Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Zoek

Brengt de zaak verder

Juristen

Zowel in het privéleven, maar zeker ook als ondernemer zul je te maken krijgen met juridische kwesties. Deze kwesties kunnen vervelend of lastig zijn, waardoor het advies van een jurist goed van pas komt. Met een jurist aan je zijde sta je namelijk sterker. Wij helpen jou graag om samen voor jouw rechten op te komen!

Onze juristen zijn gespecialiseerd in verschillende soorten rechtsgebieden. Bij ons kun je namelijk onder andere terecht met complexe vraagstukken over: arbeidsrecht, ondernemingsrecht, bouwrecht, huurrecht, contractenrecht, overnamebegeleiding of incasso. Maar hoe weet je nu of je een jurist of advocaat nodig hebt en wat is het verschil? Een advocaat is ook een jurist en mag zich dus ook met juridische kwesties bezighouden. Maar een advocaat mag deze kwesties bij de rechtbank verdedigen en behandelt vaak complexere rechtszaken. Hierdoor is het dan ook duurder om een advocatenkantoor in te schakelen dan een jurist. 

Onze juristen zijn deskundigen in meerdere rechtsgebieden en kunnen een passende oplossing vinden voor iedere juridische kwestie. Onze juristen begeleiden jou bij iedere stap, omdat we het belangrijk vinden je zo veel mogelijk te ontzorgen.

Heb je een juridische kwestie waar je hulp bij nodig hebt? Neem dan contact op met onze juristen voor meer informatie. We denken met je mee, geven passend advies op maat en helpen jou bij de vervolgstappen.

Pieter van Stempvoort

Wilt u geholpen worden door onze jurist Pieter van Stempvoort?

Meer over onze juridische diensten

Meer over juridische diensten

Arbeidsrecht

Ondernemers die personeel in dienst hebben krijgen te maken met arbeidsrecht. Binnen het arbeidsrecht wordt er een verschil gemaakt tussen de belangen van de werknemers, maar ook die van de werkgevers. Maar wat moet je allemaal van arbeidsrecht weten als werkgever en werknemer en wat valt er allemaal onder dit recht? 

Daar kunnen wij jou bij helpen! Wat kunnen onze juristen voor jou betekenen? Een goede werkrelatie tussen werkgever en werknemer begint al bij de arbeidsovereenkomst. Maar uiteraard eindigt het daar niet. Tijdens deze werkrelatie kunnen zich namelijk diverse vraagstukken voordoen, waar je als ondernemer niet direct het antwoord op weet. Er kan een arbeidsconflict plaatsvinden, verschillen van meningen over een re-integratie of een discussie over een concurrentiebeding. Dit zijn zomaar een aantal voorbeelden die wij regelmatig voorbij hebben zien komen. Het arbeidsrecht kent een ingewikkelde wet- en regelgeving, waar onze juristen jou bij kunnen begeleiden. Dit geeft jou rust en veiligheid om je bedrijf verder te kunnen leiden. Samen met jou kijken wij vooruit naar de toekomst van het bedrijf of jouw privéleven.

De Hooge Waerder

Arbeidsrecht is een gespecialiseerd onderdeel van recht. Het gaat over het verkrijgen en behouden van een juiste (juridische) verstandhouding tussen werkgever en werknemer. Deze verstandhouding begint zodra de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft getekend bij de werkgever. Zodra je als ondernemer dus personeel in dienst neemt, komt het arbeidsrecht van pas. In het arbeidsrecht staan onder andere de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Het arbeidsrecht is nodig om de rechten van de werknemer te beschermen tegen de werkgever. Je moet voldoen aan de regels van de wet om een goede werkgever te zijn. Daartegenover staat dat de werknemer zich aan bepaalde plichten moet houden tegenover de werkgever. De werknemer moet zich gedragen als goede werknemer, maar als werkgever draag je een grotere verantwoordelijkheid.

Een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht is de ontslagprocedure. Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst komen er veel zaken en regels bij kijken. Dit kost tijd en vergt een goede voorbereiding. Wat er verder nog onder het arbeidsrecht valt zijn zaken zoals: minimumloon, cao, arbeidstijdenwet, arbeidsomstandighedenwet (arbowet), etc. De wetten en regels rondom het arbeidsrecht zijn continu in verandering, waardoor het juist extra belangrijk is om een jurist in te schakelen. Een goed voorbeeld van een recente verandering in het arbeidsrecht is de thuiswerkvergoeding, of de verhoging van het minimumloon. Onze juristen blijven continu op de hoogte van eventuele wetswijzigingen, waardoor zij jou zo goed mogelijk kunnen helpen. Ongeacht in welke situatie je zit, wij kunnen zo passend mogelijk advies geven voor jouw situatie.

