Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Zoek

Brengt de zaak verder

Audit

Welkom bij De Hooge Waerder Registeraccountants, uw partner voor hoogwaardige accountancydiensten in heel Nederland. Met een team van ervaren professionals streven wij ernaar om aan al uw financiële behoeften te voldoen, terwijl we ons kenmerken door kwaliteit, een no-nonsense aanpak en concurrerende tarieven.

Bij De Hooge Waerder Registeraccountants begrijpen we dat uw bedrijf unieke uitdagingen en doelstellingen heeft. Daarom bieden wij een uitgebreid dienstenpakket aan, waaronder vrijwillige jaarrekeningcontroles, wettelijke jaarrekeningcontroles, beoordelingsopdrachten, pre-audit services, subsidiecontroles en rapportages van feitelijke bevindingen. Onze brede expertise stelt ons in staat om een grondige analyse uit te voeren en waardevolle inzichten te bieden die u helpen bij het nemen van beslissingen.

Met ons team van vier externe accountants en bijna twintig toegewijde medewerkers, gevestigd in Alkmaar, bedienen we klanten in heel Nederland. Onze groeiende organisatie heeft een platte bedrijfscultuur waarin gelijkwaardigheid centraal staat. We streven ernaar om ieders talent te ontwikkelen en een positieve werkomgeving te creëren waarin plezier en professionaliteit hand in hand gaan.

Bij De Hooge Waerder Registeraccountants maken we in toenemende mate gebruik van IT om onze dienstverlening te verbeteren en efficiëntie te bevorderen. We begrijpen het belang van een goed ingerichte administratieve organisatie en kunnen u ondersteunen bij het optimaliseren van uw processen. Onze focus ligt niet alleen op het controleren van uw jaarrekening, maar ook op het identificeren en beheersen van risico’s. We rapporteren hierover met duidelijke inzichten die u helpen om uw bedrijfsprestaties te verbeteren.

Met trots kunnen we vermelden dat ons kantoor beschikt over een Wta-vergunning met nummer 13000317 voor het uitvoeren van wettelijke controles. Deze erkenning onderstreept ons streven naar kwaliteit en deskundigheid in onze dienstverlening.

Bij De Hooge Waerder Registeraccountants geloven we in het leveren van waarde door naar u te luisteren en uw specifieke behoeften en doelen te begrijpen. Wij streven naar een langdurige samenwerking, waarbij wij uw betrouwbare accountant zijn. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen bij het bereiken van uw financiële succes.

Maurice Karel

Wilt u geholpen worden door onze registeraccount Maurice Karel?

Meer over onze audit diensten

Meer over juridische diensten

Controle Audits

Wil jij betere bedrijfsresultaten? En wil jij alle bedrijfsprocessen op orde hebben en verbeteren? Audits kunnen jou hierbij helpen. Audits zijn namelijk krachtige tools waarmee de kwaliteit van een onderneming kan worden gecontroleerd. Afhankelijk van het doel dat jij wilt bereiken, zijn er verschillende audits die je kunt laten uitvoeren.

Voor sommige onderneming zijn deze controles (audits) zelfs verplicht. Dit is als ze onder de wettelijke controleplicht vallen en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hier komen wij aan te pas! Wij kunnen dit namelijk uit handen nemen. Onze accountants zijn gespecialiseerd in financiële audits. Wij gaan te werk met een no-nonsense mentaliteit. De audits die wij uitvoeren voldoen aan alle wettelijke eisen, zonder hierbij de praktische kant uit het oog te verliezen. Onze klanten zijn blij met de proactieve aanpak die wij hanteren en het advies dat voortkomt uit de controlewerkzaamheden. 

Verslaggeving

Iedere ondernemer krijgt te maken met financiële verslaggeving. Er bestaat namelijk geen onderneming zonder verslaggeving, aangezien het verplicht is. De laatste jaren zijn er veel veranderingen en ontwikkelingen gaande in de wet- en regelgeving rondom financiële verslaggeving. En deze wet- en regelgeving blijft zich ontwikkelen. Onze accountants kunnen jou helpen bij het opstellen van deze verslaggeving.

