Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Meer tijd om TOZO aan te vragen

Ondernemers kunnen een TOZO-uitkering aanvragen als zij onder het sociaal minimum komen. Door schommelende inkomsten is dit soms lastig in te schatten. Vanaf 1 februari 2021 kan de Tozo daarom met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

TOZO kan worden aangevraagd vanaf de maand voorafgaand aan de aanvraag.  Hiermee krijgen ondernemers meer tijd om te bepalen of zij een Tozo-uitkering nodig hebben. De terugwerkende kracht van de aanvraag is mogelijk tot 1 april 2021; vanaf die datum geldt Tozo 4, waarbij een nieuwe aanvraag ingediend dient te worden. De staatscourant heeft die aanpassing gepubliceerd.

Uitstel terugbetalingsverplichting

Veel zelfstandig ondernemers zijn nog niet in staat om vanaf 1 januari 2021 of tegelijk na het aangaan van de lening aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Om die reden wordt generiek geregeld dat de terugbetalingsdatum met maximaal zes maanden wordt uitgesteld tot 1 juli 2021. Het uitstel geldt uniform voor alle zelfstandig ondernemers die vóór 1 januari 2021 de Tozo-lening zijn aangegaan. Voor de zelfstandig ondernemers die deze lening na 1 januari 2021 aangaan, geldt dat zij niet gelijk hoeven te starten met terugbetaling, maar pas op 1 juli 2021. Tevens wordt voor alle Tozo-leningen de looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) met zes maanden verlengd van 3 jaar tot 3,5 jaar. Gedurende de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 wordt tevens geen rente opgebouwd. Deze regeling treedt in werking met ingang van 26 januari 2021 en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

bron: rijksoverheid.nl

blond-hair-desk-employee-1181534

DEEL DIT BERICHT