Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

2,6 miljoen werknemersbanen bij bedrijven onder NOW-regeling

De bedrijven die in de periode van maart tot en met juli een NOW-uitkering ontvingen telden in februari 2,6 miljoen werknemersbanen. In totaal waren er in die maand 8,5 miljoen werknemersbanen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor bedrijven die in de periode maart tot en met juli gedurende drie aaneengesloten maanden een omzetverlies verwachtten van minimaal 20 procent. Dank zij deze steun konden zij het loon van werknemers doorbetalen bij verminderde inkomsten. De uitkeringen zijn niet gekoppeld aan specifieke banen, zoals bij andere baan- of loonsubsidies. De ondernemer ontvangt maximaal 90 procent van de loonsom. In dat geval is de gederfde omzet 100 procent. De uitkeringen moeten nog definitief worden vastgesteld. Het is mogelijk dat de omzetverliezen kleiner waren dan verwacht, zodat ook het aantal uitkeringen uiteindelijk lager zal uitvallen.

Horeca ontvangt voor 85 procent van de banen een uitkering

De bedrijfstakken waarin verhoudingsgewijs de meeste werknemersbanen waren betrokken bij een NOW-uitkering waren de horeca (85 procent van het aantal werknemersbanen in februari), cultuur, sport en recreatie (76 procent) en verhuur en overige zakelijke diensten (57 procent). Onder deze laatste bedrijfstak vallen de uitzendbureaus. Dit zijn meteen ook de drie bedrijfstakken waar van maart tot en met juni de meeste banen verdwenen.

Bij de bedrijven die NOW-steun ontvingen verdwenen tussen februari en juni 181 duizend banen, een afname van 6,9 procent. Het baanverlies was met 12,2 procent het grootst in de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke dienstverlening, gevolgd door de bedrijfstakken horeca en cultuur, sport en recreatie (beide 10 procent).

Bij de bedrijven die geen NOW-steun ontvingen, groeide het aantal banen licht, met 0,3 procent. Ook in de horeca was er nog sprake van banengroei (6,4 procent) bij de 15 procent bedrijven die geen NOW-steun ontvingen. Het gaat dan voornamelijk om banen bij fastfoodrestaurants en cafetaria’s.

De regeling is zo opgesteld dat ontslag van werknemers zoveel mogelijk achterwege blijft. Dat er bij bedrijven die gebruikmaakten van de regeling toch banen vervielen, kan onder meer komen doordat tijdelijke contracten niet werden verlengd. Ook worden arbeidsrelaties waarin geen uren worden gewerkt (bijvoorbeeld oproepbanen) niet geregistreerd als baan.

Vaker NOW-steun in kleinere bedrijven

Kleinere bedrijven ontvangen iets vaker NOW-steun dan grotere bedrijven. Bij bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen in dienst die een NOW-uitkering ontvingen ging het om 46 procent van de werknemersbanen en bij bedrijven met 50 tot 100 werkzame personen om 41 procent.

Vooral werknemers tot 30 jaar bij bedrijven die NOW ontvangen

Jonge werknemers (tot 30 jaar) zijn beter vertegenwoordigd in de bedrijven die NOW-steun ontvangen dan andere leeftijdsgroepen. Van de banen bij bedrijven die een NOW-uitkering krijgen was zelfs 42 procent bezet door werknemers van 20 tot 25 jaar.

Aandeel flexibele banen in horecabedrijven met NOW in juni weer toegenomen

In de twee zwaarst gesteunde bedrijfstakken, de horeca en cultuur, sport en recreatie, nam het aantal banen bij de bedrijven die een uitkering ontvingen in eerste instantie sterk af tussen februari en april. Daarbij waren het de flexibele banen die verdwenen, het aantal vaste banen bleef vrijwel gelijk. Wel was er een verschillende ontwikkeling in de twee bedrijfstakken. Bij de bedrijven met NOW-steun in de horeca nam in juni het aantal banen weer toe. In de cultuur, sport en recreatie bleef het aantal banen afnemen.

bron: CBS

Bronnen

adult-audience-back-view-1493371

DEEL DIT BERICHT