Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

40% MKB maakt gebruik van noodsteun

Van alle bedrijven in het midden- en kleinbedrijf met 2 tot 250 medewerkers maakt 40 procent gebruik van minstens een van drie grote financiële noodmaatregelen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Drie regelingen

Zo’n 80.000 van de 164.000 bedrijven met noodsteun maakt gebruik van twee of drie noodregelingen. Het gaat om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-1), Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en uitstel van betaling van belastingen. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), een eenmalige uitbetaling van €4000, werd 95.000 keer gebruikt. En ruim 64.000 bedrijven vroegen om uitstel van betaling van belastingen. Van de drie grote steunmaatregelen werd de NOW-1 het meest gebruikt (106.500 bedrijven). Onder bedrijven die gebruik maken van meerdere regelingen komt de combinatie NOW-1 en TOGS met 35,3 duizend bedrijven het vaakst voor. Daarna combineren bedrijven het vaakst de NOW-1, TOGS en belastinguitstel (22,5 duizend bedrijven).

10 tot 50 medewerkers

Inclusief de kleinere noodmaatregelen maken bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen met 58 procent relatief het vaakst gebruik van een of meer regelingen. Meer dan de helft van de keren betreft het twee of meer regelingen. Ook bedrijven met 50 tot 250 werkzame personen maakten relatief vaak gebruik van één (25 procent) of meer (28 procent) regelingen. Ongeveer twee derde van de microbedrijven met 2 tot 10 werkzame personen maakte geen gebruik van steunmaatregelen.

Eenmanszaken

Meer dan drie kwart van de bedrijven in Nederland betreft eenmanszaken, die relatief weinig gebruik maken van de onderzochte regelingen (11%). Speciaal voor deze bedrijven is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Omdat deze regeling niet is onderzocht, worden bedrijven met 1 werkzame persoon verder buiten beschouwing gelaten in dit nieuwsbericht. Dit geldt ook voor bedrijven met meer dan 250 werkzame personen, omdat verschillende steunmaatregelen specifiek gericht zijn op het mkb.

Accountantskantoren

Uit een inventarisatie van Accountancy Vanmorgen bleek dat circa 3 procent van de accountantskantoren een beroep heeft gedaan op de NOW-1 regeling. De top-30 accountantskantoren komt in het NOW-register niet voor.

Bron: CBS.

Canva - null

DEEL DIT BERICHT