Nieuws

Kater voor restauranthouders

De Hoge Raad is van oordeel dat het niet uitmaakt of het verstrekken van alcoholhoudende dranken onderdeel uitmaakt van een dienst waarbij het verstrekken van voedingsmiddelen voorop staat of niet. Altijd zijn alcoholhoudende dranken onderworpen aan het hoge btw-tarief. Een ondernemer exploiteerde een horecagelegenheid, bestaande uit een restaurant, een lounge-bar

Lees verder »

Pensioen in eigen beheer afkopen of omzetten? Regel het snel

De Belastingdienst attendeert op de mogelijkheid voor dga’s om een in eigen beheer opgebouwd pensioen (PEB) om te zetten in een oudedagsverplichting of om het pensioen af te kopen. Tot 1 januari 2020 is afkoop nog mogelijk met een korting op de loonheffing. Een directeur-grootaandeelhouder mag sinds 1 juli 2017

Lees verder »

SLIM ontwikkelen in het mkb

Om levenslang ontwikkelen te stimuleren wordt per 1 maart 2020 de SLIM-regeling ingevoerd. Deze regeling voorziet in een subsidie voor ontwikkelen en leren binnen mkb-bedrijven. De SLIM-regeling (Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector) is een subsidie voor mkb-bedrijven

Lees verder »

Hoge Raad: tipgeversbewijs kan geldig zijn

In de spraakmakende tipgeverszaak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat Hof Den Bosch te snel geoordeeld dat bewijs afkomstig van een tipgever niet mocht worden gebruikt. De tipgeverszaak begon toen een tipgever tegen vergoeding aan de Belastingdienst informatie verstrekte over Luxemburgse bankrekeningen, die de rekeninghouders hadden verzwegen. Naar aanleiding van

Lees verder »

Veel nieuwe cao-akkoorden in oktober

De loonafspraken voor 2019 liggen voor de in de eerste tien maanden tot stand gekomen cao’s op gemiddeld 2,78%. Bij de cao’s die in juli werden afgesproken kenden de hoogste loonafspraak voor 2019: gemiddeld 3,02%. In oktober kwamen er 19 nieuwe cao-akkoorden tot stand. Gemiddeld worden in oktober 25 nieuwe

Lees verder »

Politie meldt toename van aantal aangiftes van online oplichting

De politie heeft dit jaar al 47.000 aangiftes van online oplichting ontvangen, zeven procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, zo heeft Gijs van der Linden, teamleider van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie, bekendgemaakt in het programma Radar op NPO Radio 1. De aangiftes zijn afkomstig van mensen die

Lees verder »

Geen hulp gevraagd; verzuimboete blijft in stand

Een weduwe verweert zich bij Rechtbank Den Haag dat haar niet kon worden verweten dat zij geen aangifte IB over 2015 had gedaan. Zij miste na het overlijden van haar man de kennis en informatie om dit te doen. Volgens de rechtbank betekent dat niet dat haar geen verwijt kan

Lees verder »

Fiscus moet langer schuldsaneringstraject accepteren bij 100% aflossing

Stelt een schuldenaar een schuldsaneringsregeling voor waarbij alle schulden volledig worden afgelost, dan moet de Belastingdienst als preferente schuldeiser een verlenging van het schuldsaneringstraject accepteren, als dit in het belang is van de concurrente schuldeisers. Een echtpaar heeft diverse schulden aan verschillende schuldeisers, waaronder de Belastingdienst. De totale vordering van

Lees verder »

Bouw kampioen hergebruik en recyclen

De bouwsector is niet alleen de sector die het meeste afval produceert, maar slaagt er ook het beste in om materiaal her te gebruiken. In 2016 was de bouwsector goed voor ruim de helft van het gebruik van alle gerecyclede materialen. In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Lees verder »

Accountants opgelet: drie veelvoorkomende fraudegevallen

In Nederland heeft een aantal dienstverleners te maken met de verplichting om kritisch naar hun cliënten te kijken voor en tijdens het leveren van hun dienst. Deze verplichting volgt uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet is (met name) in het leven geroepen om

Lees verder »

Geen negatief loon: schuld niet vorderbaar en inbaar

Heeft het UWV een vordering op een iemand, bijvoorbeeld vanwege te veel betaalde uitkeringsbedragen, dan kan diegene de vordering in zijn aangifte opgeven als negatief loon. Voorwaarde is wel dat het verschuldigde bedrag vorderbaar en inbaar is. Een vrouw werkt vóór 2015 als taxi-chauffeuse in het ziekenvervoer. Zij is voor

Lees verder »

Auto toch duurder

Vanaf 2020 wordt er structureel € 200 miljoen meer betaald aan bpm door de invoering van een nieuwe uitstoottest voor personenauto’s. Dat zou blijken uit onderzoek van KPMG in opdracht van RAI Vereniging en Bovag. Volgens het ministerie van Financiën is niet de nieuwe uitstoottest oorzaak van een hogere bpm-opbrengst,

Lees verder »

Geheimhoudingsplicht geen beletsel voor overleggen stukken

Volgens de geheimhoudingskamer van Hof Den Bosch verhindert de geheimhoudingsplicht niet dat de inspecteur stukken uit zijn dossier, afkomstig van de Nationale Recherche, overlegt. Wel mag hij die stukken schonen op gegevens van derden. Een vennootschap kreeg voor ruim € 13 miljoen een naheffingsaanslag kansspelbelasting opgelegd. Onderzoek van de Nationale

Lees verder »

Onderwijsorganisaties willen duurzame upgrade schoolgebouwen

De organisaties voor primair en voortgezet onderwijs pleiten voor een duurzame upgrade van schoolgebouwen. Goed onderwijs vraagt volgens hen om goede schoolgebouwen, maar de kwaliteit van de onderwijshuisvesting schiet nogal eens tekort. In een opiniestuk in de Volkskrant stellen Rinda den Besten (PO-Raad), Paul Rosenmoller (VO-raad) en Bernard Wientjes (Bouwagenda)

Lees verder »

Korter partneralimentatie na 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 wordt de maximale duur voor partneralimentatie verkort. De Wet herziening partneralimentatie treedt dan in werking. De hoofdregel wordt dat de alimentatieduur gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Als duur van het huwelijk geldt de periode

Lees verder »

Belastingdruk grote bedrijven gedaald

De afgelopen tien jaar is de belastingdruk van grote bedrijven in Nederland steeds verder gedaald. De effectieve belastingdruk daalde van 22,9% in 2008 naar 17,1% in 2017, terwijl het nominale tarief vrijwel onveranderd bleef. Dat concludeert het CBS na onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer. Uit het onderzoek blijkt

Lees verder »

Slecht geïnformeerde klant hoeft geen btw te betalen

Brengt een makelaar of een andere dienstverlener aan consumenten een courtage in rekening, dan moet duidelijk worden vermeld of dit inclusief of exclusief btw is. Wordt er niet vermeld dat een bedrag exclusief btw is, dan riskeert de dienstverlener dat de consument de btw niet hoeft te betalen. Een man

Lees verder »

Oud BTW-nummer niet wegdoen! Nodig bij contact fiscus

De komende tijd krijgen eigenaren van eenmanszaken een nieuw BTW-identificatienummer toegestuurd. Dit wil echter niet zeggen dat ze hun oude BTW-nummer kunnen weggooien. Dit oude nummer moet de ondernemer namelijk nog wel blijven gebruiken voor de communicatie met de Belastingdienst zoals het indienen van de BTW-aangifte. De toekenning van dit

Lees verder »

Houd mij op de hoogte