Brengt de zaak verder

Nieuws

Industrie verwacht 3 procent minder te investeren in 2021

Nederlandse producenten verwachten in 2021 3 procent minder te investeren in materiële vaste activa dan in 2020. Bijna een derde van de industriële ondernemers is door de coronacrisis negatiever over de verwachte investeringen in 2021. Dit meldt het CBS op basis van de halfjaarlijkse enquête over investeringsverwachtingen onder bedrijven met

Lees verder »

Eerste week levert ruim 21.000 NOW 3-aanvragen op

Het UWV heeft in de eerste week ruim 21.000 aanvragen ontvangen voor de derde periode van de NOW-regeling. Aan 946 werkgevers is inmiddels een voorschot betaald. Voor de derde fase van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid kunnen werkgevers tot en met 13 december een aanvraag doen. Het loket ging vorige

Lees verder »

Verkeerde teksten in naheffingsaanslag loonheffing

Door een technische fout hebben sommige ondernemingen een naheffingsaanslag loonheffing ontvangen waarin onjuiste teksten staan over het betalen van een boete, meldt de Belastingdienst. Het gaat om bedrijven die dit jaar over een of meer tijdvakken geen aangifte hebben gedaan voor de loonheffingen en die ook niet betaald hebben. Als

Lees verder »

Coronacrisis versterkt trends en risico’s voor financiële sector

De coronacrisis lijkt de trends en risico’s die al gaande zijn voor de financiële sector te versterken. De aanhoudende lage rente, de voortschrijdende digitalisering en de toenemende aandacht voor verduurzaming zijn daarvan de meest invloedrijke. Dat valt te lezen in Trendzicht, de jaarlijkse analyse van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Lees verder »

Fikse belastingopbrengst door inkeerregeling

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de inkeerregeling € 2,1 miljard aan belastingen heeft opgeleverd. Tussen 2002 en 2018 is er voor ongeveer € 12 miljard aan verborgen vermogen alsnog aangegeven bij de Belastingdienst. Volgens internationale schattingen hebben Nederlandse huishoudens voor ruim € 60 miljard uitstaan in belastingparadijzen. De lage

Lees verder »

Ondernemers verzilveren NGZA niet

Zo’n 5.000 ondernemers hebben in hun aangifte 2019 verzuimd hun belastbare winst te verlagen met door hen opgebouwde niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek (NGZA). Ondernemers voor wie dit geldt, ontvangen daarover binnenkort een informatiebrief van de Belastingdienst. Ook voor het belastingjaar 2018 hebben circa 20.000 belastingplichtigen zichzelf benadeeld. Deze aangiften neemt de Belastingdienst

Lees verder »

Loket NOW-3 open

Werkgevers die gebruik willen maken van de derde NOW-3-maatregel kunnen sinds maandag 16 november een aanvraag indienen bij UWV. Ze kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden oktober tot en met december 2020. UWV verwacht duizenden aanvragen per dag. Ook in de derde aanvraagperiode komen werkgevers

Lees verder »

Eerste dag behoorlijke toeloop bij NOW-aanvragen

Op de eerste dag dat werkgevers een aanvraag konden indienen voor de derde periode van de NOW waren bij het UWV maandag om 16.00 uur al zo’n 7000 aanvragen binnengekomen, meldt de uitvoeringsorganisatie. Dat zijn er meer dan in de tweede aanvraagperiode, toen op de eerste dag (6 juli) om

Lees verder »

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2021 aan

De Tweede Kamer heeft op 12 november ingestemd met het pakket Belastingplan 2021. Bij het Belastingplan 2021 zijn een aantal amendementen en moties aangenomen: Amendement over een groter voordeel voor het mkb met de BIK-regeling Amendement over een tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstellingen Amendement over verlenging van de Postcoderoosregeling Motie

Lees verder »

Prognose levensverwachting: in 2026 lichte stijging

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,82 jaar zal zijn in 2026. Dit is vrijwel hetzelfde als in de prognose van 2019. De prognose van het CBS wordt gebruikt voor de vaststelling van de toekomstige AOW-leeftijd volgens de Algemene Ouderdomswet. Aan de hand van de prognose van

Lees verder »

Het gebruikelijk loon tijdens de coronacrisis

De Belastingdienst heeft tijdens het webinar ‘Coronavirus fiscale maatregelen en de gevolgen’ vragen van deelnemers beantwoord over het gebruikelijk loon. Het webinar ging onder andere over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting en de invordering. De Belastingdienst heeft een aantal vragen met antwoorden gepubliceerd. 1.

