Wij houden u graag Op De Hoogte

Verhuiskostenaftrek terecht gewijzigd

Wie alleen een uitkering ontvangt, heeft geen recht op verhuiskostenaftrek.…

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2018 aangepast. De verhoging bedraagt ditmaal na afronding 0,81%.

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2018 aangepast.…

Fraude met PGB: resultaat uit overige werkzaamheden

Rechtbank Noord-Holland heeft beslist dat het frauderen met…

Tussen-cao Uitzendkrachten

Bonden en ABU hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Uitzendkrachten. Het betreft een tussen-cao. De bedoeling is dat na deze cao een voor de uitzendsector één cao tot stand komt waaraan zowel uitzendbureaus aangesloten bij ABU als NBBU deelnemen. De nieuwe cao bevat afspraken die moeten zorgen voor een goede balans tussen inkomenszekerheid voor […]

Ondernemers willen database fraudeurs

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW moet het mogelijk worden dat ondernemers informatie over fraudeurs kunnen uitwisselen met elkaar en met de overheid. Een landelijke database is nu nog niet mogelijk. Sectoraal bestaat er wel zwarte lijsten van fraudeurs. De Autoriteit Persoonsgegevens moet vooraf toestemming geven voor het aanleggen en gebruiken van zo’n lijst. Een database die […]

Hersteltermijn voor per e-mail ingediend bezwaar

Volgens de Hoge Raad is een bezwaar per e-mail ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard omdat geen hersteltermijn was gegeven. In de onderhavige zaak had een man binnen de bezwaartermijn per e-mail bij de gemeente Rotterdam bezwaar aangetekend tegen een opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting. De gemeente liet daarop per brief weten dat bezwaar per e-mail niet mogelijk was […]

Na korte actie akkoord cao Taxi

Na een korte staking zijn de partijen bij de cao Taxibedrijf toch nog tot een akkoord gekomen. Op 11 oktober is er korte tijd actie gevoerd. Een werkgeversoverleg in Heteren kreeg bezoek van stakende taxichauffeurs. Later die dag zijn de bonden en werkgevers alsnog om de tafel gegaan en kwamen ze tot een akkoord voor […]

Vertrouwen in de toekomst

Op dinsdag 10 oktober 2017 hebben de onderhandelingspartners VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Veel punten zijn al eerder in de pers verschenen. In het kort enkele plannen op het gebied van het belastingstelsel, Wet DBA, pensioenstelsel, arbeidsrecht en sociale zekerheid. Belastingen Invoering van een tweeschijvenstelsel met een basistarief […]

Actiedreiging is de taxisector

De afgelopen weken hebben de vakbonden FNV Taxi en CNV Vakmensen de actiebereidheid gepeild onder hun leden. De uitkomst is dat de achterban bereid is in actie te komen om hun cao-eisen kracht bij te zetten. De bonden hebben zaterdag 7 oktober de werkgeverspartij bij de cao Taxi, KNV Taxi, een ultimatum gestuurd. De bonden […]

Opleidingsuren tellen mee

De door de dierenarts bestede uren aan opleiding tellen mee voor het urencriterium, zo heeft Hof Arnhem-Leeuwarden beslist. De dierenarts komt bij het meenemen van deze uren in aanmerking voor zelfstandigenaftrek. Een dierenarts die haar praktijk drijft in de vorm van een eenmanszaak volgde in 2012 de opleidingen veterinaire accupunctuur en veterinaire chiropractie. Volgens haar […]

Code goed opdrachtgeverschap

Brancheorganisaties ABU en PZO-ZZP hebben samen een Code Goed Opdrachtgeverschap ontwikkeld. De code is onlangs geïntroduceerd tijdens een bijeenkomst voor zzp-dienstverleners. ABU-leden zijn in veel gevallen opdrachtgever. Het is om die reden dat de ABU hen oproept deze code te gaan gebruiken en verder te ontwikkelen. De Code Goed Opdrachtgeverschap geeft opdrachtgevers en zelfstandigen een […]

Cao-lonen licht gestegen

Volgens gegevens van het CBS zijn de cao-lonen in het derde kwartaal van 2017 gestegen met 1,5%, iets meer dan de stijging van de consumentenprijzen (1,4)%. Ondanks dat de economie aantrekt, blijft de ontwikkeling van de cao lonen nog wel iets achter bij de cao-loonontwikkeling van vorig jaar (1,8%). De hoogste cao-loonstijging dit jaar deed […]

Parkeerder heeft onderzoeksplicht

Hof Amsterdam heeft beslist dat ook als er een misverstand kan bestaan over de vraag of voor parkeren betaald moet worden de parkeerder een onderzoeksplicht heeft. Een man maakt bezwaar tegen een aan hem opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting van de gemeente Bergen. De vraag is of de verschuldigdheid van parkeerbelasting ter plaatse voor de man voldoende […]