Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Zoek

Brengt de zaak verder

Corporate finance

Corporate Finance is een term waar je als ondernemer vast wel bekend mee bent of wel eens van hebt gehoord. Maar wat houdt dit begrip nu eigenlijk precies in? Corporate Finance is een veel gebruikte verzamelnaam voor alle activiteiten en advieswerkzaamheden op het gebied van bedrijfsovernames, bedrijfswaardering en (overname)financieringen.  

Het is dus met andere woorden het vakgebied binnen financiën dat gaat over alle financiële en bedrijfseconomische beslissingen binnen ondernemingen. Het belangrijkste doel van Corporate Finance is om een maximaal rendement te behalen, daarbij rekening houdend met alle belangrijke belanghebbenden van een onderneming. Alle activiteiten die onder dit begrip vallen, moeten er voor zorgen dat de onderneming gezond blijft en nieuwe kansen kan benutten, voor zowel op de korte termijn als de lange termijn. Bij strategische beslissingen voor de lange termijn kan er worden gedacht aan het kopen of verkopen van een bedrijf, bij beslissingen voor de korte termijn kan er worden gedacht aan bijvoorbeeld werkkapitaal management. 

Onze Corporate Finance adviseurs kunnen jouw onderneming helpen bij al deze beslissingen, door bijvoorbeeld eerst financiële analyses uit te voeren en deze door te rekenen vanuit meerdere perspectieven. Doordat wij deskundigen hebben op alle gebieden binnen financiën, kunnen wij vaak een passende oplossing vinden voor iedere situatie. 

Wij vinden het belangrijk om aan de korte termijn te denken, maar zullen ook zeker met je meedenken over de toekomst van de onderneming. Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie en dan kunnen we bespreken hoe wij jou verder kunnen helpen! 

De-Hooge-Waerder-Bart-Henk

Wilt u geholpen worden door onze Corporate Finance adviseur Bart Gijsbers?

Meer over onze corporate finance diensten

Meer over juridische diensten

Financiering

Heb jij ambitieuze bedrijfsplannen en wil jij een onderneming beginnen? Of heb jij al een onderneming, maar wil je deze uitbreiden en laten groeien en bloeien? Ga jij een bedrijf overnemen of wil jij over de grens je bedrijf opbouwen? Ongeacht in welke fase jouw idee of onderneming zich bevindt, het opzetten en uitdenken begint vaak bij het uitwerken en laten doorrekenen van een goed plan en het ophalen van genoeg kapitaal om vervolgens daadwerkelijk te kunnen starten. 

 Zonder externe financiering kom je haast nergens als ondernemer met ambitieuze plannen. Maar hoe presenteer je je plannen eigenlijk op een overzichtelijke en gestructureerde manier aan de diverse typen geldverstrekkers? Waar wordt op gelet en wat zijn de zogenaamde red flags in de kredietbeoordeling? De benodigde financiering moet natuurlijk wel passen bij je bedrijfsactiviteiten en ook niet te veel risico’s met zich meebrengen. Welke voor jou de beste oplossing is, verschilt per situatie, aangezien niet iedere situatie van ondernemers natuurlijk hetzelfde is. Daarom vraagt dit om een op maat gemaakt plan. Onze adviseurs kunnen jou advies geven wat voor soort financiering jij nodig hebt voor jouw bedrijfsplannen en hoe deze vervolgens aan te vragen. 

Zoals gezegd zijn er meerdere vormen van financiering beschikbaar, maar welke zijn dat dan? Enkele voorbeelden zijn: een zakelijke geldlening, een doorlopend krediet, een leasecontract, een bankgarantie, debiteurenfinanciering, private equity, crowdfunding, Of combinaties hiervan in de vorm van een gestapelde financiering. Dat zijn een heleboel vormen van financiering, met allemaal hun eigen specifieke kenmerken en voor- en nadelen. Nogmaals, welke vorm van financiering de beste optie is, verschilt per ondernemer en type onderneming. Wil jij niet te veel risico lopen en een passend aanbod? Onze financieringsspecialisten helpen jou hier graag bij. 

Een financier let in algemene zin op financiële en niet- financiële aspecten. Financiele aspecten worden met name beoordeeld op basis van de historische en geprognosticeerde rentabiliteit en kasstromen van het bedrijf, naast de vermogensstructuur (solvabiliteit) en de beschikbare zekerheden. Tot de niet-financiële aspecten behoren jouw ondernemerskwaliteiten of de kwaliteit van het management van een bedrijf, de kwaliteit van de administratieve organisatie en van de informatievoorziening, het onderscheidend vermogen en verdienmodel, maar ook de positie van de kredietnemer in de branche en de vooruitzichten van de branche waarin je actief bent, op korte en lange termijn. Met dit soort vraagstukken kunnen onze Corporate Finance adviseurs jou helpen. Samen komen we tot een oplossing! 

