Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Hoekstra: signalen Wwft-risicomijding banken bekend, geen kwantitatieve data

Minister Hoekstra van Financiën zegt bekend te zijn met signalen dat banken Wwft-risico’s proberen te vermijden door afscheid te nemen van bepaalde bestaande klanten of sectoren omdat zij die een te hoog risicoprofiel toedichten. Het zogeheten fenomeen de-risking is ook aan de orde gekomen in gesprekken met de Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB), meldt Hoekstra. Banken houden echter geen kwantitatieve data bij, omdat elke zaak apart wordt behandeld en beoordeeld.

Vrees Europese Bankenautoriteit

Dat antwoord minister Hoekstra op vragen van VVD’er Roald Van der Linde over het bericht dat de Europese Bankenautoriteit (EBA)  vreest dat de witwasregels hun doel voorbij schieten. EBA meldde in september te vrezen dat de Wwft-regels zijn doorgeslagen. De toezichthouder ziet dat banken vanwege de dreiging van torenhoge witwasboetes hele groepen klanten uit voorzorg buiten de deur zetten en stelt een onderzoek in naar mogelijke misstanden.

De-risking

‘Het in het artikel aangehaalde onderzoek van de European Banking Authority (EBA) richt zich op situaties waarin instellingen ervoor kiezen om risico’s te vermijden’, reageert de minister. ‘bijvoorbeeld door vooraf te besluiten om aan bepaalde klanten of sectoren geen diensten te verlenen. Er wordt dan gesproken over ‘de-risking’. Van de-risking kan ook sprake zijn als instellingen afscheid nemen van bepaalde bestaande klanten of sectoren omdat zij die een te hoog risicoprofiel toedichten. Wanneer de-risking op te grote schaal optreedt dan zou dit tot uitsluiting van bepaalde groepen kunnen leiden.’

Signalen bekend, maar geen kwantitatieve data

‘Signalen van de-risking door banken zijn mij bekend en het fenomeen is ook aan de orde gekomen in gesprekken met de Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB)’, licht Hoekstra verder toe. ‘Banken houden echter geen kwantitatieve data bij, omdat elke zaak apart wordt behandeld en beoordeeld. Bij lopende klantrelaties geldt dat de bank bij de opzegging van bankrekeningen moet voldoen aan de wet- en regelgeving en de jurisprudentie die op dit gebied bestaat. Dit houdt onder andere in dat de bank rekening dient te houden met de gerechtvaardigde belangen van de klant bij voortzetting van de dienstverlening. Ook staat in artikel 2 lid 1 van de algemene bankvoorwaarden (ABV) dat de bank bij opzegging van een rekening een zorgplicht heeft en deze jegens de klant in acht dient te nemen. Deze zorgplicht wordt in de jurisprudentie gespecificeerd.’

Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘Bankenautoriteit vreest dat de witwasregels doel voorbij schieten’

bron: www.accountancyvanmorgen.nl

Ministerie van Economische Zaken

DEEL DIT BERICHT