Lees verder »

Wettelijke omschrijving arbeidsovereenkomst doorslaggevend

Volgens de Hoge Raad is de bedoeling van partijen niet van belang bij de beoordeling of een afspraak over het verrichten van werkzaamheden een arbeidsovereenkomst is. Van belang is of de tussen de partijen overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst. Een vrouw neemt met

Lees verder »

Gebruik koerslijst voor voldoende verkochte auto’s

Een kentekenhouder die aangifte BPM doet voor een auto, waarvan nog nauwelijks verkopen in Nederland hebben plaatsgevonden, mag voor de berekening van de BPM-grondslag niet uitgaan van een waarde op een algemeen toegepaste koerslijst. Een bv dient een aangifte BPM in vanwege de registratie van een in Duitsland gekochte cabriolet.

Lees verder »

Toekenning kostenvergoeding mag in afzonderlijke brief

Soms vernietigt de inspecteur in een reactie op het bezwaarschrift van een belastingplichtige een aanslag. Hij kan dan via een andere brief een proceskostenvergoeding toezeggen. In zo’n geval heeft het in principe geen zin om voor een proceskostenvergoeding in beroep te gaan. Een man dient een bezwaarschrift in tegen een

Lees verder »

Versoepeld uitstelbeleid verlengd tot 1 januari 2021

De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen hebben naar aanleiding van een motie het uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden verlengd. Alle ondernemers kunnen tot 1 januari 2021 een beroep doen op het versoepelde uitstelbeleid. De Belastingdienst heropent 4 november het digitale uitstelportaal. Omdat veel ondernemers economisch en financieel (opnieuw) hard

Lees verder »

Uitstel belastingbetaling verlengd tot 1 januari

Het kabinet heeft besloten dat ondernemers nog tot 1 januari 2021 een beroep kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden. Dat melden de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën in een Kamerbrief. Met de verlenging komt het kabinet tegemoet aan een motie van de fractie Otten

Lees verder »

Dga kan ook via VOF onzakelijk lenen aan bv

In sommige situaties houdt een ondernemer naast zijn aandeel in een IB-samenwerkingsverband een aanmerkelijk belang in een bv. Hij kan dan via het samenwerkingsverband zijn bv een lening verstrekken. Ook dan kunnen rond de onzakelijke lening aan de orde komen. Een echtpaar is onder huwelijkse voorwaarden getrouwd en drijft via

Lees verder »

Leverancier van goederen kan ook bewijs btw-fraude leveren

De Belastingdienst houdt een boekenonderzoek bij een btw-ondernemer. Daarbij ontstaat twijfel over de juistheid van een factuur die van een leverancier afkomstig lijkt te zijn. Als die leverancier vervolgens verklaart en aannemelijk maakt dat die factuur niet van hem is, vormt dit een sterke aanwijzing dat de omstreden factuur inderdaad

Lees verder »

Einde overgangsregeling 30%-regeling nadert

De AWVN attendeert werkgevers op het naderende einde van de overgangsregeling van de 30%-regeling voor werknemers die tussen 1 januari 2012 tot en met 31 december 2018 een 30%-regelingsbeschikking hebben ontvangen. Sinds 1 januari 2019 is de maximale toepassingsduur van de 30%-regeling teruggebracht van acht naar vijf jaar. Voor bestaande

Lees verder »

“De loonstrook is de verbindende factor geworden”

De loonverwerking zorgt ervoor dat er periodiek contact is met klanten. Maar er gebeurt veel meer op de loonadministratie dan alleen het verzorgen van de salarisstroken. Dat vertelt Ramon Wortelboer, Manager Loonadministratie bij De Hooge Waerder: “We fungeren als adviseur voor de klant, helpen hen de personeelskosten te begrijpen en

Lees verder »