Onze accountants zullen aandacht geven aan de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van verslaggeving. Hierbij kijken we of de resultaten van de onderneming wel in overeenstemming komen met de financiële verslaggeving regels en of de jaarrekening een correct beeld geeft. Het is namelijk van groot belang dat de juiste waarderingsgrondslagen worden toegepast en er heldere toelichtingen worden gegeven in de jaarrekening. Dit geeft de lezer veel duidelijkheid en daardoor vertrouwen. Onze accountants kunnen jouw onderneming helpen bij het opstellen van deze jaarrekening en je de gehele weg begeleiden en advies geven. Daarnaast is een accountantscontrole verplicht bij de jaarlijkse financiële verslaggeving. Bij de halfjaarlijkse financiële verslaggeving hoeft dit niet, maar dit moet er dan wel bij worden vermeld door de onderneming.

De financiële verslaggeving is een overzicht van de jaarrekening of jaarverslag van een onderneming. Voor ondernemingen is het verplicht om een jaarrekening op te stellen. Deze verslaggeving geeft namelijk een goed beeld over de financiële positie van een bedrijf. Op basis hiervan kunnen eventuele stakeholders, beleggers en andere geïnteresseerde een beeld vormen over de desbetreffende onderneming. Voor beursgenoteerde bedrijven is het verplicht om een verslaggeving op te stellen op basis van de International Financial Reporting Standards (IFRS). Niet beursgenoteerde ondernemingen mogen kiezen of zij wel of niet op basis van de IFRS hun jaarrekening opstellen. Het opstellen van een jaarrekening is niet eenvoudig. Onze accountants kunnen jou hierbij helpen of zelfs helemaal overnemen. Onderwerpen die in een jaarrekening voor kunnen komen zijn: balans, winst-en-verliesrekening en een toelichting op beide onderwerpen.

Beursgenoteerde ondernemingen moeten hun jaarrekening verplicht opstellen volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Deze ondernemingen dienen namelijk aan een aantal eisen te voldoen die zijn vastgelegd in de wet. Het doel van een financiële externe verslaggeving is om mensen een inkijkje in de financiën van de onderneming te geven. Mensen die belang hebben bij deze externe verslaggeving zijn bijvoorbeeld beleggers, investeerders, leveranciers of potentiële werknemers. Daarnaast ligt het ook voor de hand dat de Belastingdienst naar deze externe verslaggeving kijkt. Een externe financiële verslaggeving zegt het eigenlijk al in de naam, maar het is het enige document dat een inkijkje in een onderneming geeft voor externe mensen. Buitenstaanders kunnen hierdoor zien wat de financiële prestaties en positie is van de desbetreffende beursgenoteerde onderneming.

Veranderende omgeving

Er is een grote kans dat je zelf ook al hebt gemerkt dat de omgeving van jouw onderneming constant aan het veranderen is. Denk hierbij aan de veranderende maatschappelijke belangen, duurzaamheidseisen, technologische innovaties, manieren van communicatie, de eisen van de klant, etc. Als ondernemer kan het de grootste uitdaging zijn om deze veranderingen bij te wonen!

Wat zijn de gevolgen van deze veranderende omgeving voor jouw onderneming en hoe ga je hier als ondernemer mee om? Het kan namelijk lastig zijn om deze veranderingen bij te benen, maar het is wel noodzakelijk om deze door te voeren in je onderneming. Veranderingen kunnen namelijk bijdragen aan de groei van de bedrijfsresultaten. Ze zeggen ook wel eens dat stilstaan, achteruitgaan is! Maar hoe belangrijk en goed het ook is om op deze veranderende omgeving in te spelen, het blijft belangrijk om je aan jouw visie vast te houden. Blijf (grotendeels) trouw aan wat jouw onderneming succesvol heeft gemaakt. Het is belangrijk om te weten op welk moment je moet veranderen en hoe. De concurrentie wordt steeds groter en kan uit verschillende, onverwachte hoeken komen.