Ondernemingsrecht

Als ondernemer krijg je logischerwijs altijd te maken met het ondernemingsrecht. Dit zijn namelijk alle juridische kwesties bij elkaar die je als onderneming kunt tegenkomen. Eigenlijk vrijwel in het begin al. Er moet dan namelijk al voor de rechtsvorm van het bedrijf worden gekozen. Dit is met andere woorden de juridische vorm van je bedrijf. 

Maar wat is het ondernemingsrecht? Zoals de naam al doet vermoeden, dit is een speciaal rechtsgebied waar je dus mee te maken krijgt zodra je een onderneming of bedrijf opstart. Het is een verzameling van alle juridische wetten en regels waar bedrijven en ondernemingen zich aan moeten houden. Deze regels zijn voornamelijk gericht op rechtspersonen. Dit zijn ondernemingen die een rechtsvorm hebben gekozen met rechtspersoonlijkheid. Hiermee heeft het bedrijf rechten en plichten en kan het zelf juridische beslissingen nemen. Met deze rechtsvorm wordt bijvoorbeeld je privévermogen niet aansprakelijk gesteld bij eventuele schulden. Er zijn ook rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid, dit zijn natuurlijke personen. Wat de juiste juridische structuur is van je onderneming is uiteraard afhankelijk van het soort onderneming dat je gaat opzetten.

De Hooge Waerder

Bij het opstarten van een onderneming komen er veel zaken bij kijken. Allereerst moet er dus direct aan het begin al worden gekozen voor een rechtsvorm van het bedrijf. Het ondernemingsrecht regelt de juridische structuur van een onderneming. Het is namelijk belangrijk om vanaf het begin af aan al een goede structuur aan te brengen in je onderneming. Ook regelt het ondernemingsrecht dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de verschillende eigenaren van de onderneming en de taken en bevoegdheden van het bestuur en aandeelhouders. Een goede verdeling van taken en bevoegdheden is namelijk erg belangrijk om vast te leggen, dit om (in de toekomst) eventuele meningsverschillen te voorkomen. Bij ondernemingsrecht hoort, naast het in goede banen leiden van de oprichting van een onderneming, ook een eventuele beëindiging van een onderneming.

Het ondernemingsrecht richt zich voornamelijk op bedrijven en organisaties met een winstoogmerk, dus alleen op ondernemingen en niet op stichtingen. Onder het ondernemingsrecht valt dus onder andere het kiezen van een rechtsvorm van het bedrijf. Dit kan worden onderverdeeld in het rechtspersonenrecht of het vennootschapsrecht. Maar dat is niet het enige wat er onder het ondernemingsrecht valt, er vallen namelijk nog meer onderwerpen onder zoals: faillissement, het afsluiten van contracten, conflicten tussen zakenpartners of bestuurders, franchising, fusies, overnames, schadeclaims, concurrentiebeding, samenwerkingsovereenkomsten, etc. Het is altijd slim om een jurist in te schakelen voor kwesties betreft het ondernemingsrecht. Onze juristen zullen zich eerst verdiepen in jouw huidige situatie om vervolgens met een passend advies te komen. Bij iedere ondernemer kan de situatie natuurlijk verschillen, maar onze juristen zijn gespecialiseerd in alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Bouwrecht

De bouwwereld is een complexe en veelzijdige wereld. Er zijn vaak veel partijen bij bouwprocessen betrokken, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen (juridische) belangen heeft. Binnen de bouwwereld zijn er dan ook veel complexe juridische zaken. Het bouwrecht is een erg breed en complex rechtsgebied en betreft veel wetten en regels. 

