Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Krimp investeringen kleiner in juli

In juli was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,5 procent kleiner dan in juli 2019, meldt het CBS. De krimp is kleiner dan in de drie voorgaande maanden. Vooral in gebouwen en machines is minder geïnvesteerd.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Juli 2020 heeft evenveel werkdagen als juli 2019. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in september minder ongunstig dan in juli.

Omstandigheden investeringen in september minder ongunstig dan in juli

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in augustus minder ongunstig dan in juni volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaarkrimp van de export kleiner was en de bezettingsgraad van de industrie toenam. Ook zijn ondernemers in de industrie minder negatief over hun orderpositie. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

bron: cbs.nl

adult-blond-blond-hair-1282268

DEEL DIT BERICHT