Nieuws

Dalende trend cashbetalingen zet verder door

In 2018 betaalden consumenten in Nederland 37% van hun aankopen met contant geld en 63% met hun pinpas, terwijl zij in 2017 41% van hun aankopen contant afrekenden. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank. Hoewel consumenten voor onderlinge betalingen overwegend contant geld gebruiken, is

Lees verder »

Beschikking tegemoetkomingen Wtl 2018 komt eraan

Voor 1 augustus stuurt de Belastingdienst aan werkgevers die recht hebben op één of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) een beschikking . In de beschikking staat het bedrag van de tegemoetkomingen, dat de belastingdienst binnen zes weken uitbetaalt. Het bedrag van de beschikking is gebaseerd op de

Lees verder »

WKR: inspecteur moet ongebruikelijkheid aantonen

De Hoge Raad is van oordeel dat de inspecteur zijn standpunt dat aanwijzing van een beloning als eindheffingsbestanddeel ongebruikelijk is, met feiten en omstandigheden moet onderbouwen. Een bv heeft volgens haar aandelenplan in 2012 en 2013 aan haar groepsraadsleden aandelen toegekend. De bv wenst deze toegekende aandelen aan te merken

Lees verder »

Banken mogen betaalgegevens niet zomaar gebruiken voor reclame

Banken mogen hun klanten niet zomaar gepersonaliseerde aanbiedingen sturen op basis van hun betaalgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept alle banken daarom op om goed te kijken naar hun beleid rond direct marketing. Veel zorgen De afgelopen weken hebben veel mensen gebeld en gemaild naar de AP. Zij maken zich

Lees verder »

Politie: Waarschuwing bij onbetrouwbare link

Nederland – Wie op het punt staat om via Marktplaats iets te kopen, maar daarvoor wordt doorgelinkt naar een onofficiële betaalomgeving, krijgt daarvan nu een waarschuwing. Dat is het resultaat van samenwerking tussen de politie, banken en Marktplaats. Het is één van de manieren waarop de verschillende partijen ‘phishing’ proberen

Lees verder »

Nieuwe regeling voor sanering bedrijfsschulden

Een bedrijf dat door een zware schuldenlast failliet dreigt te gaan maar nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten heeft, kan in de toekomst een onderhands akkoord sluiten met schuldeisers en aandeelhouders om schulden te saneren. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft ingediend bij de Tweede Kamer. De

Lees verder »

Geen gefaciliteerde afkoop door geringe overschrijding

Het is onder voorwaarden mogelijk bij arbeidsongeschiktheid een lijfrentepolis geheel of gedeeltelijk af te kopen zonder dat hierdoor revisierente verschuldigd wordt. De uitkering uit de polis mag dan een bepaald maximumbedrag niet overtreffen. Overschrijding van dit bedrag leidt tot revisierente, hoe gering die overschrijding ook is. In 2015 koopt een

Lees verder »

Nieuwe bewijsregels voor ontvangst boetebeschikking

Per 1 augustus 2019 gelden nieuwe bewijsregels voor de ontvangst van een boetebeschikking. Dit is het gevolg van een recente uitspraak van de Hoge Raad. In deze zaak had een bv onder andere bezwaar gemaakt tegen de ontvangst van een boetebeschikking. Volgens de inspecteur was dit bezwaar niet-ontvankelijk vanwege een

Lees verder »

Houd mij op de hoogte