voor ons team in Beverwijk! Opleiding: HBO Tijd: 32 a 40uur Plaats: Beverwijk Wat doe ik als AA-accountant?Naast het verrichten van accountancy- en advieswerkzaamheden voor […]

Vacature: ADVISEUR CORPORATE FINANCE (in MKB praktijk)

Je bent al een paar jaar aan het werk als Adviseur voor Bedrijfsovernames in het MKB, maar je bent toe aan een volgende stap in je carrière. Je kan overal aan de slag, maar hoe wil je werken? Ik, Bart Manager CF, werk inmiddels al 9 jaar bij De Hooge Waerder en vertel je graag hoe het […]

In rekening brengen belastingrente in strijd met ABBB

Als een belastingplichtige voor 1 juli, maar na 1 april de aangifte inkomstenbelasting indient, is deze aangifte tijdig ingediend. Toch is dan belastingrente verschuldigd. Onder omstandigheden kan het in rekening brengen van belastingrente dan in strijd zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een in België wonende buitenlands belastingplichtige ontvangt met dagtekening 29 februari 2016 een uitnodiging […]

Hulp opdrachtgevers bij ontwikkelen webmodule nodig

De webmodule wordt een belangrijk hulpmiddel voor opdrachtgevers als onderdeel van nieuwe zzp-maatregelen. Het kabinet roept de hulp in van opdrachtgevers bij het verder uitwerken van deze module. De webmodule is een online vragenlijst waarmee opdrachtgevers duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd. Als dat het geval is, […]

UBO-register vanaf januari 2020 in werking

Op 4 april 2019 heeft minister Hoekstra het wetsvoorstel UBO-register ingediend bij de Tweede Kamer. Het UBO-register zal vanaf januari 2020 in Nederland in werking treden. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van de persoonsgegevens van de (in)directe eigenaren zoals de naam en het economisch belang […]