De omgeving waarin we ons momenteel begeven is dynamisch, waardoor een flexibele bedrijfsvoering van groot belang is. Bedrijven die zich niet snel weten aan te passen, zullen moeite hebben of krijgen om het hoofd boven water te houden. Deze snelle technologische veranderingen zorgen ervoor dat businessmodellen grotendeels moeten worden omgegooid, is er meer data dan ooit beschikbaar en kan dit een geweldig effect hebben op jouw resultaten. Tegelijkertijd zijn de klantbehoeften ook verandert en verwachten zij maatwerk, snelheid en meer gemak. Best lastig! Wij helpen jou daar graag bij. Onze juristen zullen eerst controlewerkzaamheden voor jouw onderneming uitvoeren en alle relevante aspecten van de informatiesystemen meenemen. Zo kunnen wij zo efficiënt mogelijk te werk gaan. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van data analyses. Daarnaast volgen we ook de nieuwste ontwikkelingen op gebied van systeem upgrades en cyber security.

Naast de digitalisering en technologische innovaties, kan de huidige klimaatverandering ook een belangrijke rol op jouw bedrijfsvoering spelen. De invloed van ondernemingen op het klimaat is de afgelopen decennia een steeds groter maatschappelijk probleem geworden (dit verschilt uiteraard wel per onderneming en branche). Maar hoe kun je een onderneming runnen die het klimaat niet schaadt en hoeveel impact kun je maken als onderneming (ook wel een klimaatneutrale bedrijfsvoering genoemd)? Hoeveel impact je als onderneming maakt ligt er natuurlijk aan hoe groot de onderneming is, in wat voor sector het opereert en welke producten en/of diensten het aanbiedt. Over het algemeen genomen zou je kunnen zeggen dat de huidige klimaatveranderingen wel degelijk impact heeft op jouw huidige bedrijfsvoering, maar dat het een totaalaanpak vereist. Neem contact op met onze juristen voor meer informatie, wij zullen jouw situatie bekijken en hierop advies geven!

Subsidie controle

Als ondernemer in Nederland zijn er veel manieren waarop je subsidie kunt krijgen. De overheid wilt ondernemers namelijk zo goed mogelijk helpen. Subsidie is financiële steun die je van de rijksoverheid, provincie of gemeente kunt krijgen. Dit hoeft niet per se altijd geld te zijn, maar kan ook in de vorm van bijvoorbeeld minder belasting.

Dit betekent niet meteen dat je direct voor alles een subsidie kunt krijgen. Een subsidie vraag je eerst zelf aan bij de overheid. Voor deze aanvragen is er een duidelijke wet- en regelgeving. Of je onderneming hiervoor in aanmerking komt hangt af van deze wet- en regelgeving en diverse voorwaarden. De overheid vindt bepaalde onderwerpen belangrijk, waardoor ze ondernemers in dat vakgebied willen helpen. Als jij als ondernemer subsidie aanvraagt wat te maken heeft met een onderwerp dat de overheid belangrijk vindt, heb je dus meer kans dat je in aanmerking voor die subsidie. Door deze subsidies te geven, stimuleert de overheid deze onderwerpen waardoor dit bijvoorbeeld positief kan uitpakken voor de Nederlandse economie en concurrentiepositie. Deze subsidie biedt de ondernemer de kans om bepaalde projecten succesvol op te zetten. Voor zowel de ondernemer als overheid is dit een goede situatie.

Maar een subsidie brengt ook bepaalde verplichtingen met zich mee. Aan veel subsidies hangen namelijk een aantal voorwaarden. Er moet namelijk na afloop kunnen worden aangetoond dat de subsidie ook echt effectief en efficiënt is besteedt aan de afgesproken doeleinden. Dit kan worden gedaan door een subsidieverantwoording op te laten stellen. Als de subsidie boven een bepaald bedrag uitkomt, wilt de subsidieverstrekker dat hierover een subsidiecontrole wordt gedaan. Dit dient door een accountant te worden gedaan, zodat het onafhankelijk blijft. Onze accountants kunnen voor jou een subsidiecontrole uitvoeren. Wij voeren deze subsidiecontrole uit op basis van de voorwaarden uit de subsidiebeschikking. Er wordt vastgesteld dat aan alle vereisten is voldaan die zijn opgesteld door de subsidieverstrekker, of de gerapporteerde uren overeenkomen met de urenadministratie en we kunnen gebruik maken van het controleprotocol.

Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving mag je meerdere subsidies aanvragen. Hierbij is het belangrijk om te weten dat je niet dezelfde subsidie herhaaldelijk mag blijven aanvragen. Je kunt deze dus niet verlengen indien je dit nodig hebt voor een project. Maar je mag wel meerdere soorten subsidies tegelijkertijd ontvangen. Uiteraard mits je hiervoor in aanmerking komt. Indien je voor één project meerdere subsidies wilt aanvragen moet je deze bedragen bij elkaar optellen. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan het maximale bedrag wat de staatssteun uitkeert aan subsidies. Je mag namelijk maar een maximaal bedrag aan subsidie ontvangen per project. Het is ook goed om te weten dat je per subsidie aan het einde verantwoording moet afleggen. En ook als deze boven een bepaald bedrag uitkomen, dien je per subsidie een subsidiecontrole uit te laten voeren.

Specifieke werkzaamheden

Naast verslaggeving, controles en verantwoording afleggen aan de autoriteiten, vragen zij ook geregeld om de overeengekomen specifieke werkzaamheden van een onderneming. Deze specifieke werkzaamheden kunnen betrekking hebben op diverse aspecten van financiële gegevens of juist op de gehele jaarrekening. Maar deze kunnen ook gaan over de naleving van bepaalde contracten en overeenkomsten.

Wij kunnen jou ondersteunen en begeleiden bij deze specifieke werkzaamheden. Onze accountants verrichten deze werkzaamheden die samen met jou en eventuele andere belanghebbenden in overeenkomst tot stand zijn gekomen. Onze accountants maken dan een rapportage met zijn of haar bevindingen van deze overeengekomen specifieke werkzaamheden en zijn onderbouwd met verkregen informatie. Het is voor jou als ondernemer, en eventuele andere belanghebbende, de verantwoording om te bepalen of onze overeengekomen specifieke werkzaamheden geschikt zijn voor het doel waar jij het voor wilt gebruiken. Wij zullen je zo goed mogelijk advies geven met dit rapport, maar kunnen geen uitspraak doen over de bevindingen. Ondanks deze onafhankelijkheid, kunnen wij wel over bepaalde onderdelen een uitspraak doen. Wij geven jou voornamelijk feiten en geen oordeel.

mathijs van hooff

Onze accountants kunnen handelen naar de Nederlandse Standaard 4400N ‘Opdrachten tot verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’. Deze bevat een aantal verplichte onderdelen zoals rapportage, documentatie en opdrachtaanvaarding en geeft duidelijker weer hoe accountants moeten rapporteren. Er staat in wat de verantwoordelijkheden van de account zijn die de opdracht gaat uitvoeren van de overeengekomen specifieke werkzaamheden. Ook staan er de doelstellingen in die de accountant dient te bereiken als hij een opdracht krijgt voor overeengekomen specifieke werkzaamheden. Deze laatstgenoemde worden gerapporteerd in een rapport met feitelijke bevindingen. Met feitelijke bevindingen bedoelen we dat de account het rapportage kan onderbouwen met verkregen informatie. 4400N is dus alleen maar op feiten gericht en niet op oordelen. Indien onze accounts handelen naar 4400N, kunnen zij in zo’n rapport dan ook geen prognose stellen of hun oordeel geven.

Een aan assurance verwante opdracht is een dienst of opdracht waarbij de accountant geen zekerheid kan verstrekken. Wel maakt hij gebruik van zijn expertise in rapportages, documentaties en verslaggeving. Met deze opdracht verricht hij of zij overeengekomen specifieke werkzaamheden die betrekking hebben op financiële informatie en het samenstellen van financiële overzichten. Deze opdrachten vallen dus niet in de categorie ‘assurance’, oftewel naar het Nederlands vertaald; zekerheid. Het tegenovergestelde van een aan assurance verwante opdracht is een assurance opdracht; een opdracht waarbij de accountant juist genoeg en geschikte assurance informatie wilt verkrijgen. Door de Nederlandse wet- en regelgeving wordt het niet heel makkelijk gemaakt. Daarom kun je ons altijd inschakelen. Wij staan voor je klaar om vragen te beantwoorden, je te begeleiden of te voorzien van advies!

Heeft u vragen over onze diensten
of wilt u een offerte bij ons opvragen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws, concrete tips en adviezen van onze adviseurs.