Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Audit

Meer dan ooit is het zaak om volledig ‘in control’ te zijn over de processen binnen jouw organisatie. Niet alleen ter verantwoording via de jaarrekening maar ook omdat je daarmee snel kunt bijsturen als de situatie daarom vraagt.

De-Hooge-Waerder-Maurice-Ellen

Controle (Audits)

Voor organisaties die onder de wettelijke controleplicht vallen zijn controles (audits) verplicht. Hiervoor hebben we een goed geoutilleerd team accountants in huis. Kenmerkend is de no-nonsense mentaliteit waarmee we te werk gaan. De controle voldoet aan alle wettelijke eisen zonder de praktische kant uit het oog te verliezen. Klanten zijn blij met onze pro-actieve aanpak, onze frisse blik en de tips die voortvloeien uit de controlewerkzaamheden. Ons team is breed samengesteld en kent de verschillende branches, wat in de praktijk efficiency betekent.

Naast controlewerkzaamheden besteden wij ook aandacht aan de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van verslaggeving. Het is voor jouw onderneming van groot belang dat de juiste waarderingsgrondslagen worden toegepast en er heldere toelichtingen worden gegeven in de jaarrekening. Dit geeft de lezer veel vertrouwen.

clipboard-close-up-composition-893894
airport-center-computing-236093

Veranderende omgeving

Wanneer wij controlewerkzaamheden voor jouw onderneming uitvoeren, nemen wij alle relevante aspecten van de informatiesystemen mee zodat we zo efficiënt mogelijk kunnen werken. Hierbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van data analyse.
Daarnaast volgen we ook de nieuwste ontwikkelingen op gebied van system upgrades, cyber security en werken we uiteraard ook ‘in de cloud’.

Subsidiecontrole

Naast controle van de jaarrekening kan je bij ons ook terecht voor een subsidiecontrole. Deze controles zijn belangrijk en de autoriteiten passen de vereisten geregeld aan. Daarmee wordt het belangrijker om ook deze controles te laten uitvoeren door een kantoor met een goede reputatie.

De-Hooge-Waerder-Pieter
adult-composition-corporate-attire-959816

Specifieke werkzaamheden

Autoriteiten vragen niet altijd om een controle. Vaak ook wordt gevraagd om specifieke werkzaamheden. Wij weten wat deze autoriteiten willen en hebben geregeld met hen overleg.

BrengDeZaakVerder