Wij houden u graag Op De Hoogte

Zzp’er meer kans op armoede

Zzp’ers lopen vaker dan werknemers risico op een inkomen onder…

Schadevergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag was belast

In de situatie waarin een werknemer in 2013 is ontslagen en…

Conceptbesluit overgangsrecht bij no deal Brexit

Bij een no deal wordt het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart…

Verdubbeling budget voor persoonlijke ontwikkeling

Nederlandse werknemers hebben dit jaar zeker € 1,6 miljard beschikbaar voor hun persoonlijke ontwikkeling. Het via cao’s beschikbare budget loopbaanoriëntatie is sinds 2013 verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar financiële afspraken over duurzame inzetbaarheid in cao’s. Het aantal werknemers met een budget groeide van 1 miljoen naar 2,3 miljoen. Het gemiddelde budget […]

Bijtelling privégebruik auto is geen verboden importbelemmering

Een werknemer heeft in een beroepsprocedure voor Hof Den Bosch gesteld dat de bijtelling vanwege het privégebruik van de auto een verboden belemmering van de import van auto’s vormt. Maar het hof gaat hierin niet mee. Een man krijgt van zijn werkgever eerst een Volkswagen Golf ter beschikking en na zeven tijdvakken een Volkswagen Tiguan. […]

Reisdag is een buitenlandse werkdag

Heeft een werknemer ook in het buitenland gewerkt en moet de Belastingdienst hierdoor een vermindering toepassen op de over het loon verschuldigde belasting, dan telt een reisdag als een in het buitenland gewerkte dag. In deze zaak was een Nederlander in loondienst werkzaam voor een Nederlandse bv. De man werkte in de jaren 2011 tot […]

Omkering bewijslast bij incorrecte administratie

Als de Belastingdienst voldoende bewijst dat een onderneming een incorrecte administratie heeft gevoerd en een onjuiste aangifte heeft ingediend, wordt de bewijslast terecht omgekeerd. Een Nederlandse broodbakker kocht meel in bij een Belgische groothandel. De Belgische belastingdienst ontdekte dat deze groothandel een schaduwboekhouding voerde, wat er uiteindelijk toe leidde dat aan de Nederlandse broodbakker navorderingsaanslagen […]

Wetsvoorstel rekening-courantmaatregel dga ter consultatie

In september 2018 werd in de aanbiedingsbrief bij het pakket BP 2019 de rekening-courantmaatregel aangekondigd. Het wetsvoorstel (Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap) dat de rekening-courantmaatregel moet introduceren is nu aangeboden ter consultatie. Ab-houders moeten volgens de op Prinsjesdag aangekondigde maatregel box 2-belasting betalen voor zover ze meer dan € 500.000 lenen van hun vennootschap. […]

Betere controle bij UWV

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid scherpt het interne toezicht bij het UWV aan. Dat liet hij weten in een brief aan de Tweede Kamer. De instantie is in opspraak geraakt door onder meer fouten bij uitkeringen, conflicten tussen hoger en lager personeel en ruzie over ict-vernieuwing. Naast een reeks eerder aangekondigde maatregelen wordt […]

Herbeoordeling geldlening bij echtscheiding

Als hypothecaire schulden oorspronkelijk verband hielden met de aankoop van een echtelijke woning, leidt een echtscheiding tot een nieuw herbeoordelingsmoment. Het is dan mogelijk dat deze schulden door verdeling van de huwelijksgemeenschap aan aanmerkelijkbelangaandelen kunnen worden toegerekend. In deze zaak was een dga gehuwd in gemeenschap van goederen. Tot de huwelijksgemeenschap behoorden onder andere de […]

Nalatenschap niet hoger door inkeren

Dat zijn zussen gebruik hebben gemaakt van de inkeerregeling, wil niet zeggen dat de nalatenschap en daardoor de aanslag erfbelasting van hun broer te laag is vastgesteld. Het buitenlands vermogen kan bij leven aan alleen de zussen zijn geschonken. In 2002 overlijdt een zus van belastingplichtige. Samen met zijn drie andere zussen is hij tot […]

Woning alleen hoofdverblijf bij centrale levensplaats

Een woning kwalificeert uitsluitend als hoofdverblijf als die woning de centrale levensplaats is van de betreffende belastingplichtige. Een man kocht in 2009 samen met zijn echtgenote een luxe vrijstaande woning in A. In de gemeentelijke basisadministratie stond de man evenals zijn vrouw ingeschreven in B, waar de man ook een woning had. Na aankoop van […]