Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Economisch beeld iets minder negatief half oktober

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in oktober iets minder negatief, meldt het CBS. De economie ligt nog wel diep in een fase van laagconjunctuur. In de Conjunctuurklok van half oktober presteren 10 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf verslagmaand maart grote invloed.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Consumentenvertrouwen vrijwel onveranderd, producentenvertrouwen minder negatief

Het consumentenvertrouwen was in september nagenoeg hetzelfde als in augustus. Het producentenvertrouwen verbeterde in september voor de vijfde maand op rij. Het vertrouwen van producenten en consumenten ligt onder het langjarige gemiddelde.

Investeringen, consumptie huishoudens en export lager

Het volume van de goederenexport was in augustus 2,3 procent kleiner dan in augustus 2019. Vooral de export van aardolieproducten, transportmiddelen en metaalproducten kromp. Ook zijn er minder machines en apparaten uitgevoerd. 

In juli was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,5 procent kleiner dan in juli 2019. De krimp is kleiner dan in de drie voorgaande maanden. Vooral in gebouwen en machines is minder geïnvesteerd.

Consumenten hebben in juli 6,2 procent minder besteed dan in juli 2019. De krimp is lager dan in de vier voorgaande maanden. Consumenten gaven opnieuw minder uit aan diensten, maar meer aan goederen.

Productie industrie 4 procent lager in augustus

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 4 procent lager dan in augustus 2019. De daling is kleiner dan in de voorgaande vier maanden.

Aantal faillissementen neemt iets toe in september

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is iets gestegen. Er zijn in september 8 bedrijven meer failliet verklaard dan in augustus. Het aantal uitgesproken faillissementen blijft echter laag.

Koopwoningen 8,2 procent duurder in augustus

Bestaande koopwoningen waren in augustus 8,2 procent duurder dan in augustus 2019. Dat is de grootste prijsstijging in ruim anderhalf jaar.

Veel minder uren gewerkt

Vanwege de steunmaatregelen van de overheid is het banenverlies nog relatief beperkt (-2,7 procent) gebleven in het tweede kwartaal, maar er werden wel aanzienlijk minder uren gewerkt. Het aantal gewerkte uren, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, lag 5,7 procent lager dan in het eerste kwartaal. In totaal werkten werknemers en zelfstandigen in het tweede kwartaal 3,2 miljard uur.

Eind juni 2020 was het aantal openstaande vacatures afgenomen tot 200 duizend, 26 duizend minder dan een kwartaal eerder. In het voorgaande kwartaal was het aantal vacatures al teruggelopen met 60 duizend. Hierdoor is het totaal aantal openstaande vacatures in een half jaar tijd afgenomen met 30 procent. Wel ligt het aantal vacatures nog boven het langjarige gemiddelde van ongeveer 165 duizend.

In augustus waren 426 duizend mensen werkloos (volgens de definitie van de International Labour Organization, ILO), dat is 4,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 32 duizend werklozen per maand bij.

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling daalde in het tweede kwartaal 2020 met 15,2 procent. Ten opzichte van een jaar eerder was de afname van de omzet 16,6 procent.

Bbp krimpt met 8,5 procent in tweede kwartaal 2020

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. De krimp is vooral toe te schrijven aan de consumptie door huishoudens, de investeringen en het handelssaldo. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 was de omvang van het bbp 9,4 procent kleiner.

Vrijdag 13 november 2020 komt het CBS met de eerste berekening van het bbp en het aantal banen in het derde kwartaal van 2020.

bron: cbs.nl

adult-boy-brainstorming-450278

DEEL DIT BERICHT