Zoek

Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Zoek

Brengt de zaak verder

Belastingadviseurs

Iedereen in het privé- en ondernemende leven krijgt te maken met fiscale en belastingtechnische vraagstukken. Deze kunnen vaak erg ingewikkeld zijn en brengen veel werk met zich mee. Bovendien moet er ook nog eens rekening worden gehouden met de wet- en regelgeving die ons land kent. En daar kunnen onze belastingadviseurs jou goed bij helpen!

Onze belastingadviseurs zijn deskundigen op het gebied van belastingwetten, regels en geven je graag het fiscale advies die jij of jouw onderneming nodig heeft. Maar hoe gaan onze belastingadviseurs nu eigenlijk te werk? Onze belastingadviseurs begeleiden jou door het landschap van de continu veranderende belasting wetten en regels en zijn actueel op de hoogte van ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Op basis daarvan kunnen zij passende oplossingen vinden om financieel de beste resultaten te behalen. Wel zo fijn als je zeker weet dat je niet meer belasting betaald dan nodig is!

Doordat wij alle disciplines in huis hebben, kunnen wij je helpen om voor ieder soort vraagstuk een oplossing te bedenken. Onze belastingsadviseurs zijn erg betrokken met de klant en doen er alles aan om deze zoveel mogelijk te begeleiden en te ontzorgen.

Heb jij een financieel- of fiscaal vraagstuk? Neem dan contact op met onze belastingadviseurs voor meer informatie. We denken graag met je mee en zullen samen op zoek gaan naar een passende oplossing.

Sander Brouwer

Wilt u geholpen worden door onze belastingadviseur Sander Brouwer?

Meer over onze fiscale diensten

Meer over juridische diensten

Fiscaal Advies

Geen enkele ondernemer vindt het fijn om te veel belasting te betalen of om voor onverwachte belastingaanslagen te staan. Helaas is het onze maatschappelijke verplichting om belasting te betalen. Onze fiscalisten denken dan ook graag met je mee en staan klaar om fiscaal advies te geven. Zij zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering van je onderneming.

Wat kunnen onze fiscalisten voor jou betekenen? Een fiscalist wordt ook wel een belastingadviseur genoemd, maar het verschil hiertussen is minimaal. Onze fiscalisten zijn gespecialiseerd om de wetten en regels rondom de belasting met financiën te combineren. In opdracht van onze klanten gaan zijn aan de slag met fiscale en belastingtechnische vraagstukken. In iedere fase van een onderneming zul je namelijk te maken krijgen met belasting. Wij kunnen jou de rust en veiligheid geven door je te begeleiden bij alle fiscale verplichtingen en kijken graag samen met jou mee vooruit. Door tijdig de juiste vragen te stellen kunnen we optimaal gebruik maken van fiscale faciliteiten. Dit werpt niet alleen zijn vruchten voor vandaag af, maar ook zeker voor de toekomst.

De Hooge Waerder

Fiscaal advies is voor zowel particulieren als ondernemers erg waardevol. Dit advies wordt door fiscalisten gegeven en betreft alle zaken rondom de belasting en fiscale wet- en regelgeving. Een fiscalist zal zich eerst verdiepen in jouw onderneming of persoonlijke situatie, om vervolgens met passend fiscaal advies te komen. Het doel van dit advies is om binnen de wetten en regels een zo gunstig mogelijk resultaat voor jouw situatie of onderneming te realiseren. Niemand wilt namelijk teveel belasting betalen. Fiscaal advies gaat overigens niet alleen maar over belasting, maar ook over andere vormen van financiën die bij een onderneming komen kijken. Denk aan advies bij een fusie, bedrijfsovername, herstructurering, pensioen, etcetera. Onze fiscalisten denken en helpen mee aan een financieel plan en overige fiscale strategieën.

Nederland kent veel wetten en regels op het gebied van belasting. Fiscale en belastingtechnische vraagstukken zijn dan ook vaak ingewikkeld en brengen erg veel werk met zich mee. Een foutje is dan ook snel gemaakt. Onze fiscalisten verdiepen zich continu in de veranderingen van de fiscale branche en zijn daarom gespecialiseerd in het vakgebied. Op basis hiervan kunnen wij een zo passend mogelijke oplossing bedenken voor onze klanten, in welke branche dan ook. Door ons fiscaal advies kan jouw onderneming financieel de beste resultaten behalen en toch voldoen aan de wet- en regelgeving. Zo kun jij je bezighouden met het runnen van jouw onderneming en bespaar jij tegelijkertijd zoveel mogelijk belasting. Fiscaal advies is niet alleen waardevol voor al bestaande ondernemingen, maar ook voor startende bedrijven.

