Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Eerste noodpakket bereikte drie miljoen werkenden

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer op een rij gezet hoe vaak er een beroep is gedaan op NOW 1.0, Tozo en Tofa. In de eerste drie maanden van de NOW zijn ruim 2,6 miljoen werknemers bereikt. Naar schatting hebben daarnaast 374.000 zelfstandigen in het eerste tijdvak een beroep gedaan op de Tozo. Daarmee bereikten de NOW en Tozo gezamenlijk ongeveer drie miljoen werkenden. Sinds deze week kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de tweede NOW-regeling. De verlengde Tozo-regeling is sinds 1 juni geopend.

NOW

Ruim 148.000 bedrijven hebben een aanvraag voor de NOW-regeling gedaan. Bijna 9.000 aanvragen zijn afgewezen, vooral omdat de loonsom in januari en november nul euro was, of omdat er in die maanden geen loonsom beschikbaar was. Vooral bedrijven in de detailhandel, horeca en catering en overige commerciële dienstverlening hebben aanvragen ingediend voor de NOW.

In totaal is er voor 9,9 miljard euro aan subsidie aangevraagd. Dat komt overeen met de eerdere ramingen. Om zo veel mogelijk openheid te bieden over het gebruik van de NOW, publiceert het UWV binnenkort een lijst met bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van de eerste NOW-tranche. Twee derde van de toegekende NOW-aanvragen kwamen toe aan bedrijven met minder dan tien medewerkers. De ov-bedrijven, die nu nog op de lijst met voorschotontvangers staan, vallen inmiddels onder een separate regeling waardoor zij geen gebruik maken van de NOW. Zij zullen het voorschot geheel terugbetalen.

Tozo

Naar schatting 74.000 ondernemers hebben inmiddels een beroep gedaan op de verlengde Tozo-regeling. Uit een steekproef onder gemeenten blijkt dat ongeveer 90% van de mensen die zich tot nu toe hebben gemeld voor het tweede tijdvak van de Tozo, ook in het eerste tijdvak de Tozo hebben aangevraagd. Precieze cijfers over het gebruik van de Tozo zijn over enige tijd beschikbaar.

Tofa

Sinds de openstelling van de Tofa op 22 juni heeft UWV bijna 17.000 aanvragen ontvangen, waarvan 7.500 aanvragen zijn goedgekeurd. Ruim 9.000 aanvragen zijn afgewezen, voornamelijk doordat het inkomen van de aanvrager in april hoger was dan 550 euro of doordat het inkomen in februari lager was dan 400 euro. De kosten van de Tofa-regeling zijn tot nu toe 9,4 miljoen euro voor de maanden maart, april en mei. De Tofa kan worden aangevraagd tot en met zondag 12 juli.

Kamerbrief over monitoring arbeidsmarkt en beroep noodpakket

Bron: Rijksoverheid

pack of credit cards in most shallow focus

DEEL DIT BERICHT