Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

11 miljard voor derde steunpakket, loopt tot medio 2021

Het kabinet komt met een derde steunpakket van circa 11 miljard euro. Dat loopt negen maanden. De steunregelingen worden stapsgewijs afgebouwd. Dat heeft het kabinet vrijdag bekendgemaakt.

Versoberd

De plannen staan los van de kabinetsinvesteringen die worden aangekondigd op Prinsjesdag volgende maand. Het huidige, tweede steunpakket loopt tot 30 september. Deze NOW-regeling wordt per 1 oktober met 9 maanden verlengd. Datzelfde geldt voor de Tozo-regeling waarin inkomensondersteuning voor zelfstandigen wordt geregeld. De twee regelingen worden elke drie maanden versoberd. Zo betaalt de overheid wat betreft de NOW op dit moment nog tot maximaal 90 procent van de salarissen van geraakte bedrijven. Dat wordt per januari 2021 verlaagd naar 70 procent en vanaf april 2021 naar 60 procent. ‘Een langzame afbouw van de steun voorkomt een grote schok op de arbeidsmarkt’, schrijft het kabinet vrijdag in een brief een de Tweede Kamer.

Uitstel aanvragen

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 uitstel van belastingbetaling vragen. Het uitstel loopt zo op uiterlijk 1 januari 2021 af, al krijgen ondernemers die hun belastingen niet kunnen betalen nog twee jaar de tijd om hun belastingschuld weer af te lossen. Daarbij blijft de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 op bijna nul staan, zodat ondernemers minder extra kosten oplopen.

Veel gebruikt

Uit de Kamerbrief blijkt verder dat volop gebruik is gemaakt van het eerste en tweede noodsteunpakket. Zo maakte van alle mkb-bedrijven liefst 40 procent gebruik van één van drie grote financiële noodmaatregelen in het eerste pakket. Van het tweede pakket maken inmiddels ongeveer 41.000 werkgevers gebruik van NOW2.0 (van NOW1.0 maakten 140.000 bedrijven gebruik), waarmee volgens het kabinet zo’n 792.000 werknemers worden bereikt. Geschat wordt dat 95.000 zelfstandigen gebruik maken van de tweede Tozo-regeling en hebben tot dusver ruim 25.000 ondernemers een beroep gedaan op de TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten).

Schade beperken

Het kabinet denkt dat hiermee de economische schade wordt beperkt. ‘Hoewel de economische schade en toename in de werkloosheid zeer groot zijn en een enorme impact hebben op iedereen die het treft, zijn deze kleiner dan in de ons omringende landen. De twee omvangrijke economische noodpakketten hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld, zo stelt ook het Centraal Planbureau’, aldus het kabinet.

bron: www.accountancyvanmorgen.nl

Canva - Banknotes and Coins

DEEL DIT BERICHT