Search

Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Search

Brengt de zaak verder

Extra mogelijkheid aanvraag voorschot GLB-subsidies

Als landbouwer kon u ook dit jaar subsidies aanvragen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de Gecombineerde opgave. Heeft u dit jaar uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling aangevraagd, dan heeft u van 5 tot en met 26 september 2022 een extra mogelijkheid om het voorschot aan te vragen. Dit vanwege de aanhoudende droogte in het land.

Voorwaarden

Genoemde subsidies kennen wel diverse voorwaarden. Zo moet u een actieve landbouwer zijn en met uw bedrijf met een landbouwactiviteit staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze landbouwactiviteit moet de hoofdactiviteit zijn van uw bedrijf.

Omvang voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2022

Het voorschot bedraagt € 270 per hectare met een betalingsrecht. Heeft u meer betalingsrechten dan landbouwgrond, dan kijkt de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) bij uw voorschot naar het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond dat u voor uitbetaling heeft opgegeven.

Let op! Het minimale voorschot moet € 400 bedragen.

De-minimisteun

Heeft u in het huidige en de afgelopen twee belastingjaren meer dan € 20.000 aan de-minimissteun ontvangen, heeft uw bedrijf het maximale bedrag van € 20.000 al bereikt of gaat u met het voorschot over dit bedrag heen, dan krijgt u geen voorschot.

Let op! Heeft u dit jaar al een voorschot aangevraagd en gekregen, dan kan dit niet nogmaals.

Wanneer uitbetaling?

U ontvangt van de RVO uiterlijk in oktober 2023 bericht of u een voorschot krijgt. Indien dit zo is, krijgt u het direct uitbetaald. Kijk voor alle informatie op RVO.nl.

DEEL DIT BERICHT