Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Banken geven bedrijven voor 24 miljard meer lucht

Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis ruim 32.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 20,7 miljard euro. Daarnaast is uitstel gegeven op aflossingen en kregen bedrijven meer kredietruimte.

Bijna 24 miljard

Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). 161.000 ondernemers hebben bij hun bank aangeklopt voor meer financiële ruimte. In totaal is daar 23,7 miljard euro mee gemoeid (vier weken geleden nog 22 miljard). Van de 32.000 nieuwe financieringen is 18% met een overheidsgarantie, met name via de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf Corona (BMKB-C). Met de garantieregelingen is ruim 1,6 miljard euro gemoeid. Tot nu toe hebben 129.000 bedrijven uitstel van betaling gekregen van hun bank. Met het uitstel is in totaal drie miljard euro gemoeid.

Stabiele trend

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: ‘Het is positief dat de kredietverlening ondanks de impact van de coronacrisis geleidelijk blijft groeien. Het is een indicatie dat bedrijven die financiering nodig hadden dat hebben kunnen krijgen. Als je kijkt naar de totale hoeveelheid uitstaand krediet dan is deze tijdens de coronacrisis nagenoeg op peil gebleven en vergelijkbaar met vorig jaar. Deze stabiele trend is voor een crisisperiode bijzonder. Bedrijven zijn namelijk minder genegen om nieuwe investeringen te doen in crisistijd. Bijzonder aan deze crisis was dat de kosten voor veel bedrijven doorliepen, terwijl de omzet terugviel. In klassieke crises staan banken meer op de rem, nu moesten ze juist gas geven – en dat hebben ze gedaan.’

Consumenten

Tot nu toe hebben bijna 34.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. Dat betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van één tot en met drie maanden. Hiermee is in totaal 80 miljoen euro gemoeid (vier weken geleden 77 miljoen). Een betaalpauze is niet het enige middel waarmee banken hun particuliere klanten wat financiële ruimte geven. Te denken valt verder aan aanpassing van het leenproduct of een betalingsregeling. Belangrijk is dat bij particulieren goed wordt bekeken wat de persoonlijke situatie toelaat; dat is voor elke situatie anders.

Bron:  NVB

Next level 6

DEEL DIT BERICHT