Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Personeel

Wij zijn thuis in alle administratieve, HRM en juridisch-gerelateerde vraagstukken omtrent het personeel. Ook voor personeelswerving en slimme verzuimoplossingen ben je bij ons aan het juiste adres. Onze juristen kunnen je adviseren bij ontslagzaken en andere werknemersvraagstukken.

Pieter en Denis

Personeelsadministratie

Omdat werknemers steeds flexibeler willen werken en wetgeving continue verandert is een goed georganiseerde personeelsadministratie essentieel. Wij kunnen jou als ondernemer hiermee ondersteunen.

Loonstrook

Wij verwerken de loonadministratie en loonstroken, met inachtneming van alle (AVG) privacy regelgeving, via Loket.nl. Via een beveiligde verbinding kun je een digitaal personeelsdossier en -archief bijhouden (‘Employee Self Service, ESS’). Salarisstroken en loonjournaalposten zijn daarin direct beschikbaar en worden automatisch opgeslagen in het digitale archief. Medewerkers ontvangen een login en kunnen zelf salarisstroken en jaaropgaven bekijken. Zo hoeven geen gevoelige gegevens meer per e-mail te worden verstuurd.

loket-ipad
De-Hooge-Waerder-Femke

Salarisadministratie

Bij salarisadministratie gaat het niet meer alleen over het afdragen en inhouden van loonheffing. Prioriteiten liggen nu bij pensioenen, subsidies en loonheffingskortingen, maar het gaat ook over het aanleveren van gegevens voor Arbodienst en verzekeraar. Stuk voor stuk zaken waarbij wij je graag adviseren.

Het correct en op tijd uitbetalen van salaris aan het personeel is belangrijk. Wij zetten de betaalbestanden voor je klaar. De salarisverwerking vraagt om het snel verwerken van wijzigingen in wet- en regelgeving, mutaties van loonvariabelen (zoals extra uren en verlof) en declaraties. Ook verlof en verzuim moet goed worden geregistreerd om accuraat te kunnen verlonen.

Personeelsinformatiesysteem

Met ons personeelsinformatiesysteem kun je als ondernemer naar eigen wens overzichten creëren, zoals kostprijsberekeningen, ziekteverzuim, verlofkaarten, employee benefits, sociale afdrachten, private verzekeringen, etcetera. Informatie die belangrijk is bij het maken van de juiste keuzes voor de toekomst van het bedrijf en voor het personeelsbeleid – te benaderen vanaf elke gewenste locatie.

analyst-analytics-blur-106344
adult-brainstorming-businesswoman-515169

Werving& Selectie

Hoe vind je de juiste medewerker in een krappe arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag wordt steeds lastiger. Wij ontzorgen en zijn betrokken bij het gehele wervingsproces, of slechts het onderdeel wat jij als ondernemer nodig hebt. Het kan daarbij onder meer gaan om: werving, advies en ondersteuning bij de brievenselectie, het voorbereiden, adviseren en (mede) voeren van sollicitatiegesprekken, advies over arbeidsvoorwaarden en de gehele inwerkprocedure.

Functieprofielen

Loop je als ondernemer er wel eens tegen aan dat er onduidelijkheid is over een functie en dat dit een conflict op de werkvloer oplevert? Of dat onduidelijk is wat er nodig is voor een werknemer om naar een volgende functie door te kunnen groeien?

Duidelijkheid creëren over verantwoordelijkheden binnen je organisatie, dat is belangrijk. Door het opstellen van functieomschrijvingen wordt de inhoud van bestaande of nieuwe functies helder omschreven. Het omvat taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, vereiste kwalificaties, gewenste competenties, communicatieve vaardigheden, hiërarchische plaats van de functie en de bijbehorende beloning.

De Hooge Waerder Accountants
De-Hooge-Waerder-Pieter

Beoordelen

Goed functionerende medewerkers zijn van cruciaal belang voor het succes van een organisatie. Door medewerkers te beoordelen ben je als ondernemer in staat vast te stellen hoe ze functioneren, zich ontwikkelen, doorgroeien en kan je tijdig bijsturen waar nodig.

Hoe vervelend ook, elke leidinggevende wordt wel eens geconfronteerd met een werknemer die niet goed functioneert. Dat kan in extreme situaties waarin geen verbetering optreedt, leiden tot een arbeidsconflict en zelfs ontslag. Daarvoor is een nauwkeurig dossier nodig!

Wij begeleiden de ondernemer tijdens de beoordelingscyclus, zowel in het voortraject, als bij het gesprek zelf en bij de administratieve afhandeling.

Talentmanagement

Een sterk HR-beleid is essentieel om talent succesvol te managen. Wij adviseren en ondersteunen bij dergelijke vraagstukken. Onze specialisaties liggen op het gebied van strategische personeelsplanning, organisatiestructuur, verzuim en cultuurveranderingen. Kortom, we ondersteunen bij alles wat te maken heeft met de organisatie en de mensen die er werken. Wij kunnen een aanbod van trainingen en opleidingen samenstellen, zodat medewerkers zich gericht kunnen ontwikkelen.

De-Hooge-Waerder-Bart-Henk
Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschiktheid

Voorkomen is altijd beter dan genezen maar het kan toch gebeuren dat je werknemer onverhoopt (langere tijd) ziek wordt. De kosten hiervan kunnen behoorlijk oplopen. Om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen is adequaat verzuimmanagement van groot belang.

Wij helpen bij het opstellen van verzuimbeleid, zoals (preventief) beleid en vitaliteitsprogramma’s. Daarnaast adviseren we over bijvoorbeeld stress- en burnout gerelateerde klachten. We kunnen ondersteuning bieden bij alle zaken die conform de Wet verbetering Poortwachter plaats dienen te vinden en zorgen dat het dossier op orde is.

BrengDeZaakVerder