Wij houden u graag Op De Hoogte

Belastingpakket 2019

Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet-Rutte III het pakket…

Rijksbegroting 2019

Het nieuwe parlementaire jaar is dinsdag 18 september van start…

Strengere regels rondom verzendhuiskredieten

Minister Hoekstra van Financiën wil de regels rondom verzendhuiskredieten…

Saldomethode niet mogelijk na aftrek lijfrentepremies

Bij het belasten van lijfrente-uitkeringen geldt onder voorwaarden de saldomethode, maar deze methode mag alleen worden toegepast als de verzekeringnemer aannemelijk kan maken dat hij de betaalde lijfrentepremies in het verleden nooit in aftrek heeft gebracht. Een man sloot in 1997 een lijfrenteverzekering af, die hij na zeven jaar premievrij maakte. In 2001 en 2002 […]

Continueren onderneming niet altijd onverantwoord als vermgoen negatief

Als een vennootschap een negatief eigen vermogen heeft en verlies lijdt wil dit niet zeggen dat het onverantwoord is om de onderneming te continueren en nieuwe overeenkomsten af te sluiten. In een dergelijke situatie zijn de bestuurders van de vennootschap niet automatisch aansprakelijk voor de schade die de wederpartij bij een afgesloten overeenkomst lijdt als […]

Ook ‘inactieve’ ondernemer heeft recht op vooraftrek btw

Een ondernemer wiens btw-identificatienummer in een bepaalde periode is ingetrokken en die in dezelfde periode wel prestaties ten behoeve van btw-belaste handelingen afneemt, heeft in principe gewoon recht op de aftrek van voorbelasting, zo heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Het Hof deed uitspraak in de zaak van een Roemeense vennootschap die door de […]

No-riskpolis relatief onbekend

De no-riskpolis is relatief onbekend, zowel bij werkgevers als bij mensen uit de doelgroep van de no-riskpolis. Dit blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten doen naar de bekendheid met en de effectiviteit van de non-riskpolis. De no-riskpolis is één van de instrumenten om de arbeidsparticipatie van werknemers met […]

Geen recht op btw-teruggaaf na veel te late aangifte

Een ondernemer die pas na de ontvangst van een naheffingsaanslag omzetbelasting zijn btw-aangifte indient en hierin om een teruggaaf verzoekt, heeft geen poot om op te staan als de inspecteur het teruggaafverzoek naast zich neerlegt. De aangifte is dan namelijk te laat ingediend, zo oordeelde Rechtbank Noord-Nederland. Een ondernemer had op 1 mei 2017 nog […]

Vrije ruimte en toepassing van de concernregeling

Om de concernregeling uit de werkkostenregeling te kunnen toepassen moet er sprake zijn van een aandelenbelang van ten minste 95% gehouden door één van de inhoudingsplichtigen in de andere inhoudingsplichtige of een derde die in beide inhoudingsplichtigen een dergelijk belang heeft. Een uitgever overschrijdt in 2015 de vrije ruimte van de werkkostenregeling en wil daarom […]

Aantal faillissementen opnieuw licht gestegen

Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard is in augustus opnieuw iets toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De trend is echter al sinds augustus 2017 redelijk vlak, met de ene maand een lichte stijging en de andere maand een lichte daling. De meeste faillissementen in augustus werden […]

Traag handelende inspecteur kan niet meer corrigeren

Een echtpaar had een extra lening als eigenwoningschuld aangemerkt. Het feit dat de inspecteur de aangiften van eerdere jaren volgde, betekent niet dat de wettelijke eis van staving met schriftelijke bescheiden vervalt. Wel verwerkt de inspecteur mogelijk zijn rechten door pas na jaren bewijs op te vragen. In 2007 verhoogde een echtpaar hun hypothecaire lening […]

Ontslagvergoeding regelmatig hoger dan verplicht

Nederlandse werkgevers zijn niet kinderachtig als het gaat om het uitbetalen van ontslagvergoedingen. Bij het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018 gaf 47% van de salarisprofessionals aan dat hun organisatie weleens ontslagvergoedingen uitkeert die hoger zijn dan de wettelijke transitievergoeding. Volgens Berenschot, dat het onderzoek uitvoerde in opdracht van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA), kiezen werkgevers […]

Bekendmaking via Berichtenbox onvoldoende

De uitnodiging tot het doen van aangifte, de aanmaning daartoe en de aanslag mogen niet uitsluitend langs digitale weg bekend worden gemaakt. Volgens de rechtbank is de aanslag niet op de juiste wijze bekend gemaakt als deze niet per post is ontvangen. De boete wordt vernietigd. De uitnodiging voor het doen van aangifte IB/PVV 2015 […]