Zoek

Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Zoek

Brengt de zaak verder

Overige fiscale maatregelen 2024

De maatregelen in dit wetsvoorstel hebben geen gevolgen voor het budgettaire beeld. Het wetsvoorstel bevat de volgende wijzigingen:

 • reparatie lucratief belangregeling naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad;
 • voorkomen aftrekbeperking in eigenwoningregeling bij verhuisregelingen voor partners met een eigenwoningverleden;
 • reparatie ongewenste uitkomst invordering conserverende aanslag en technische aanpassing excessief lenen;
 • versterking aanpak dividendstripping voor de Belastingdienst;
 • herstel maximumbedrag aan vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR);
 • waarborgen verplichting elektronische aanvraag S&O-inhoudingsplichtigen;
 • aanpassing verwijzing naar box 2-tarief i.v.m. invoering progressief tarief box 2 per 2024;
 • met terugwerkende kracht aanpassen doorschuifregeling bij ontbinding, specifiek voor ondernemingsverliezen;
 • codificatie van een uitspraak van de Hoge Raad over het gebruik van handelskoerslijsten bij de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm);
 • codificatie van een arrest van de Hoge Raad over tariefswijzigingen;
 • verbetering van de delegatiegrondslag voor het definiëren van motorrijwielen bij de bpm en de motorrijtuigenbelasting (mrb); en
 • herstel reguliere navorderingstermijn Douane.
Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 18-09-2023

DEEL DIT BERICHT