Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Zoek

Brengt de zaak verder

Aanvraagtijdvak SLIM geopend

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat we anders moeten gaan aankijken tegen scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Met de subsidie leren in het mkb (SLIM) wil de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.

Het aanvraagtijdvak voor de SLIM-regeling is vanaf afgelopen dinsdag 2 maart 2021 9:00 geopend. Het aanvraagtijdvak loopt tot en met 31 maart 2021 17:00.

Voor wie geldt de regeling?
De subsidieregeling is bedoeld voor drie groepen aanvragers: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Deze drie partijen kunnen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming. Of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en realiseren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers in de onderneming. Of het opschalen/uitbreiden van andere succesvolle projecten. Daarnaast kan een mkb-werkgever een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. De derde leerweg is een geschikte leerweg om maatwerktrajecten te realiseren voor volwassenen met werkervaring, werkzoekenden, of werknemers die een carrièreswitch willen maken.

Geïnteresseerd?
Wanneer er een voornemen is om één van bovenstaande initiatieven in te vullen in uw onderneming, neem dan contact met ons op. Wij kunnen uw ideeën toetsen aan de voorwaarden van de SLIM-regeling en uw aanvraag voor u begeleiden bij het ministerie van SZW. U draagt zelf zorg voor de inhoudelijke invulling en uitvoering van uw SLIM-aanvraag.

DEEL DIT BERICHT