Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Ketenmachtiging nodig?

Ketenmachtiging nodig?

Wilt u dat De Hooge Waerder de werkzaamheden richting het UWV en/of het pensioenfonds voor u blijft verzorgen, op basis van eHerkenning (EH3), dan is een ketenmachtiging nodig. Zo is De Hooge Waerder bevoegd om namens uw bedrijf te handelen via eHerkenning. 
Als u de werkzaamheden via een ketenmachtiging laat verzorgen, dan hoeft u niet noodzakelijk zelf een eHerkenning aan te vragen.

In deze PDF staan de stappen die doorlopen moeten worden voor het registreren van een ketenmachtiging bij KPN.

DEEL DIT BERICHT

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email