Vanwege deze complexe juridische kwesties is het dan ook verstandig om altijd een jurist in te schakelen. Onze juristen zijn op de hoogte van deze specifieke regelgeving en kennen de bouwwereld. Voor alle partijen in het bouwproces kunnen wij contracten op maat aanleveren. Naast het opstellen van contracten, kunnen wij ook advies voor praktijksituaties geven. Bij een bouwproject zijn vaak veel partijen betrokken, zoals: de opdrachtgever, adviseurs, de architect, aannemers, installateurs, eventuele onderaannemers en vakbond voor bouw. Dat vereist duidelijke afspraken om eventuele conflicten te voorkomen. Onze juristen hebben goed zicht op relevante wet- en regelgeving betreft het bouwrecht. In de bouwwereld zijn de belangen groot en zeker bij grote vastgoedprojecten. Het is daarom dan ook erg belangrijk om duidelijke afspraken te maken betreft het waarborgen van bouwprocessen.

Maar wat houdt het bouwrecht eigenlijk in? Bouwrecht is een specifiek rechtsgebied die alle Nederlandse wet- en regelgeving omvat betreft alles wat met bouwen in de breedste zin van het woord te maken heeft. Het doel hiervan is om kaders te scheppen voor het bouwen en verbouwen in Nederland. Bouwrecht is onder te verdelen in publiekrechtelijke bouwrecht en privaatrechtelijke bouwrecht. Publiekrechtelijke bouwrecht komt van pas wanneer het om stedenbouwkundige projecten gaan. Zo zul je bijvoorbeeld toestemming moeten vragen bij het bestuursorgaan, rekening moeten houden met bestemmingsplannen van de overheid, eventuele diverse vergunningen nodig hebben, etc. Privaatrechtelijke bouwrecht gaat grotendeels over het bouwen van een kantoor, woning, winkels of bedrijfspand. Dit zijn regels die gaan over een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt tussen opdrachtgever, aannemer en architect.

Het Nederlandse bouwrecht bevat veel wetten en regels die door de overheid zijn opgesteld zodat geen enkele betrokken partij wordt gedupeerd. Daarom is het handig om vanaf het begin af aan al een bouwrecht jurist in te schakelen. Onze bouwrecht juristen begeleiden jou door het bouwrecht heen en zorgen ervoor dat alle bouwprocessen ten allen tijde voldoen aan de opgestelde richtlijnen. Wij kunnen hulp bieden aan iedere partij binnen het bouwproces en geven advies op maat per situatie. Wij helpen bij het opstellen van contracten, zodat alle afspraken tussen de partijen staan vastgelegd. Maar ook helpen onze bouwrecht juristen bij (het voorkomen van) conflicten tussen de betrokken partijen. Ons doel is om jou zo efficiënt mogelijk door het hele bouwproces heen te begeleiden.

Huurrecht

Als je een huis huurt zijn er best wat rechten die je hebt als huurder. Daartegenover staan uiteraard ook een aantal regels en plichten waar je je als huurder aan moet houden. Hetzelfde geldt voor de verhurende partij. Deze rechten en plichten voor beide partijen vallen allemaal onder het huurrecht. 

Deze wet- en regelgeving geldt niet alleen voor het verhuur van huizen en kamers, maar ook voor bijvoorbeeld een auto of een fiets. Het is heel fijn dat er zoveel regels zijn om beide partijen te beschermen, maar dat maakt het huurrecht wel wat complexer. Dit kunnen regels zijn waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Daardoor is het altijd goed om bij twijfel of onduidelijkheden een jurist in te schakelen. Dit geldt zowel voor de huurder als verhuurder. Beide partijen zijn bijvoorbeeld niet vrij om zomaar wat afspraken te maken over bijvoorbeeld duur, opzeggingen of andere zaken. Dit moet namelijk volgens de Nederlandse wet- en regelgeving van de huurrecht gaan. Onze juristen kunnen jou helpen bij de opmaak van een goede overeenkomst, meedenken over een eventuele beëindiging of bijvoorbeeld een huurprijsaanpassing realiseren.

Het huurrecht is een rechtsgebied dat zich bezighoudt met alle regels rondom het gebied van huur. De huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de huurder en verhuurder zich aan elkaar binden, doordat de verhuurder ruimte verschaft aan de huurder. Hiertegenover biedt de huurder een tegenprestatie. Het huurrecht kent behoorlijk wat valkuilen en bijzondere regelgeving, waar niet iedereen zich van bewust is. Onder het huurrecht valt bijvoorbeeld: de rechten en plichten van de huurder en verhuurder, bescherming van de huurprijs, onderhoud, regels voor onderhuur, ontruiming van de woning, etc. Maar niet alleen het verhuren van een huis valt onder huurrecht, ook het verhuren van een kamer, fiets en auto. Alleen bij het verhuren van een huis komt meer om de hoek kijken en is wat complexer.

