Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Juristen

Als ondernemer kom je ongetwijfeld in aanraking met juridische kwesties. Dan is deskundig advies belangrijk om sterk te staan op momenten dat het nodig is. Een kwestie van risico’s inschatten en afdekken. Daarvoor hoef je lang niet altijd een advocaat in te schakelen. Onze bedrijfsjuristen zijn deskundig in diverse rechtsgebieden en werken samen met onze andere disciplines, tegen concurrerende tarieven.

De-Hooge-Waerder-Allison-Pieter-Cindy

Arbeidsrecht

Een arbeidsrelatie begint met een goede overeenkomst, maar daar eindigt het zeker niet. Gedurende de arbeidsrelatie kunnen zich allerlei vragen voordoen die je als ondernemer niet direct zult hebben voorzien. Zo zien wij regelmatig een arbeidsconflict voorbijkomen, een hoogoplopende discussie over een concurrentiebeding of een verschil van mening over de re-integratie van een zieke werknemer. Binnen het arbeidsrecht vormt de ontslagpraktijk een belangrijk onderdeel. Wacht niet te lang met het inwinnen van advies want een ontslagprocedure kost tijd en een goede voorbereiding. 

Ondernemingsrecht

Het is van groot belang goede structuur in je onderneming aan te brengen en de juiste vorm te kiezen waarin je gaat exploiteren. Daarbij horen goede afspraken tussen de verschillende eigenaren van de onderneming in de vorm van een aandeelhoudersovereenkomst of een vof akte. Bij ondernemingsrecht hoort ook het in goede banen leiden van de oprichting of beëindiging van een onderneming, het optuigen van goede managementafspraken en antwoorden op vragen over bestuurdersaansprakelijkheid.

close-up-document-fountain-pen-48148
Groeifases

Bouwrecht

Bij een bouwproject zijn vaak veel partijen betrokken zoals de opdrachtgever, adviseurs, de architect, aannemers, installateurs en eventuele onderaannemers. Dat vereist duidelijke afspraken en een goed zicht op relevante regelgeving. Wij zijn op de hoogte van deze specifieke regelgeving en kennen de bouwwereld. Voor alle partijen in het bouwproces kunnen wij contracten op maat aanleveren.

Huurrecht

Huurrecht kent behoorlijk wat valkuilen en bijzondere regelgeving. Niet iedereen is zich daarvan bewust. Zeker bij verhuur van woningen en winkels staat het partijen niet zonder meer vrij om zomaar afspraken te maken over duur, opzegging en andere zaken. Wij kunnen helpen bij de opmaak van een goede overeenkomst, meedenken over een eventuele beëindiging of bijvoorbeeld een huurprijs-aanpassing realiseren.

book-shelves-book-stack-bookcase-207662
balance-commerce-composition-261658

Contractenrecht

Contracten maken is een specialiteit die zich over verschillende disciplines uitstrekt. Het vereist niet alleen kennis van verschillende rechtsgebieden maar ook kennis over de techniek van het maken van een overeenkomst. Een goede overeenkomst vereist maatwerk, is overzichtelijk en laat zich maar op één manier lezen. Vaak denken mensen hier te lichtzinnig over; wij zijn er om je te behoeden voor die valkuil.

Overnamebegeleiding

Een overname is over het algemeen een ingrijpende gebeurtenis met grote belangen. Die zijn niet altijd goed te overzien, zodat hulp van buitenaf echt noodzakelijk is. Dit vereist kennis op diverse gebieden (waarderingen, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contracteren, financieringsaanvragen), waarbij ook veel en snel geschakeld wordt met collega’s van de fiscale afdeling en de afdeling Corporate Finance. Dit is bij uitstek een traject om op tijd hulp in te schakelen.

businessmen-businesspeople-businesswomen-1249158
adult-composition-corporate-attire-959816

Incasso

Incasso draait om snel schakelen en creatief kijken naar verhaalsmogelijkheden. Samen met een deurwaarderskantoor dat de lokale situatie kent kunnen wij deze zorg uit handen nemen en gaan voor jouw belang. Maar als de kost voor de baat gaat, zeggen we dat ook.

BrengDeZaakVerder