Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Search

Brengt de zaak verder

eHerkenning UWV Werkgeversportaal

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is een gestandaardiseerd inlogsysteem waarop inmiddels ruim vierhonderd organisaties zijn aangesloten. Dat zijn met name overheidsinstanties, maar ook steeds meer publieke organisaties waaronder verzekeraars en pensioenuitvoerders.

eHerkenning kunt u vergelijken met DigiD, maar dan voor bedrijven. Ondernemers kunnen met een eHerkenningsmiddel bij aangesloten overheidsinstellingen en private dienstverleners inloggen en er vertrouwelijke gegevens mee uitwisselen. 

Werkgeversportaal UWV

Een werknemer ziek of beter melden via het werkgeversportaal van UWV? Of een ontslagaanvraag indienen, bezwaar maken en werknemersverzekeringen regelen? Voor al deze zaken heeft u een ketenmachtiging en/of een eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau eH3 nodig. 

eH3 middel aanvragen

Als u zelf gebruik wilt maken van de inlogmogelijkheid op basis van eHerkenning, dan dient u een eigen eH3 eHerkenningsmiddel aan te vragen bij één van de leveranciers die eHerkenning mogen aanbieden. Zelf maken wij gebruik van KPN voor onze eHerkenning.
Een eH3 eHerkenningsmiddel is ook te gebruiken voor diensten bij andere organisaties met een lager betrouwbaarheidsniveau.

Ketenmachtiging nodig?

Wilt u dat De Hooge Waerder de werkzaamheden richting het UWV en/of het pensioenfonds blijft verzorgen dan is een ketenmachtiging nodig. Zo is De Hooge Waerder bevoegd om namens uw bedrijf te handelen via eHerkenning. 
Als u de werkzaamheden via een ketenmachtiging laat verzorgen, dan hoeft u niet noodzakelijk zelf een eHerkenning aan te vragen.

In deze PDF staan de stappen die doorlopen moeten worden voor het registreren van een ketenmachtiging bij KPN.

eHerkenning UWV Werkgeversportaal

DEEL DIT BERICHT