De huurder van een huis heeft meer huurrechten dan de verhuurder. Daarnaast heeft de huurder huurbescherming, waardoor de verhuurder meer risico loopt. De verhuurder moet dan ook een hele goede verklaring hebben om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Uiteraard heeft de huurder ook plichten, zoals het op tijd betalen van de huur en om de woning te gebruiken waar het voor is bedoeld. Als verhuurder is het dus erg belangrijk om een goed huurcontract op te stellen. Onze juristen zijn actueel op de hoogte van de Nederlandse wet- en regelgeving van het huurrecht. Zij kunnen jou advies geven en helpen bij iedere stap gedurende de huurovereenkomst. Wij helpen jou bij het opstellen van een goed huurcontract. Ook kunnen wij eventuele conflicten oplossen tussen beide partijen.

Contractenrecht

Het is haast vanzelfsprekend dat iedereen in zijn of haar leven wel eens te maken krijgt met contracten. Sommige misschien vaker dan anderen. Het is erg belangrijk dat de inhoud van contracten klopt en je niet voor verrassingen komt te staan. Hier komt het contractenrecht bij kijken. Maar wat is dit precies?

Contracten komen onder andere voor bij het kopen van vastgoed, het huren van een huis, kredietverlening, arbeidsovereenkomst, etc. Waarbij binnen de zakenwereld vertrouwen toch wel een belangrijk gegeven is, kan er uiteraard altijd wat mis gaan. We gaan er natuurlijk niet vanuit dat dit uit kwade bedoelingen is. Het kan namelijk zijn dat er toch nog onduidelijkheden ontstaan over afspraken en daarom moeten deze worden vastgelegd. Iedere (kleine) fout kan namelijk grote gevolgen hebben voor jou of je organisatie. Zorg er dan wel voor dat dit contract een schriftelijke overeenkomst is, zeker bij grote en complexe zaken. Er bestaan ook mondelinge overeenkomsten, maar hierbij kunnen er toch sneller onduidelijkheden ontstaan. Met het verloop van de tijd kunnen afspraken anders worden herinnerd of geïnterpreteerd, waardoor er discussies kunnen ontstaan. Een schriftelijke overeenkomst biedt duidelijkheid.

mathijs van hooff

Het contractenrecht betreft de wet- en regelgeving omtrent contracten, deze worden ook wel overeenkomsten genoemd. Het contractenrecht houdt onder andere in hoe een contract tot stand komt, waar contracten aan moeten voldoen voor geldigheid en de eventuele consequenties als de overeenkomsten niet worden nageleefd. Contracten en overeenkomsten maken is een specialiteit die zich over verschillende disciplines uitstrekt. Het vereist namelijk niet alleen kennis van verschillende rechtsgebieden, maar ook kennis over de techniek van het maken van een overeenkomst. Een goede overeenkomst vereist maatwerk, is overzichtelijk en laat zich maar op één manier lezen. Vaak denken mensen hier te lichtzinnig over; wij zijn er om je te behoeden voor die valkuil. Onze juristen kennen de wet- en regelgeving van het contractenrecht en zorgen ervoor dat het contract hieraan voldoet.

Onze juristen zijn gespecialiseerd in contractenrecht en kunnen jou helpen bij het opstellen van contracten. Uiteraard volgens de regels en wetten van het contractenrecht en dit zijn er nogal wat. Het contractenrecht is namelijk erg breed en kent veel verschillende soorten contracten die onder dit recht vallen, zoals: koop- en huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst, kredietovereenkomst, overname- of fusie overeenkomst, aannemingsovereenkomst, etc. Het kan natuurlijk gebeuren dat er toch nog onduidelijkheden zijn, of erger zelfs; dat de afspraken niet worden nageleefd. Als je er zelf onderling niet uitkomt met de andere desbetreffende partij(en), kunnen wij jou ook daarbij helpen. Het is namelijk belangrijk om dit volgens de regels op te lossen. Onze juristen denken graag met jou mee en geven advies over de verdere vervolgstappen. Want ook dit valt onder het contractenrecht.

Heeft u vragen over onze diensten
of wilt u een offerte bij ons opvragen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws, concrete tips en adviezen van onze adviseurs.