Overname begeleiding (aan- en verkoop)

Een bedrijfsovername is een grote stap en een zeer complex proces. Als ondernemer wil je natuurlijk dat deze bedrijfsovername probleemloos verloopt. Een goede overname begeleiding hierbij is dan ook erg belangrijk. Dit geldt zowel voor de kopende als de verkopende partij. Er komen namelijk erg veel zaken bij kijken en het vergt kennis van verschillende specialiteiten.

En daar komen wij om de hoek kijken! Wanneer je een bedrijf wilt kopen of verkopen, kunnen wij het traject begeleiden waardoor jij je als ondernemer gewoon lekker kunt focussen op je business. Van het verkoopklaar maken van je bedrijf, tot en met het ondertekenen van de intentieverklaring en het koop- of verkoopcontract bij de notaris. Onze accountants regelen alles voor je, zodat jij je er niet druk om hoeft te maken. Het afstemmen van juridische, fiscale en financiële aspecten zijn belangrijk en onze ervaren corporate finance adviseurs halen het beste resultaat uit de onderhandelingen. Indien nodig betrekken zij onze accountants, juristen en belastingadviseurs in het overnameproces. Wij streven naar een zo soepel mogelijke overname begeleiding en zullen samen met jou gericht naar de toekomst van het bedrijf kijken.

De Hooge Waerder

Heb je besloten om een bedrijf te kopen en weet je ook al welk bedrijf? Gefeliciteerd! Zo niet, onze adviseurs kunnen jou helpen bij het vinden van de juiste match. Wat kun je verwachten en waar krijg je allemaal mee te maken bij de aankoop? De voorbereiding is een belangrijke fase waarbij jij jouw wensen en eisen kunt formuleren. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je alle benodigde juridische en financiële informatie over het bedrijf van te voren hebt ontvangen. Onze adviseurs kunnen hierin een actieve rol spelen door te controleren of de benodigde informatie is verstrekt. Ook kunnen zij al jouw overige vragen beantwoorden, zoals: hoe regel ik de financiering? Wat is de waarde van de onderneming en is de vraagprijs realistisch? Is er concurrentie? Hoe is de markt waarin de onderneming zich bevindt? Vraag maar raak aan onze adviseurs!

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom jij jouw onderneming verkoopt. Deze kunnen juridisch, strategisch, financieel, emotioneel of een combinatie zijn. Waar krijg je allemaal mee te maken tijdens de verkoop van jouw onderneming? De verkoop van jouw onderneming is een belangrijke stap en ook hier is de voorbereiding een belangrijk proces. Allereerst wil jij natuurlijk de juiste koper vinden, of wellicht heb je die al gevonden. Onze adviseurs kunnen jou helpen bij dit proces. Meestal heb je dan zelf je huiswerk al gemaakt en de mogelijke waarde van je bedrijf vastgesteld. Dit klinkt makkelijker dan gedaan, maar ook hier kunnen wij jou bij helpen. Ook is het essentieel om te beslissen wanneer jij jouw onderneming wilt verkopen, dit kan zo snel mogelijk zijn of juist over een aantal maanden of jaren. Bovenstaand proces is natuurlijk heel kort uitgeschreven. Neem contact op met onze adviseurs zodat wij jou uitgebreid kunnen adviseren! 

Bedrijfswaardering

Ga jij jouw onderneming verkopen en wil je weten wat de bedrijfswaarde is? Ook is de waarde van het bedrijf van belang wanneer je van plan bent een andere onderneming over te nemen of wanneer je bedrijfsopvolging overweegt. In alle gevallen is de bedrijfswaardering een erg belangrijk onderdeel in het proces.

Veel ondernemers zullen zich niet dagelijks bezighouden met de waarde van hun bedrijf, terwijl dit toch belangrijke en interessante informatie is. Tijdens het verkoopproces van je onderneming is dit een onmisbare stap tijdens de onderhandeling. De verkoper en koper willen beide natuurlijk weten wat de totale verkoopprijs is van de onderneming. Met een goed onderbouwde waardebepaling, sta je sterker en het helpt bij het bepalen van de uiteindelijk prijs van jouw bedrijf. Daarnaast krijg je met de bedrijfswaardering een beter inzicht in je onderneming en kun je beter richting geven aan je vervolgstappen. Zo kan dit voor stakeholders erg belangrijk zijn om inzicht te hebben in de waarde van het bedrijf. Op deze manier voeg je nog meer waarde toe aan jouw onderneming.