Fiscaal optimaliseren

In zowel het privéleven als het ondernemende leven krijg je te maken met belasting en andere fiscale vraagstukken. Dit is een maatschappelijke verplichting en hieraan ontkom je helaas niet. Het zijn vaak complexe vraagstukken waar je als ondernemer helemaal geen zin, tijd of de juiste kennis voor hebt. En daar komen wij aan te pas! Wij nemen het fiscaal optimaliseren uit handen.

We zullen dan ook eerst alle fases van het bedrijf in kaart brengen, zodat wij een zo compleet mogelijk beeld hebben. Iedere fase kan namelijk om een andere structurele aanpak vragen. Wij helpen jou daar graag bij. Onze fiscalisten halen uit elke situatie het optimale, die voor iedere ondernemer weer anders kan zijn. Doordat wij de juiste vragen stellen kunnen wij voor een optimaal rendement gaan. Dit zorgt voor rust in jouw onderneming of privéleven. Of het nu gaat om fiscale en belastingtechnische vraagstukken, fusie, herstructurering of een nieuwe auto. Samen kijken we vooruit naar de toekomst en zullen zaken bespreken zoals investeringsplannen, de bedrijfsvoering en eventuele bedrijfsovernames. Er zijn talloze mogelijkheden om de positie van je onderneming of privéleven te optimaliseren!

De Hooge Waerder

Fiscaal optimaliseren houdt in dat wij op basis van je situatie, op zoek gaan naar mogelijkheden om een zo gunstig mogelijk financiële situatie te krijgen. We nemen je gehele financiële situatie en fiscale structuur onder de loep, beoordelen deze en optimaliseren waar nodig is. Ons doel is om de belastingdruk van je bedrijf of vermogen te verlagen of over zoveel mogelijk jaren te verspreiden. Uiteraard binnen de wet- en regelgeving die hier aan te pas komt. En dat zijn er nogal wat! Fiscale optimalisatie is namelijk legaal, mits dit correct gebeurt. Onze fiscalisten zijn altijd actueel op de hoogte in hun vakgebied. Dat is fijn, want dan hoef jij dat niet te zijn. We nemen alles voor je uit handen, zodat jij je kunt richten op andere belangrijke zaken.

Fiscaal optimaliseren is interessant om te overwegen, omdat niemand het fijn vindt om teveel belasting te betalen. Een gunstige fiscale structuur van het bedrijf biedt financiële voordelen. Niet alleen voor vandaag, maar ook juist voor de toekomst van het bedrijf. Jij wilt toch ook zoveel mogelijk profiteren van fiscale voordelen? Indien er bewust gebruik wordt gemaakt van de fiscale wet- en regelgeving, kun je veel geld besparen. Door samen je situatie te bespreken, kijkt onze fiscalist wat voor mogelijke fiscale voordelen er zijn en bespreken we ook hoe je die voordelen kunt benutten. We gaan ervoor zorgen dat we de positie en structuur van je onderneming en privéleven kunnen optimaliseren en om een beter overzicht van je financiën te krijgen. Wij streven dan ook naar een zo gezond mogelijke bedrijfsvoering voor zowel je bedrijf als je privésituatie.

Estate- en financiële planning

Een goede estate- en financiële planning is van groot belang! Een financiële planning is namelijk belangrijk zodat je een goed overzicht hebt over je financiën. Is de huidige fiscale en financiële situatie van jouw onderneming en privéleven nog wel optimaal? En is je opgebouwde vermogen goed en veilig geregeld, met een zo gunstig mogelijke heffing van schenk- en erfbelasting?

Wij helpen je daar graag bij om dit uit te zoeken en om de beste fiscale oplossingen te bedenken! Samen brengen we jouw financiële en fiscale positie in kaart. We zetten je inkomsten en uitgaven tegenover elkaar, gaan de structuur van je vermogen na en plaatsen deze in een logische tijdlijn. Persoonlijke omstandigheden zullen hierin ook zeker een rol spelen. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor de toekomst, zetten we alle mogelijke scenario’s in dit plan. Zo weet je zeker dat er op tijd passende acties kunnen worden genomen. Uiteraard nemen we hierin jouw wensen en ambities mee. De fiscale branche kent veel wetten en regels, het kan daarom zijn dat de financiële planning in de loop van de tijd ietwat kan worden aangepast. Maar al deze elementen samen zullen zich tot een solide en betrouwbare estate- en financiële planning vormen.

