Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers.

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

Hoe vraagt u uitstel aan?
U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Stuur daarvoor een brief naar de Belastingdienst. Er kan pas om uitstel van betaling worden verzocht nadat een (naheffings)aanslag is opgelegd. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. U krijgt dan automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Er hoeft geen additionele informatie te worden verstrekt, en er hoeft geen zogenoemde deskundigenverklaring te worden overlegd (wat in eerdere communicatie nog wel als vereiste werd genoemd). Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Indien uitstel voor 3 maanden te kort voor u is, dan kunt u ook voor een langere periode uitstel van betaling aanvragen. De Belastingdienst zal dan vragen aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige). De Belastingdienst komt op een later tijdstip terug op de aanvullende informatievereisten.

Wanneer u nog niet zeker weet of 3 maanden uitstel van betaling voldoende is, dan kunt u alvast uitstel voor 3 maanden aanvragen en alsnog om additioneel uitstel verzoeken tegen het einde van de voornoemde 3-maands termijn – wanneer dit nodig blijkt. Hiermee bespaart u op dit moment tijd en kosten om te voldoen aan de hiervoor genoemde eis van additionele informatievoorziening – waarvan de inhoud vooralsnog ook nog niet bekend is. Blijf hiervoor de informatievoorziening op onze website volgen.

Let op! U moet wel tijdig aan uw aangifteverplichtingen blijven voldoen. Er kan pas om uitstel van betaling worden verzocht nadat een (naheffings)aanslag is opgelegd. Daarbij moet vooralsnog voor elke aanslag die u ontvangt apart om uitstel van betaling worden verzocht. Er kan namelijk geen uitstel van betaling worden verleend voor aanslagen die nog niet zijn opgelegd.

Een voorbeeld van een verzoek om uitstel van betaling treft u onderaan deze pagina aan. Wanneer u wilt dat wij het uitstelverzoek voor u verzorgen, neem dan contact met ons op via corona@dehoogewaerder.nl of uw reguliere contactpersoon.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente
Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 wordt de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01% verlaagd. Dit geldt voor alle belastingschulden.

De Belastingdienst rekent belastingrente wanneer de belastingschuld niet tijdig geformaliseerd is in een belastingaanslag waaruit het werkelijk te betalen bedrag aan belasting volgt. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente wordt ook tijdelijk naar 0,01% verlaagd. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente van toepassing is. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat voor de inkomstenbelasting in vanaf 1 juli 2020 en voor de overige belastingen vanaf 1 juni 2020.

Melding betalingsonmacht
Voor rechtspersonen (bijvoorbeeld een BV) is voorts van belang dat u als bestuurder tijdig betalingsonmacht meldt. Deze melding moet – in de aangiftefase – binnen 14 dagen nadat de rechtspersoon de belastingen en/of premies had moeten betalen schriftelijk aan de Belastingdienst en/of het bedrijfstakpensioenfonds worden gedaan. Wanneer u geen melding betalingsonmacht doet, dan bent u als bestuurder in principe hoofdelijk aansprakelijk voor de niet betaalde loonheffing, omzetbelasting en/of de aan het bedrijfstakpensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. U dient voor de melding betalingsonmacht het navolgende formulier van de Belastingdienst te gebruiken: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies.

Mogelijk ontvangt u naar aanleiding van de melding betalingsonmacht een verzoek van de Belastingdienst tot het verstrekken van nadere informatie. Deze informatie dient u te verstrekken binnen de hiervoor gestelde termijn. Doet u dat niet, dan is de melding betalingsonmacht niet rechtsgeldig en bent u als bestuurder in principe hoofdelijk aansprakelijk voor de niet betaalde belastingen en premies zoals hiervoor uiteengezet.

Voor vragen omtrent de melding betalingsonmacht kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres corona@dehoogewaerder.nl of uw reguliere contactpersoon.

Verminderen voorlopige aanslag 2020
Wanneer u verwacht dat als gevolg van de corona-crisis uw winst over 2020 lager zal uitvallen, dan kunt u een verzoek bij de Belastingdienst indienen om uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor 2020 overeenkomstig te laten verminderen. Desgewenst kunnen wij dit voor u verzorgen.

DEEL DIT BERICHT

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email