Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Zoek

Brengt de zaak verder

Informatieplicht van werkgevers

KLM had in het buitenland wonende piloten moeten informeren over fiscale wijzigen ten aanzien van de inkomstenbelasting. Goed werkgeverschap gaat zover dat een werkgever een werknemer in kennis moet stellen over wijzigingen in fiscale wetgeving, ook als de werknemer zelf verantwoordelijk is voor een correcte nakoming van zijn fiscale verplichtingen.

Uit de rechtspraak op het gebied van de informatieplichten en waarschuwingsplichten kan worden afgeleid dat, als de belangen van de werknemer groot en de gevolgen van een bepaald besluit ernstig zijn, op de werkgever de verplichting rust om adequaat te informeren. Dit betekent in de uitspraak over de KLM piloten dat daar, onder omstandigheden, ook onder kan worden verstaan, de plicht om werknemers te informeren en/of te adviseren over veranderde fiscale regelingen.

Bron: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1276

DEEL DIT BERICHT