Wij houden u graag Op De Hoogte

Vacature: Junior Accountant (controlepraktijk)

Daar sta je dan. Afgestudeerd en op zoek naar een baan in de…

Einde aan automatische inning overheidsvorderingen

Het kabinet wil dat nog dit jaar een einde komt aan de mogelijkheid…

Flexibele schil in Nederland enorm toegenomen

Het aantal flexibele werknemers is de afgelopen vijftien…

Krimp productie industrie

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december vorig jaar 4,2% lager dan in december 2017. Voor het eerst na september 2015 krimpt de productie. De productie van de elektrische en elektronische industrie kromp het sterkst. De elektrische en elektronische industrie produceerde in december bijna 14% minder dan in december 2017. Ook de […]

Verruiming werkkostenregeling

Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot € 2000 hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt verruimd. Met name kleine werkgevers zullen hiervan relatief het meeste voordeel hebben. Het is de bedoeling dat de verruiming gaat gelden vanaf 1 januari 2020. Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2% van de […]

Burn-out niet alleen door werk

In reactie op het TNO-rapport ‘Arbobalans’ merken VNO-NCW en MKB-Nederland dat niet alle burn-outklachten aan het werk kunnen worden toegeschreven. Onderzoekers van TNO constateren een toename van burn-outklachten, die volgens hen veroorzaakt wordt doordat werknemers steeds meer doen en daar zelf steeds minder over te zeggen. Onderzoekers van TNO hebben geconstateerd dat burn-outklachten onder werknemers […]

Tweede Kamer stemt in met Wet arbeidsmarkt in balans

De Tweede Kamer heeft op 5 februari 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het wetsvoorstel kreeg in de Tweede Kamer de steun van de vier regeringspartijen en SGP en FvD. De overige partijen stemden tegen. Een reeks amendementen was door de Tweede Kamer ingediend, waarvan drie zijn aangenomen. Een amendement van […]

Fiscaal overgangsrecht bij harde Brexit

Daar het Britse Lagerhuis niet heeft ingestemd met het terugtrekkingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU, bestaat de kans dat er een harde Brexit komt. Staatssecretaris Snel wil met een beleidsbesluit, vooruitlopend op wetgeving, een overgangsregeling treffen waardoor burgers en bedrijven de mogelijkheid krijgen zich op deze nieuwe situatie voor te bereiden. Dit […]

Totale schuld was winstuitdeling

Een lening en een hoge rekeningcourantschuld waar geen zekerheden tegenover staan in combinatie met voldoende winstreserves in de bv, leidt volgens Rechtbank Gelderland tot de conclusie dat de totale schuld als belaste winstuitdeling bij de aandeelhouder moet worden aangemerkt. Een plastisch chirurg hield via een STAK alle aandelen in een bv. Bij de werkmaatschappij van […]

Vacature: Medior Accountant (controlepraktijk)

Je bent al een paar jaar aan het werk in de accountancy maar je wilt meer. Je kan overal aan de slag, maar wat wil jij? Hoe wil jij werken, je ontwikkelen en hoe wil jij dat je dag eruit ziet? Ik, Jeroen (Senior Accountant) werk nu acht jaar bij De Hooge Waerder en vertel […]

Hoorrecht niet prijsgegeven na niet-terugkomen op hoorrecht

Als een belastingplichtige de Belastingdienst eerst vraagt om hem te horen en vervolgens in een toelichting per e-mail niet terugkomt op dit eerdere verzoek, mag de fiscus er niet te snel van uitgaan dat de belastingplichtige afziet van zijn recht om te worden gehoord. In deze zaak diende een man een pro forma bezwaarschrift in […]

Geen aftrek ondernemingskosten bij dienstbetrekking

Wie als directeur in dienst is bij een bv, kan de kosten die hij voor deze bv maakt in principe niet aftrekken als ondernemingskosten, zo blijkt uit een uitspraak van Hof Den Haag. In deze zaak had een man één aandeel in een bv, waarvan hij directeur was. De man had zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld […]

Schatting moet redelijk zijn

Als een belastingplichtige niet de vereiste aangifte heeft gedaan en de bewijslast hierdoor wordt omgekeerd en bezwaard, moet de schatting die de Belastingdienst vervolgens maakt wel redelijk zijn, zo blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. In deze zaak had een bv met een Chinese leverancier van ledverlichting een contract gesloten om exclusief in Nederland […]