Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Zoek

Brengt de zaak verder

Next level

Is boekhouden niet uw hobby?

Next level 1

Kijkt u er altijd tegenop om weer alle administratieve stukken te verzamelen voor het doen van de fiscale aangiften en is het uitvoeren van de financiële administratie niet uw grootste hobby?

Dan bent u niet de enige ondernemer in Nederland en kunt u dit met een gerust hart uitbesteden aan de medewerkers van uw accountantskantoor De Hooge Waerder.

Werkt u al met maandelijkse managementrapportage?

Next level 2

Als ondernemer heeft u veel verantwoordelijkheden en moet u natuurlijk op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van uw onderneming. U wilt tijdige en betrouwbare financiële managementinformatie, die u helpt uw ondernemingsdoelen te realiseren, afwijkingen te constateren en zo bij te kunnen sturen daar waar nodig. Zijn er afwijkingen? Dan wilt u de oorzaken hiervan duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd krijgen.

Hieruit kunt u acties ondernemen en continu verbeteringen doorvoeren. De Hooge Waerder kan u door middel van periodieke managementrapportages in staat stellen om aan de bal te blijven zodat u op basis van real time managementinformatie de juiste ondernemings beslissingen gefundeerd met cijfermatige onderbouwingen kunt nemen.

Werkt u al op basis van e-facturatie voor de in- en verkopen?

Next level 3

Verstuurt u de facturen nog per post? Tegenwoordig kan dit digitaal middels een PDF-factuur per e-mail of nog beter elektronisch op basis van E-facturatie waarbij de PDF-factuur per e-mail wordt verstuurd verrijkt met een UBL-bestand.

E-facturatie stelt u als ondernemer in staat om op een veilige manier facturen uit te wisselen en rechtstreeks in te lezen in uw financieel pakket. Handelingen als printen, scannen en handmatig boeken zijn hierdoor verleden tijd en bespaart u veel tijd. Deze tijd kunt u dan gebruiken om te doen waar u goed in bent: Ondernemen!

Uw ICT adviseur van De Hooge Waerder kan u helpen en in staat stellen om dit proces nagenoeg volledig te automatiseren.

Kunt u met uw mobiele device bonnetjes/facturen digitaal insturen in uw boekhouding?

Next level 4

Verwerkt u alles al digitaal, maar nog niet de bonnetjes vanuit de winkel? Ook hier kunt u door middel van een eenvoudige foto/scan met een mobiel device deze insturen naar De Hooge Waerder. Een geautomatiseerd proces zorgt er dan voor deze ook automatisch in uw boekhouding terecht komen.

Is de kassa gekoppeld aan de financiële administratie?

Next level 5

Wist u dat in veel gevallen uw kassa gekoppeld kan worden en dat de kassamutaties automatisch verwerkt kunnen worden in uw financiële administratie? Uw adviseur van De Hooge Waerder kan de koppelingen die hiervoor benodigd zijn begeleiden en leggen. Hierdoor bespaart u veel tijd en is uw boekhouding altijd actueel en bij.

Ontvangt u dagelijks automatisch de mutaties van de bank?

Next level 6

Het is mogelijk om uw bank (bijvoorbeeld ABN AMRO / Rabobank / ING ) te koppelen aan uw online boekhoudpakket. Alle bij- en afschrijvingen van uw bankrekeningen worden dagelijks dan automatisch ingelezen en bijgewerkt in uw financieel pakket. Ook stelt koppeling van de bank aan uw financieel pakket u in staat om openstaande crediteurenfacturen per stuk danwel verzameld geheel of gedeeltelijk te betalen.

Ook kan bij koppelen van de bank worden gekozen voor bijvoorbeeld automatische toezending van kopieën van bankafschriften. Deze worden dan ontvangen in geselecteerde mailboxen en zo is iedereen die op de hoogte moet zijn van de bankzaken ook actueel met de laatste bankafschriften.

Veel bedrijven maken nog geen optimaal gebruik van de technologische mogelijkheden die er tegenwoordig zijn.

Next level 7

Benut u al het voordeel dat e-facturatie op basis van UBL ondernemers kan bieden?

Next level 8

In het verlengde van e-facturatie kan aan een PDF factuur een UBL-bestand worden toegevoegd. Kortgezegd is dit een standaard formaat wat de overheid voorschrijft voor E-facturatie. Het is een bepaalde opmaak die het mogelijk maakt om (inkoop)documenten een stuk efficienter in te lezen in een boekhoudprogramma. Dit bespaart veel aparte handelingen bij het invoeren van digitale facturen. Het bevat alle benodigde gegevens om jouw administratie compleet te maken, waaronder de leverancier, factuurdatum en -nummer, het (sub)totaalbedrag en de btw-bedragen.

Facturen voorzien van een XML-bestand (UBL) kunnen automatisch ingelezen en eventueel verwerkt worden.

Next level 9

Door onze focus op digitalisering is het niet langer nodig om data handmatig in te voeren, wat weer tijd scheelt en fouten voorkomt.

Next level 10

Zijn er binnen uw financiële boekhouding nog punten ter verbetering?

Next level 11

Neem vrijblijvend contact op met uw accountmanager van De Hooge Waerder.

Next level 12

Neem vrijblijvend contact op met uw adviseur van De Hooge Waerder of alles administratief optimaal en digitaal is ingeregeld en u dus volop profiteert van de vele koppeling mogelijkheden. Dit stelt u in staat om ten alle tijden op de hoogte te zijn hoe uw onderneming er financieel voor staat en kunt u op basis van relevante informatie uw onderneming optimaal sturen en verder brengen!

Meer weten over De Hooge Waerder next level?