Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Eerste dag behoorlijke toeloop bij NOW-aanvragen

Op de eerste dag dat werkgevers een aanvraag konden indienen voor de derde periode van de NOW waren bij het UWV maandag om 16.00 uur al zo’n 7000 aanvragen binnengekomen, meldt de uitvoeringsorganisatie. Dat zijn er meer dan in de tweede aanvraagperiode, toen op de eerste dag (6 juli) om 16.00 uur ruim 5500 aanvragen binnen waren. Het aanvraagproces verliep volgens het UWV maandag zonder problemen. Werkgevers kunnen tot en met 13 december een aanvraag indienen voor de derde periode NOW.

Drukte niet onverwacht

De toeloop bij NOW 3 komt niet onverwacht. ‘De gedeeltelijke lockdown en de recente aanscherpingen komen in bepaalde sectoren hard aan’, zegt UWV-bestuurder Janet Helder. ‘Bovendien is de periode waarin een aanvraag kan worden gedaan dit keer relatief kort. We hielden er daarom rekening mee dat het meteen flink druk kon worden. Ik ben blij om te zien dat we goed voorbereid waren en alles vlekkeloos verloopt.’ De drukte was overigens wel veel minder dan bij de eerste aanvraagperiode, aan het begin van de coronacrisis. Toen kreeg UWV op de eerste dag dat het loket open was (6 april) meer dan 35.000

Snelle betaling

Het UWV zegt zich tot het uiterste in te spannen om werkgevers zo snel mogelijk uit te betalen. ‘In de voorgaande aanvraagperiodes is het ons gelukt om de meeste werkgevers al binnen een week hun eerste voorschot te betalen. Daar zetten we nu ook weer op in’, aldus RvB-lid Janet Helder. ‘Zo kunnen werkgevers salarissen doorbetalen en blijven banen van werknemers behouden. En daar is het om te doen. Als UWV zijn we trots dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren.’

Advies: gebruik rekenhulpen om situatie in te schatten

Het UWV wijst er op dat het voor een snelle afhandeling wel van belang is dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Op de website van UWV is alle informatie te vinden. Minstens zo belangrijk is dat werkgevers een goede inschatting van hun situatie maken, zeker als werkgevers te maken hebben met een dalende loonsom sinds juni, de maand die straks bij de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming als vergelijking wordt genomen. Tijdens de derde aanvraagperiode mag de loonsom met tien procent dalen. Is het meer, dan leidt dit tot een lagere definitieve tegemoetkoming en een mogelijke terugvordering. ‘Het is goed om dat mee te wegen in de beslissing om wel of geen aanvraag in te dienen’, aldus UWV-bestuurder Janet Helder.

Rekenhulp bij het maken van een inschatting

Om werkgevers te helpen bij het maken van een goede inschatting zijn er online rekenhulpen ontwikkeld. Op www.rekenhulpomzetverlies.nl kunnen werkgevers het percentage aan omzetverlies over een periode van drie maanden berekenen. Met de simulatietool op www.simulatienow.nl kunnen werkgevers een inschatting maken van de hoogte van het voorschot en de uiteindelijke tegemoetkoming. De tool laat onder andere zien wat de gevolgen zijn van een dalende loonsom. Helder: ‘We adviseren werkgevers echt gebruik te maken van die hulpmiddelen vóór ze een aanvraag indienen, om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen.’

bron: www.accountancyvanmorgen.nl

Next level 5

DEEL DIT BERICHT