Estate planning is een onderdeel van je financiële planning. Het wordt ook wel vermogensplanning of nalatenschapsplanning genoemd en heeft alles te maken met het tot stand komen van een zo gunstig mogelijke heffing van schenk- en erfbelasting. Over schenk- en erfbelasting betaal je namelijk belasting. Waar het eigenlijk op neerkomt; onder het begrip estate planning vallen alle werkzaamheden die ervoor zorgen dat jouw vermogen veilig wordt overgedragen naar de volgende generatie en/of erfgenamen. Het doel is om zoveel mogelijk over te dragen, waarbij er zo min mogelijk belasting over hoeft te worden betaald. En dit allemaal binnen de wet- en regelgeving uiteraard. Een goede estate planning geeft rust. Het is namelijk erg fijn om te weten dat zaken voor de volgende generatie goed zijn geregeld. En daar zijn wij voor, om jou door deze ingewikkelde processen te leiden!

Waar beginnen onze estate- en financiële planners mee? Allereerst wordt je huidige situatie geanalyseerd en in kaart gebracht. Denk hierbij aan je testament, levensverzekering, structuur van je vermogen, erfrecht, huwelijkse voorwaarden, etc. Dit waren een aantal voorbeelden om op te nemen, maar we bespreken je hele financiële situatie. Deze financiële topics hebben niet direct met elkaar te maken zul je denken, maar het overdragen van jouw vermogen kan op diverse manieren gebeuren. Uiteraard nemen we in de planning ook jouw wensen en voorkeuren mee. Het vergt een grote voorbereiding, aangezien estate- en financiële planning vraagt om weloverwogen beslissingen. Maar voor alle topics zijn er fiscale oplossingen te bedenken. En als alles eenmaal goed is geregeld, weet je tenminste waar je aan toe bent. Zo kun jij lekker verder gaan met je leven, zonder je zorgen te maken om morgen, jouw toekomst en het gebrek aan vermogen!

Bezwaar- en beroepsprocedures

Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat je het niet eens bent met een beslissing van een overheidsinstelling of ander bestuursorgaan. Indien je actie wilt ondernemen, kan dit door middel van bezwaar- en beroepsprocedures. Dit is niet via een simpel mailtje afgehandeld, maar dient aan de hand van bepaalde eisen te worden gedaan. Doe jij dit liever niet zelf?

Dat begrijpen wij maar al te goed en willen jou graag ondersteunen bij deze procedures. Er zitten nogal wat haken en ogen aan bij het aangaan van bezwaar- en beroepsprocedures. Onze belastingadviseurs zijn hierin gespecialiseerd en kennen de bijbehorende wetten en regels. Zo kunnen ze jou hierin verder begeleiden en hoef je dit niet zelf allemaal uit te zoeken, zodat je zeker weet dat je dingen niet per ongeluk over het hoofd ziet. Onze hulp zal dus voor meer rust zorgen. Maar wanneer dien je een bezwaar in en wanneer ga je in beroep? Ze zijn lastig uit elkaar te houden, maar juridisch gezien een wereld van verschil! Bij beide procedures kunnen wij jou helpen.

Wat is nu het verschil tussen een bezwaar en een beroep? Een bezwaar is de eerste verdediging die je kunt gebruiken om tegen een besluit in te gaan. Dit bezwaar wordt gedaan door een bezwaarschrift in te dienen. Samen zetten we hierin alle redenen waarom jij tegen het besluit in wilt gaan. Het is belangrijk dat we dit bezwaarschrift binnen de bezwaartermijn van 6 weken na het besluit indienen. Als je een bezwaar maakt, vraag je eigenlijk aan het bestuursorgaan om hun besluit opnieuw te bekijken en te beoordelen. Dit keer bekijken ze de situatie op basis van de redenen en/ of bewijsstukken die jij hebt meegestuurd met het bezwaarschrift. Ben jij het niet eens met de uitkomst van jouw bezwaar? Dan kun je in beroep gaan door het indien van een beroepschrift bij de rechtbank. De rechter herbeoordeelt dan het besluit.

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je bezwaar zou maken. Je kunt het niet eens zijn met een besluit die is gemaakt op jouw eigen aanvraag bij een overheidsinstelling of ander bestuursorgaan. Maar ook als je het niet eens met bent met een besluit op een aanvraag die door iemand anders is ingediend en waar jij (direct) bij bent betrokken. Een overheidsinstelling of ander bestuursorgaan kan ook uit zichzelf iets besluiten, waar jij nadelige gevolgen van gaat ervaren of al ervaart. Hiertegen kun je dan ook een bezwaar maken. 

Er zijn twee redenen om een beroep te doen. Je dient een beroep in als je het niet eens bent met het besluit van jouw eerdere bezwaar. Of als je denkt dat een bezwaarschrift toch geen zin heeft of het juiste effect krijgt, dan kun je in je bezwaarschrift meteen al vragen of je een beroep mag indienen bij de rechter. Wij helpen jou graag om de juiste keuze te maken!

Heeft u vragen over onze diensten
of wilt u een offerte bij ons opvragen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws, concrete tips en adviezen van onze adviseurs.