Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Noodsteun 2.0: hoe vaak zijn NOW, Tozo en Tofa gebruikt?

Minister Koolmees en staatssecretaris van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben in een brief aan de Tweede Kamer het gebruik van steunregelingen NOW, Tozo en Tofa in het tweede noodpakket op een rij gezet.

NOW

In het tweede noodpakket zijn voor de NOW ruim 65.000 aanvragen ingediend door bedrijven. Hiervan zijn er ruim 63.000 toegekend en 2000 afgewezen. Werkgevers konden van 6 juli tot en met 31 augustus een aanvraag indienen voor NOW 2. In deze periode zijn ruim 65.000 aanvragen ingediend. Hiervan zijn er ruim 63.000 goedgekeurd. In totaal vertegenwoordigen deze bedrijven ongeveer 1,3 miljoen werkenden. Het betreft een lager aantal aanvragen dan bij de eerste NOW-regeling. Het totaalbedrag aan aangevraagde subsidie bedraagt naar schatting 5,34 miljard euro voor een periode van vier maanden. De NOW wordt in het onlangs aangekondigde steun- en herstelpakket verlengd met drie keer drie maanden. Het eerste tijdvak van de NOW 3.0 start op 1 oktober, het UWV streeft ernaar om werkgevers vanaf 16 november een aanvraag te kunnen laten doen.

Tozo

Voor Tozo 2 zijn tot dusver naar schatting 103.000 aanvragen ingediend. Het merendeel van de Tozo 2 aanvragen betreft verlenging van inkomensondersteuning van Tozo 1. Er is een relatief groter beroep gedaan op de Tozo 2 in de vier grootste gemeenten dan in kleinere gemeenten. Uit CBS-cijfers blijkt dat Tozo-aanvragen vooral afkomstig zijn uit de sectoren specialistische zakelijke diensten, overige dienstverlening, handel, cultuur, sport en recreatie en horeca en onderwijs. De Tozo 2 kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot eind september. Vanaf 1 oktober gaat de Tozo 3 gelden voor een periode van negen maanden.

TOFA

Het loket voor de TOFA is op 27 juli gesloten. Van de ongeveer 24.000 aanvragen die in totaal zijn ingediend, zijn er tot nu toe ongeveer 11.000 toegekend. Ongeveer 13.000 verzoeken zijn afgewezen, voornamelijk omdat het inkomen van de aanvrager in april hoger is dan 550 euro of dat het ontvangen inkomen in februari lager is dan 400 euro.

Aanpak misbruik

Er is een samenwerkingsverband opgezet tussen UWV, Belastingdienst, Inspectie SZW en FIOD om misbruik en oneigenlijk gebruik van de NOW effectief aan te pakken, melden de bewindslieden. Het gaat dan om het mogelijk manipuleren van de loonsom en het uitstellen van omzet om een hogere subsidie te kunnen ontvangen. Bij de Tozo zijn gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving. Zij zijn gestart met de eerste controles om eventueel misbruik op te sporen.

Kamerbrief Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket (pdf)

bron: rijksoverheid

Next level 1

DEEL DIT BERICHT