Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Corona | Welke voorwaarden gelden er voor de verlengde Tozo-regeling?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg, kondigt het kabinet woensdag aan. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Wie nu gebruik maakt van de Tozo-uitkering levensonderhoud kan die uitkering verlengen als aan de voorwaarden van de vervolgregeling wordt voldaan. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van de Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tozo 2 kan vanaf 1 juni tot met 31 augustus worden aangevraagd in de eigen woongemeente. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Er kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 juni. Voor verlengde aanvragen kunnen gemeenten een verkort aanvraagformulier gebruiken. Houd voor meer informatie de website van de eigen gemeente in de gaten.

Welke voorwaarden gelden voor Tozo 2?

Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

  • Er geldt geen vermogenstoets;
  • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;
  • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Partnerinkomenstoets

Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag moet verklaard worden wat de hoogte van het inkomen van de aanvrager en de eventuele partner is in de maanden waarvoor de uitkering wordt aangevraagd. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan geen aanspraak worden gemaakt op de Tozo 2-uitkering levensonderhoud.

Periode

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Is er al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni ontvangen? Dan kan een Tozo 2-uitkering worden aangevraagd voor juli en augustus. Als de Tozo 1-uitkering nog tot en met juli loopt is een Tozo 2-uitkering mogelijk voor de maand augustus. Daarvoor geldt dan dus wel de partnerinkomenstoets.

Liquiditeitsproblemen

Als er door de coronacrisis liquiditeitsproblemen zijn, kan ook in de vervolgregeling een lening worden aangevraagd voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro. Als surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen kan geen beroep worden gedaan op een lening.

Waarom verlenging?

Staatssecretaris Tamara van Ark: ‘Heel veel zelfstandig ondernemers hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis een beroep gedaan op de Tozo. Zij zijn vaak acuut in de financiële problemen gekomen omdat het werk stilviel. De regeling ondersteunt hen als het inkomen onder een minimumniveau is gekomen en vergroot de kans om het bedrijf voort te zetten. Gemeenten hebben veel werk verzet om deze zelfstandigen in nood zo snel mogelijk te ondersteunen. Door de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen naar verwachting meer zelfstandigen de komende periode weer opstarten. Voor andere ondernemers geldt dit nog niet. Daarom verlengt het kabinet nu de maatregelen voor zelfstandigen die niet kunnen terugvallen op andere inkomsten. Zo komt de ondersteuning terecht waar deze nodig is.’

bron: w.accountancyvanmorgen.nl

DEEL DIT BERICHT