Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Zoek

Brengt de zaak verder

Goed inzicht krijgen in je liquiditeitspositie

Het zijn onzekere tijden. De hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne, het personeelstekort, het tekort aan grondstoffen en chips en de wereldwijde logistieke problemen geeft veel ondernemers hoofdbrekens. Gelukkig is de coronapandemie bijna overwonnen, maar dat betekent ook dat de coronasteunmaatregelen zijn beëindigd waaronder de uitstel van belastingen welke per 1 oktober ingelopen moeten worden.

Aan Bas Berlemon, adviseur Corporate Finance, de vraag wat je nu als ondernemer moet doen in deze snel veranderende tijden als je een liquiditeitstekort of juist een overschot aan liquide middelen hebt. Bas zijn belangrijkste advies: ‘Ga nu aan de slag om goed inzicht te krijgen in je liquiditeitspositie, zodat je je snel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden’.

Het is heel mooi dat de omzet weer aantrekt in veel sectoren die het gedurende de coronapandemie moeilijk hebben gehad, maar dat betekent niet dat je al tevreden moet zijn. Per 1 oktober kan je met dubbele belastingbetalingen worden geconfronteerd en dan is nu al van belang om een maandelijkse liquiditeitsprognose te maken tot 2023 en waar mogelijk langer, zodat je op tijd kan bijsturen en financiering bij de bank kan regelen voor die maanden dat je even krap zit. Dat geeft je rust en hierdoor kom je niet ineens voor verrassingen te staan.

Voor bedrijven in kapitaalintensieve sectoren waarbij tijdens de coronapandemie investeringen zijn uitgesteld is het juist van belang naast een rendementsprognose ook een liquiditeitsprognose op te stellen, zodat je nu al weet wanneer je een beroep op externe financiering moet doen. Uw bank vindt dat prettig om dat nu al te weten.

Als ondernemer is het daarom slim om nu al na te denken wat de komende maanden/ jaren gaat gebeuren. Zowel aan de omzet als kostenkant. Wij als adviseurs Corporate Finance toetsen uw verwachtingen met feiten van uw prestaties uit het verleden zodat er een realistisch beeld ontstaat van uw liquiditeitspositie. Dit geeft u inzicht, zodat u kan blijven ondernemen.

Er zijn natuurlijk ook ondernemers die juist heel goed hebben gepresteerd gedurende de corona periode en met een overschot aan liquiditeit worden geconfronteerd.

Wat adviseer jij hen?

Voor die ondernemers maken wij een liquiditeitsprognose waarin we uitgaan van een genormaliseerde, reële situatie, zodat de ondernemer goed kan inzicht krijgt in die perioden waarin de liquiditeit toe of afneemt. Houd je ruimte over, dan is het mogelijk verstandig om schulden eerder af te lossen, de crediteuren sneller te betalen of te investeren in groei door het doen van een overname of het investeren in machines en, of personeel. Het advies van Bas is om nu in actie te komen. ‘Door de hoge inflatie en het geringe of zelfs negatieve rendement op een spaarrekening wordt uw geld alleen maar minder waard.’

Als u uw financiële gegevens volledig bij ons aanlevert dan zorgen wij ervoor dat u al binnen een week inzicht heeft over uw liquiditeitspositie.

Meer weten?

Als klant van De Hooge Waerder kunt u contact opnemen met Sander Brouwer, adviseur Corporate Finance of uw klantmanager.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

Sander Brouwer
Sander Brouwer
Bas Berlemon

DEEL DIT BERICHT