Wij houden u graag Op De Hoogte

Beroepsgoederenvervoer: toeslag nachtrit voor alle uren van 20.00 tot 04.00 uur

Op 4 mei 2018 heeft de Hoge Raad bepaald dat over alle uren…

Arbeidsmarkt werkt door in loonafspraken

Volgens recente cijfers van AWVN werken de kraptes op de…

Vervreemding na één dag, geen vrijstelling overdrachtsbelasting...

In geval van splitsing van een onderneming waarbij onroerende…

Geen arbeidsovereenkomst voor beoogd statutair bestuurder

Een beoogd statutair bestuurder van een bv in oprichting meent, als de oprichting afketst, dat hij erop had mogen vertrouwen dat met hem een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Volgens Hof Den Bosch was dit vertrouwen niet terecht. Een GmbH wil een nieuwe vennootschap oprichten. De statutair directeur van de nieuwe vennootschap zal op basis van een […]

Vast werk groeit sterker dan flex

Volgens het CBS is in het eerste kwartaal van 2018 de spanning op de arbeidsmarkt verder opgelopen. Het aantal vacatures nam toe met 8.000, terwijl het aantal werklozen met 30.000 afnam. Het aantal banen groeide met 76.000, de grootste banengroei sinds 2007. Ook nam voor het eerst sinds begin 2009 het aantal vaste werknemers naar […]

Geen vergoeding huisvestingskosten

De Hoge Raad heeft in een arrest geoordeeld dat een uitzendbedrijf huisvestingskosten in rekening mag brengen bij buitenlandse werknemers die tijdelijk op een bouwproject in Nederland te werk zijn gesteld. Volgens de cao Bouwnijverheid mogen dergelijke huisvestingskosten voor Nederlandse werknemers niet in rekening worden gebracht. De zaak draait om de uitleg van het begrip woning […]

Voorraden dieren en agrarische producten

Met ingang van 1 januari 2018 is de landbouwregeling afgeschaft. Voor de agrarische ondernemers die gebruik maken van de overgangsregeling heeft de Belastingdienst in overleg met LTO Nederland afspraken gemaakt over de percentages die men kan gebruiken om de btw te bepalen over de voorraad dieren en de voorraad agrarische producten. Agrarische ondernemers hebben heel […]

Vacature: SENIOR-ASSISTENT-ACCOUNTANT of PAS AFGESTUDEERD AA-ACCOUNTANT (Beverwijk)

De Hooge Waerder is een fullservice accountants- en advieskantoor met vijf vestigingen in Noord-Holland (Alkmaar, Heerhugowaard, Beverwijk, Haarlem en Amsterdam). Onze klanten zijn ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf. We staan dichtbij de klant en weten wat er speelt. Onze mensen begrijpen het belang van ICT-oplossingen. Zo wordt op professionele wijze samengewerkt in een informele […]

Permanent gedetacheerde payrollwerknemer mee over

Bij een contractwisseling in de schoonmaakbranche gaan de werknemers onder bepaalde voorwaarden mee over naar de nieuwe opdrachtnemer. De kantonrechter te Almere oordeelt dat die regels voor overgang ook gelden voor een werkneemster die al langere tijd op het project werkzaam was via een payrollconstructie. Een werkneemster verricht sinds 1 juni 2010 schoonmaakwerkzaamheden op een […]

Meerderheid werknemers Jumbo Logistiek stemt in met AVR

Jumbo meldt dat de meerderheid van de werknemers bij haar distributiecentra instemt met de arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) die met de OR is afgesproken. Die AVR kwam tot stand nadat het niet mogelijk was gebleken met de vakbonden een cao af te sluiten. Van de ca. 3000 vaste medewerkers hebben ongeveer 2150 i (72%) een keuze gemaakt. […]

Genietingsmoment op moment van uitbetalen

Werknemers kunnen financieel nadelige gevolgen ondervinden van nabetalingen. Omdat het inkomen in het jaar van de nabetaling een piek vertoont, kan dat inkomen onder een hoger belastingtarief vallen dan als het op het juiste moment was betaald. Een Wajong-gerechtigde ontvangt in 2015 een nabetaling over de jaren 2011 en 2012. De nabetaling vindt plaats omdat […]

Niet twee keer hetzelfde vragen

De inspecteur mag van Rechtbank Noord-Nederland geen tweede, inhoudelijk identieke informatiebeschikking nemen. De rechtsbescherming die de AWR in zo’n geval biedt, zou niets  voorstellen, als een tweede keer hetzelfde vragen wel is toegestaan. Na een boekenonderzoek, waarbij de aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting over de jaren 2010 en 2011 centraal stonden, gaf de inspecteur op 31 […]

Stapsgewijze vernieuwing Belastingdienst blijft noodzakelijk

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Snel dat een stapsgewijze vernieuwing van de Belastingdienst noodzakelijk blijft. Daarbij gaat het om het verbeteren van de digitale dienstverlening, het opvangen van de effecten van de vertrekregeling en het verbeteren van de interne beheersing. Volgens de staatssecretaris blijkt uit de bevindingen van de Commissie Onderzoek […]