Wij houden u graag Op De Hoogte

Onderhandelingsresultaat cao kleinmetaal

Na vijf onderhandelingsrondes is er eind vorige week een onderhandelingsresultaat…

Verzuimboeten Vpb, wanneer matiging?

Per 1 januari 2016 is het matigingsbeleid voor verzuimboeten…

Minder secretaresses, meer accountants

De arbeidsmarkt voor mensen met een economisch-administratief…

Aanmaning vereist voor omkering bewijslast

Voor omkering van de bewijslast is onder meer vereist dat de belastingplichtige een aanmaning heeft ontvangen. Heeft hij deze niet ontvangen, dan ook geen omkering van de bewijslast. Een dga heeft verzuimd aangiften IB over de jaren 2011- 2013 in te dienen. De inspecteur heeft de aanmaning verzonden naar het woonadres van de dga, maar […]

Transitievergoeding voor ontslagen zorgverleenster

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is de arbeidsovereenkomst tussen een zorgverleenster en een PGB-houder weliswaar een bijzondere arbeidsovereenkomst, maar dit verhindert niet dat bij beëindiging van de overeenkomst vanwege de ‘werkgever’ een transitievergoeding verschuldigd kan zijn. Het is niet aan de rechter om hier in een eventuele omissie te voorzien. Een zorgverleenster verleent sinds december 2006 verschillende […]

Modernisering cao Supermarkten: voorstel tussenbaan

Een van de uitkomsten van het overleg over modernisering van de supermarkt-cao is de introductie van een zogenoemde ‘tussenbaan’, een arbeidsovereenkomst van vier jaar die de werkgevers flexibiliteit biedt en het ook aantrekkelijk maakt om te investeren in de medewerkers. Het voorstel van een tussenbaan betreft een arbeidsovereenkomst voor vier jaar. In die vier jaar […]

Eerste kwartaal 2017 hogere loonafspraken in cao-overleg

De loonafspraken in het cao-overleg liepen in de eerste drie maanden van 2017 met een gemiddelde van 1,59% iets op vergeleken met 2016. In januari (1,69%) en maart (1,63%) waren de maandgemiddelden iets hoger, in februari daarentegen juist iets lager (1,47%) dan de 1,5% van vorig jaar. Ondanks de lichte stijging noemt werkgeversvereniging AWVN de […]

Minder ontslagaanvragen bij UWV door WWZ

Het UWV heeft in 2016 40% procent minder ontslagaanvragen afgewikkeld dan het jaar daarvoor. Dit komt door de aantrekkende economie, maar ook door de in 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid. Dat blijkt uit het jaarverslag van het UWV dat op 11 april werd gepresenteerd. Het UWV verwerkte vorig jaar 22.300 ontslagaanvragen. Een jaar eerder […]

Woning met bedrijfshal: ondernemingsvermogen?

Een woning, waarvan 6% van de oppervlakte voor de onderneming wordt gebruikt, kan volgens Hof Arnhem-Leeuwarden als ondernemingsvermogen worden aangemerkt omdat de woning dienstbaar is aan die onderneming. De zaak betrof de vennoten van een bouwbedrijf, een VOF, die in 2009 een woning met bedrijfshal, garage, carport, weiland, erf, tuin, ondergrond en aan- en toebehoren […]

Transavia-cao niet voor FNV-leden

De rechter heeft FNV gelijk gegeven in een procedure die door de bond was aangespannen tegen Transavia. Eind 2015 sloot het bedrijf voor het grondpersoneel een cao. FNV tekende de cao als enige bond niet. De bond was het niet met de ‘verslechteringen’ eens, waaronder het verlies van zes vrije dagen. De rechter oordeelde dat […]

Extra rente op uitkeringen depositogarantiestelsel

Rekeninghouders die een uitkering hebben gehad op basis van het depositogarantiestelsel in verband met het faillissement van DSB, Icesave, Indover of Van der Hoop hebben mogelijk nog recht op een nabetaling van wettelijke rente. Men moet zich daarvoor uiterlijk 22 juni 2017 aanmelden bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het College van Beroep voor het bedrijfsleven […]

Voorstel voor wettelijke verankering franchisecode

Minister Kamp van Economische Zaken heeft op internetconsultatie.nl een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd dat de Nederlandse Franchise Code wettelijk moet verankeren. De Nederlandse Franchise Code is tot stand gekomen na moeizaam overleg tussen franchisegevers en –nemers. In de praktijk blijkt echter dat veel franchiseorganisaties de overeengekomen code niet (volledig) toepassen. Volgens de bewindsman telt Nederland […]

Houders American Express Cards op de korrel

Een Amerikaanse federale rechter heeft de Amerikaanse belastingdienst toestemming gegeven om informatie over Nederlandse kaarthouders met een rekening buiten Nederland op te vragen bij creditcardmaatschappij American Express. Nederland heeft op grond van het verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten een verzoek om die gegevens ingediend bij de Amerikaanse belastingdienst. Het gaat om gegevens over […]