Colofon

De website van De Hooge Waerder heeft vooral als doel om praktische informatie te geven aan MKB ondernemers. Bovenaan de pagina’s op de website vindt u het menu met toegang tot de verschillende onderdelen:

 • Welkom
 • Onze diensten
 • Inloggen
 • Onze vestigingen
 • Nieuws
 • Samenwerking
 • Over ons
 • Contact

Na het kiezen van een onderdeel, vindt u links in het scherm het bijbehorende menu. Hier vindt u de onderwerpen die bij het onderdeel aan bod komen.

PDF-bestanden

Om pdf-bestanden te kunnen lezen, hebt u het programma Adobe Reader nodig. Dit programma kunt u gratis ophalen van de website van Adobe. Na het downloaden dient u het programma op uw computer te installeren door te dubbelklikken op het bestand. De pdf-bestanden op de website van De Hooge Waerder zijn beveiligd tegen misbruik. Deze beveiligde pdf-bestanden kunnen worden gelezen met Acrobat Reader.

Meer informatie

Privacyverklaring

Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • niet met anderen zullen delen
 • zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen aan privacy@nba.nl of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van De Hooge Waerder. De Hooge Waerder is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

1. Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door de NBA bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.

2. Communicatie

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

3. Formulieren

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld voor:

 • het stellen van vragen
 • het leveren van bijdragen aan de redactie
 • het reageren op artikelen

De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons e-mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

4. Nieuwsbrieven

Op de website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Abonnees van deze nieuwsbrief kunnen zich daarvoor desgewenst afmelden via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief.

Derden

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt De Hooge Waerder uw persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging

De Hooge Waerder heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op servers van De Hooge Waerder verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Website bezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hier kunt u meer lezen over cookies en de bijbehorende regelgeving.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen we u naar onze cookieverklaring.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan info@dehoogewaerder.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uitzonderingen

De Hooge Waerder stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze website is:

De Hooge Waerder ICT B.V.

Kennemerstraatweg 303a
1814 GM Alkmaar
KvK: 37069638
Statutaire zetel: Alkmaar

Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen per post gesteld worden, t.a.v. de afdeling privacy, of per e-mail via info@dehoogewaerder.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2016.

Cookieverklaring

Op deze pagina laten we u weten welke cookies op accountant.nl worden gebruikt en waarom.

Wat doen cookies

Een cookie is een klein stukje informatie dat tijdens uw bezoek aan een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden opgeslagen. Nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken, wordt de cookie automatisch verwijderd door uw browser. Zolang de cookies geldig zijn kunnen ze bij een volgend bezoek worden uitgelezen door de website die de cookie heeft geplaatst. Een cookie kan geen programma’s starten, virussen verspreiden of uw computer beschadigen.

Hier kunt u meer lezen over cookies en de bijbehorende regelgeving.

Wij vragen uw toestemming

Wanneer u deze website bezoekt, vragen wij u om het gebruik van cookies te accepteren. Door toestemming te geven helpt u De Hooge Waerder de website te verbeteren en beter aan te laten sluiten op uw behoeften. De Hooge Waerder legt vast of u toestemming heeft gegeven door een cookie te plaatsen. Uw toestemming blijft een jaar geldig, waarna wij u opnieuw naar uw voorkeur zullen vragen.

Cookies op onze website

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die worden gebruikt op onze website en een toelichting op de doeleinden waarvoor wij deze cookies gebruiken.

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Deze cookies kunnen dan ook niet uitgeschakeld worden bij het opgeven van uw cookie voorkeur.

Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd (ASP.NET) is de cookie “ASP.NET_SessionId” noodzakelijk. Deze cookie wordt automatisch verwijderd zodra u de browser sluit.

Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze websites gebruiken. De inzichten die we hiermee verkrijgen helpen ons om de website te verbeteren. Hiervoor gebruiken we de volgende diensten:

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze Adwords-advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vindt u hier. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Google Analytics, klik hier.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
 • Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Als u niet wilt dat Google Analytics deze gegevens verzamelt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on hier downloaden van de Google site.

Video cookies

Op sommige pagina’s op deze website kunt u YouTube video’s aantreffen. Pas als u deze afspeelt worden er cookies geplaatst door YouTube. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van YouTube, klik hier.

Beheer van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en de voorwaarden instellen waaronder nieuwe cookies geplaatst mogen worden. De wijze waarop verschilt per browser. Meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser kunt u vinden in de help functie van uw browser. De volgende links bevatten nuttige informatie over cookies en het beheer daarvan: consumentenbond.nl en consuwijzer.nl

Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed of helemaal niet werken.

Veranderingen

Deze cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze cookieverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze cookieverklaring te raadplegen.

Deze cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2016.