De Hooge Waerder

Bedrijfswaardering is het bepalen van de waarde van jouw onderneming om daarvan mogelijk een prijs van af te kunnen leiden. Er zijn meerdere manieren om de waarde van de onderneming te bepalen en deze kunnen ook tot meerdere uitkomsten leiden. Een waardebepaling is vaak toekomstgericht en er spelen diverse subjectieve overwegingen een rol. Weet jij wat jouw onderneming waard is? De waarde van een bedrijf bepalen is een specifieke tak binnen Corporate Finance. Het is haast onmogelijk om dit zonder de hulp van specialisten te doen en daarom is het dan ook een verstandige keuze om een professional hierbij in te schakelen. Wij hebben alle specialisten in huis die jou hierbij kunnen helpen en adviseren. 

Een Register Valuator (RV) is een financieel deskundige die gespecialiseerd is in de bepaling van de waarde van een onderneming. Het NiRV is de beroepsvereniging waarbij alle Register Valuators in Nederland zijn aangesloten. De Register Valuator is dé specialist als het gaat om een heldere en deugdelijk onderbouwde waardebepaling. In geval van een bedrijfsovername, maar ook als het gaat om een zakelijk conflict, een echtscheiding, een faillissement of een schadeberekening staat de RV jou met raad en daad bij. Neem contact op met onze specialisten, zij bekijken de situatie en kunnen dan een schatting geven wat een bedrijfswaardering voor jouw onderneming zal kunnen kosten. Wij identificeren de waarde bepalende factoren en verzorgen de waardebepaling van ondernemingen voor uiteenlopende doeleinden. Samen kijken we naar wat het beste is voor jouw situatie en de onderneming! 

Recovery

Ondernemingen en markten zijn continue aan veranderingen onderhevig. Dit zal je als ondernemer vast en zeker de afgelopen paar jaar hebben gemerkt. Deze vaak onverwachte veranderingen kunnen financieel schadelijk zijn voor je onderneming en helaas in sommige gevallen het einde. De herstelactiviteiten van zo’n periode noemen we ook wel recovery.

Het ondernemerschap is niet altijd geheel risicovrij. Dat is ook één van de vele redenen wat het ondernemen leuk maakt. Maar onverwachte situaties kunnen niet altijd leuk zijn, doordat deze kunnen leiden tot een crisis. Deze kunnen zich plotseling voordoen of al een tijdje op de achtergrond sluimeren. De gevolgen kunnen groot zijn en is vooral zichtbaar in de financiële situatie van een onderneming. De oorzaken zijn niet altijd duidelijk, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Recovery verwijst naar de activiteiten die een onderneming moet doen na een crisis om weer te herstellen en terug te komen op het niveau waarop het opereerde voor de crisis. Recovery is de benodigde tijd op korte termijn om de financiële situatie te verbeteren.

Banken hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met steeds strengere regelgeving. Hierdoor krijgt een grotere groep ondernemingen te maken met de afdeling Bijzonder Beheer of Intensief Beheer. Met andere woorden, de bank twijfelt of jouw bedrijf nu of in de toekomst kan blijven voldoen aan de afgesproken rente- en aflossingsverplichtingen. De taak van de afdeling bijzonder beheer is het intensiever begeleiden van bedrijven in nood en te helpen bij het herstel van de onderneming. Daarnaast is deze afdeling ook gericht op het zeker stellen van de positie van de bank en het beperken van eventuele verliezen. Heb jij ook vragen over bijzonder beheer of verwacht je dat de bank jouw dossier over gaat dragen aan de afdeling bijzonder beheer of intensieve begeleiding, neem dan contact met ons op en wij kunnen je bijstaan in het opstellen van een herstelplan. 

Mocht alles echt uit de hand lopen, dan kunnen wij jou helpen. Onze specialisten kunnen effectief omgaan met lastige en uitdagende situaties binnen jouw onderneming. Wij kunnen je op belangrijke en beslissende momenten ondersteunen. Samen kijken we naar het voortbestaan en de toekomst van jouw onderneming! Onze adviseurs vinden altijd vanuit een strategische en tactische hoek kant en klare praktische oplossingen. Hierbij houden zij de effecten van zowel de korte als de lange termijn in de gaten. Zij gaan snel, effectief en concreet te werk bij uitdagende situaties. Een crisis komt vaak onverwacht. Wij zijn flexibel en kunnen jou op elk gewenst moment ter zijde staan, zodat jouw crisis niet uitloopt op een ramp. Iedere situatie kan per onderneming verschillen, wij zullen dan ook eerst jouw persoonlijke situatie in detail bekijken voordat we daadwerkelijk tot actie kunnen overgaan. 

Heeft u vragen over onze diensten
of wilt u een offerte bij ons opvragen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws, concrete tips en adviezen van onze adviseurs.